Quyết định "Về việc thành lập Ban phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn năm học 2018 – 2019"

Thứ sáu - 05/10/2018 20:18

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU VĨNH BẮC SƠN

Số:     /QĐ-TrTHCS

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                              Thạch Vĩnh, ngày 02 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn năm học 2018 – 2019


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS

        Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;;
          Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng;

          Thực hiện Quyết định số 6074/QĐ-BGD-ĐT ngày 27/12/2013 và Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ giáo dục & Đào tạo; công văn số 1362/BGDĐT-TTr ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về vệc Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng;

 Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-LVBS ngày 11/9/2018 của trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ  năm học 2018–2019;

Xét năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Ban phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn năm học 2018 – 2019 gồm các ông(bà) có tên và chức vụ (trong danh sách đính kèm).

Điều 2. Ban phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn có nhiệm vụ lập kế hoạch hoạt động, tổ chức triển khai kế hoạch đề ra theo đúng quy trình, quy chế, trách nhiệm và quyền hạn quy định.

          Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Điều 1, các bộ phận chức năng và các tổ chuyên môn, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

         Nơi nhận:

         - Như Điều 3(T/h);

         - Lưu: VT, BGH.

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Thái Phước

DANH SÁCH

Ban phòng chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm, chông lãng phí

năm học 2018-2019

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-TrTHCS ngày 02/10/2018 của

Hiệu trưởng trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn )

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1.

Ông

Nguyễn Thái Phước

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2.

Ông

Dương Đình Hòa

CT Công đoàn

Phó trưởng ban

3.

Ông

Nguyễn Trung Sơn

Phó hiệu trưởng

Phó trưởng ban

4.

Nguyễn Thị Hiền

TT Tổ Văn phòng

Ủy viên

5.

Đoàn Thị Xuân

TT Tổ Văn Sử

Ủy viên

6.

Ông

Nguyễn Văn Đức

TT Tổ Toán Lý

Ủy viên

7.

Ông

Nguyễn Văn Hà

TT Tổ Hóa Sinh

Ủy viên

8.

Trương Thị Thúy

TT Tổ Anh Nhạc

Ủy viên

9.

Ông

Lê Đăng Huy

BT Đoàn TN

Ủy viên

10.

Nguyễn Cẩm Lê

TPT Đội

Ủy viên

11.

Ông

Nguyễn Đình Phú

Kế toán

Ủy viên

12.

Các ông (bà) là GVCN các lớp từ khối 6 đến khối 9

Ủy viên

TẢI VỀ TẠI ĐÂY


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 7
 
  •   Hôm nay 1,223
  •   Tháng hiện tại 65,865
  •   Tổng lượt truy cập 11,241,834
Đợi chờ:Ðối với những người đợi chờ, một lát dường như một nămTục ngữ Trung Quốc