Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản công

Thứ ba - 17/04/2018 20:54

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU  VĨNH BẮC SƠN

Số:     /QĐ-TTrHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

          Thạch Vĩnh, ngày 01 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản công

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS

             - Căn cứ Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 3/6/2008;

             - Căn cứ Nghị dịnh 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của chính phủ hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng Tài sản Nhà nước ;

             - Căn cứ Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 52;

             - Căn cứ Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

             - Căn cứ Thông tư  89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 hướng dẫn chế độ báo cáo công khai QL,SD TSNN tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao QL,SDTSNN;

             - Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2009 của BTC ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước;

             - Căn cứ Nghị dịnh số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 của Chính phủ về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức;

             - Căn cứ Quyết dịnh số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung QĐ số 147/1999/QĐ-TTg quy định về tiêu chuẩn, định mức  sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

             - Căn cứ Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

             - Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của BTC quy định việc đấu thầu mua sắm tài sản nhầm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp… ;

             - Căn cứ Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 4/2/1010 của UBND thành phố ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với Tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập , tổ chức chính trị xã hội được NS NN đảm bảo kinh phí hoạt động;

             - Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/1/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiên xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng Tài sản Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ;

             - Căn cứ kết quả thảo luận của cán bộ, giáo viên trong đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Ban giám hiệu, bộ phận kế toán và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thái Phước

 

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 3
 
  •   Hôm nay 1,180
  •   Tháng hiện tại 65,822
  •   Tổng lượt truy cập 11,241,791
Tình bạn làm tăng gấp đôi niềm vui. Khi đến với bạn tôi, nó sẽ lan qua tôi, ngọn đèn của bạn tôi sáng lên bao nhiêu thì đèn của tôi cũng sáng lên bấy nhiêu.Robert South