Công văn V/v hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khóa TDTT năm học 2016-2017

Thứ năm - 13/10/2016 21:09

 UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1414/SGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục

thể chất, hoạt động ngoại khóa TDTT

 năm học 2016-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                    Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 9  năm 2016

                 

    Kính gửi:   

                               - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

         -  Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Trường   THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh; Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông - Đại học Hà Tĩnh.

 

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017 của Ngành giáo dục; căn cứ Công văn số 4436/BGDĐT-CTHSSV ngày 09/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2016 - 2017, Sở hướng dẫn công tác giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khoá thể dục, thể thao (TDTT) năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, thể thao đến năm 2020; Nghị định số 11/2015/NĐ-TTgCP ngày 31/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về giáo dục thể chất và thể thao trường học; Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục, thể thao; Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên và Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.

2. Công tác dạy học nội khoá

- Các trường học tham mưu với các cấp có thẩm quyền đầu tư kinh phí để làm mới, tu sửa, nâng cấp sân chơi, sân học môn Thể dục, nhà tập đa năng, bể bơi; mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ TDTT phục vụ tốt cho dạy học nội khóa và các hoạt động ngoại khóa TDTT.

- Giảng dạy có chất lượng, hiệu quả chương trình nội khoá 2 tiết/tuần ở các cấp học; tuyệt đối không bố trí dạy học vào tiết 5 buổi sáng, tiết 1 buổi chiều và 2 tiết học liền nhau.

   - Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và phát triển năng lực của học sinh; sử dụng lượng vận động hợp lí, kết hợp các trò chơi dân gian để giờ học thêm sinh động, sôi nổi và hiệu quả.

- Hướng dẫn học sinh tập bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài tập nói trên, vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh; triển khai dạy Bơi trong giờ học chính khoá, ngoài giờ lên lớp trong năm học và dịp hè.

3. Công tác ngoại khoá thể dục, thể thao

           a) Công tác ngoại khóa thể dục, thể thao

- Các trường học tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa TDTT như: tổ chức thi đấu các môn thể thao, các trò chơi dân gian; tổ chức, quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học Bơi, Vovinam, Karatedo, Thể dục erobic; tham gia các câu lạc bộ Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng bàn, Cờ vua, Cầu lông, Đá cầu, Võ cổ truyền trong năm học cũng như dịp hè v.v.

- Tích cực, chủ động, phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu và thành tích thể thao suất sắc để tham dự Đại hội Điền kinh - Thể thao (ĐK-TT) các cấp.

b) Đại hội Điền kinh - Thể thao các cấp        

- Thời gian tổ chức:

+ Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường, hoàn thành trong tháng 12/2016.

+ Đại hội ĐK-TT cấp huyện, hoàn thành trong tháng 02/2017.

+ Đại hội ĐK-TT cấp tỉnh, dự kiến từ ngày 03-07/4/2017.

c) Các môn thi tại Đại hội ĐK-TT cấp tỉnh

-  Các môn thể thao:

            + Tiểu học: Bóng đá 5 người (nam); Bóng bàn, Cờ vua (đơn nam, đơn nữ);

            + THCS: Bóng đá (nam 7 người); Bóng chuyền 6 người (đội nam, đội nữ); Cầu lông, Đá cầu, Bóng bàn, Bơi, Cờ vua, Đẩy gậy (đơn nam, đơn nữ).

            + THPT: Bóng đá (nam 7 người, nữ 5 người); Bóng chuyền 6 người (đội nam, đội nữ); Bóng rổ (nam); Bóng bàn, Cầu lông, Đá cầu, Bơi, Cờ vua, Đẩy gậy (đơn nam, đơn nữ).

- Các nội dung môn Điền kinh:

+ Tiểu học: tại chỗ bật xa, chạy 60m;

            + THCS: chạy 100m, 200m, 400m, tiếp sức 4 x 100m, nhảy cao, nhảy xa (nam, nữ); chạy 800m (nữ), 1500m (nam);

            + THPT: chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, tiếp sức 4x100m, nhảy cao, nhảy xa (nam, nữ); chạy 3000m (nữ), 5000m (nam); đẩy tạ 3kg (nữ), 5kg (nam).

   - Sở sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về Đại hội ĐK-TT cấp tỉnh trong thời gian tới.

 4. Các hoạt động thể thao toàn quốc:

   - Giải Bóng đá HKPĐ học sinh TH, THCS cúp Milo năm 2017;

   - Giải Bơi lội, Bóng rổ học sinh toàn quốc năm 2017;

   - Giải Điền kinh học sinh toàn quốc năm 2017;

   - Giải Cầu lông học sinh toàn quốc năm 2017.

 5. Công tác báo cáo

- Các phòng GD&ĐT, các trường THPT báo cáo về tình hình đội ngũ giáo viên môn thể dục ở các bậc học; cơ sở vật chất (sân học bộ môn, dụng cụ TDTT, kinh phí…) trước ngày 10/10/2016 (theo mẫu).

- Các đơn vị báo cáo về kết quả HKPĐ cấp trường trước ngày 25/12/2016; Đại hội ĐK-TT cấp huyện, cụm trước ngày 25/02/2017 (theo mẫu).

- Báo cáo đánh giá xếp loại thể lực học sinh trước ngày 20/5/2017 (theo mẫu).

- Báo cáo công tác giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khóa TDTT năm học 2016 - 2017 trước ngày 20/5/2017.

 Các báo cáo trên gửi về Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT; qua ông Nguyễn Thanh Liêm - Chuyên viên Phòng GDTrH bằng bản cứng và Email nguyenthanhliem@hatinh.edu.vn.

 

             Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt nội dung văn bản, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm học.

 

 

                                                                                                                 

Nơi nhận:                                                                                        

- Như trên; 

- Vụ CTHSSV-Bộ GD&ĐT;   

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;

- Sở VH,TT&DL;

- Các phòng chức năng Sở GDĐT;

- Trang Web của Ngành;                                                                                                    

- Lưu: VT, Phòng GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Quốc Anh

 

Tải về chi tiết tại đây

 

 

 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 9
 
  •   Hôm nay 4,566
  •   Tháng hiện tại 71,482
  •   Tổng lượt truy cập 11,247,451
Tình bạn làm tăng gấp đôi niềm vui. Khi đến với bạn tôi, nó sẽ lan qua tôi, ngọn đèn của bạn tôi sáng lên bao nhiêu thì đèn của tôi cũng sáng lên bấy nhiêu.Robert South