Quy chế làm việc của trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn năm học 2016 - 2017

Thứ năm - 13/10/2016 20:30

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU  VĨNH BẮC SƠN

Số:     /QC- LV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

           Thạch Vĩnh, ngày 18  tháng 8 năm 2016

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THCS LƯU-VĨNH - BẮC N

NĂM HỌC 2016- 2017

 

            A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG QUY CHẾ

Căn cứ vào nội dung các điều khoản của Bộ luật lao động; Pháp lệnh công chức;  Luật giáo dục;  Điều lệ trường trung học;

Căn vào điều 17 chương IV Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT ngày 01/3/2000; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí ban hành ngày 29/11/2005; Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường năm học 2016-2017;

Căn cứ vào các văn bản triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học mới của Sở GD& ĐT Hà Tĩnh của Phòng GD&ĐT Thạch Hà và tình hình thực tế nhà trường.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, BGH trường THCS Lưu -Vĩnh- Bắc Sơn ban hành quy chế làm việc cho các CBGVCNV năm học 2016-2017

Phần I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. VỀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP

1. Họp hội đồng nhà trường : Hội đồng nhà trường họp mỗi tháng một lần vào tuần đầu của tháng nhằm:               

- Đánh giá rút kinh nghiệm chương trình công tác tháng trước.               

- Triển khai kế hoạch của tháng (Lưu ý: Đến trước giờ 5 phút để điểm diện và ổn định trật tự; chỗ ngồi hội họp được sắp xếp, phân công theo tổ; khi họp, các thành viên của hội đồng tuyệt đối không nói chuyện riêng, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại di động; ghi chép đầy đủ và đóng góp ý kiến xây dựng. Muốn phát biểu ý kiến phải giơ tay xin và phải được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp, không được nói tự do).

2. Họp giao ban công tác tháng: Thực hiện vào trước cuộc họp hội đồng sư phạm hàng tháng.

Thành phần: Bí thư chi bộ, BGH, Chủ tịch Công Đoàn, Các tổ trưởng, TPTĐội và Bí thư chi Đoàn, Phụ trách lao động, TKHĐ.

Nội dung: Rút kinh nghiệm công tác tháng trước và triển khai kế hoạch tháng.

3. Hội ý chủ nhiệm:               

Mỗi tuần một lần vào sáng thứ 7.                

Thành phần: Ban giám hiệu, Tổng phụ trách đội, Phụ trách lao động, Giáo viên trực, Các giáo viên chủ nhiệm lớp.               

Nội dung :          

- Đánh giá và rút kinh nghiệm việc thực hiện nề nếp dạy, học. Tổ chức giáo dục và rèn luyện cho học sinh;

- Triển khai công tác chủ nhiệm, kế hoạch học tâp và rèn luyện của học sinh tuần tới.

4. Họp tổ, nhóm chuyên môn:  Các tổ chuyên môn sinh hoạt vào thứ 5 tuần 2, tuần 4, nhóm chuyên môn sinh hoạt vào tuần thứ 3 trong tháng, nhằm:   

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tuần, tháng, năm;       

- Thảo luận:  bài mới, bài khó, thiết kế bài dạy , bàn biện pháp đổi mới phương pháp, biện pháp dạy sát đối tương...;       

- Thảo luận và lên lớp chuyên đề, chuẩn bị đồ dùng và làm đồ dùng dạy học, Chuẩn bị các hội thi...;

- Đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên.

5. Chi bộ, Công Đoàn, Chi đoàn thanh niên:      

Sinh hoạt theo điều lệ (khi tổ chức sinh hoạt trong giờ hành chính cần có kế hoạch sớm phối hợp với chuyên môn để bố trí dạy thay).

II. HÀNH VI, NGÔN NGỮ ỨNG XỬ, TRANG PHỤC  

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải mẫu mực, gần gũi và mang tính mô phạm, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. Thực hiện nghiêm túc những quy định về đạo đức nhà giáo;       

- Trang phục đến trường phải nghiêm túc, chỉnh tề, giản dị theo trang phục công sở.  Không mặc quần bò, áo phông , áo hở cổ...đến trường làm việc.

III. PHÂN CÔNG CÁC TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

1. Hội đồng nhà trường được chia thành 5 tổ      

-  4 tổ chuyên môn : Tổ Toán- lý, Tổ Văn - sử, Tổ Sinh -hoá, Tổ Anh- Nhạc  

- 1 tổ văn phòng.

2. Hiệu trưởng bổ nhiệm và chọn cử các tổ trưởng, tổ phó ; Phụ trách CSVC và Lao động, TPT Đội và thư ký hội đồng như sau :                 

Tổ Toán -lý : Tổ trưởng : Đ/c Đức; Tổ phó: Đ/c Hùng                 

Tổ Văn- sử: Tổ trưởng: Đ/c Đoàn Xuân; Tổ phó Đ/c  Phương

Tổ Sinh- hoá: Tổ trưởng:Đ/c Hà; Tổ phó: Đ/c Hiền                 

Tổ Anh- nhạc: Tổ trưởng: Đ/c Thuý; Tổ phó: Đ/c Phượng                

Tổ văn phòng: Tổ trưởng : Đ/c Hiền; Tổ phó Đ/c Phú

Tổng phụ trách Đội :  Đ/c Lê   Thư ký hội đồng: Đ/c Phương  

Phụ trách Lao động: Đ/c Tịnh

3. Quy định thời gian làm việc :            

- Giáo viên giảng dạy: Có mặt trước khi học sinh vào lớp 5 phút và ra về khi học sinh của lớp đã về hết (Riêng GVCN tổ chức học lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ đúng quy định);

- Giáo viên trực: Có mặt trước khi học sinh vào lớp 15 phút và kết thúc buổi làm việc sau khi giáo viên và học sinh đã về hết, hoàn thành việc ghi sổ trực và bàn giao sổ trực và các công việc cần làm tiếp cho đồng chí giám hiệu trực;              

- Nhân viên văn phòng: Làm chủ yếu theo giờ hành chính, riêng nhân viên trực phải có mặt khi sinh HS sinh hoạt 15 phút và về khi học sinh đã nghỉ tiết cuối;     

- Nhân viên Bảo vệ : Làm việc theo yêu cầu của hợp đồng được ký kết và trực 24/24 giờ trong ngày.

Phần II

QUY  ĐỊNH VỚI CÁC BỘ PHẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

1. CHI BỘ ĐẢNG      

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong trường học thể hiện ở các quan điểm, đường lối, chủ trương theo khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, theo điều lệ Đảng và các Nghị quyết của các cấp Đảng bộ;       

- Chịu sự chỉ đạo của đảng bộ xã Thạch Vĩnh và lãnh đạo mọi hoạt động , mọi tổ chức trong nhà trường

2. BAN GIÁM HIỆU      

- Tổ chức quản lý chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của nhà trường;       

- Chịu trách nhiệm với Lãnh đạo và quản lý cấp trên về mọi hoạt động của nhà trường.

3. CÁC TỔ CHUYÊN MÔN :        

- Sinh hoạt theo định kì;       

- Thống nhất ghi chép các loại sổ sách;        

- Phải có đủ hồ sơ của tổ theo qui định;       

- Xây dựng được kế hoạch công tác của tổ, thực hiện nghiêm túc quy chế;        

- Thường xuyên theo dõi thi đua và xếp loại được từng thành viên trong tổ;       

- Xây dựng được chuyên đề thiết thực phục vụ cho công tác giảng dạy;

- Phải bồi dưỡng để có giáo viên giỏi các cấp, bồi dưỡng cán bộ kế cận;         

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các Hội thi;          

- Tổ chức đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên các mặt hàng tháng, hàng kỳ;     

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật với giáo viên.

4. TỔ VĂN PHÒNG

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ như tổ chuyên môn cần lưu ý các vấn đề sau:      

- Phục vụ kịp thời cho mọi hoạt động của nhà trường. Thái độ phục vụ phải cởi mở, vui vẻ, hợp tác. Mọi người chủ động trong công việc được phân công sao cho hiệu quả nhất và đúng thời gian qui định;       

- Bảo vệ an ninh trật tự và tài sản của nhà trường, tài sản (xe đạp, xe máy hoặc phương tiện phục vụ đi lại khác) của giáo viên, học sinh, của khách đến công tác, giảng dạy, học tập tại trường. Phục vụ giao tiếp đúng tác phong của cơ quan giáo dục;     

- Quét dọn, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu vực hành chính, phục vụ nước uống cho cán bộ, giáo viên đầy đủ;       

- Tiếp khách, tiếp nước khi khách đến làm việc.

5. CÔNG ĐOÀN         

- Thực hiện chức năng theo điều lệ công đoàn;           

- Tổ chức hiệu quả các đợt thi đua. Có phát động, có sơ kết, tổng kết. (đánh giá bằng biểu điểm cụ thể theo từng đợt thi đua);           

- Phối hợp chặt chẽ cùng với nhà trường  trong công tác chuyên môn và tổ thực hiện tốt các cuộc vận động trong ngành;           

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Công đoàn cấp trên, chủ động đề xuất những hoạt động của Công đoàn để hoàn thành tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần bồi dưỡng năng lực đội ngũ đáp ứng được yêu cầu của công tác giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

6. ĐOÀN THANH NIÊN      

- Hoạt động theo Điều lệ đoàn và sự chỉ đạo của Huyện đoàn, Đoàn xã;      

- Phải xây dựng được chương trình hành động cho Chi đoàn ngay từ đầu năm;  

- Xung kích đi đầu trong các hoạt động của nhà trường nhất là tham gia tổ chức hoạt động ngoại khoá cho học sinh.

7. ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH  (TNTPHCM)

- Thực hiện tốt chủ đề năm học;       

- Tổ chức tốt phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực";   

- Hoạt động theo điều lệ Đội – Hội đồng đội của huyện qui định;      

- Thực hiện tốt nề nếp của học sinh trong và ngoài nhà trường;       

- Tích cực tham gia an toàn giao thông;     

- Tham gia tích cực công tác xây dựng nề nếp, công tác vệ sinh và xây dựng cảnh quan;       

- Tích cực tham gia giáo duc pháp luật và truyền truyền học sinh thực hiện pháp luât, nội qui, qui chế, qui định của nhà trường và ngành giáo dục;     

- Tham gia tốt các hoạt động xã hội, tham gia tốt các cuộc thi;       

- Tổ chức tốt các đợt thi đua và phong trào văn nghệ trong học sinh, tích cực chủ động tham gia thực hiện công tác giáo dục ngoại khoá góp phần nâng chất lượng giáo dục toàn diện.

8. HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG (HĐTĐKT)       

- HĐTĐKT do Hiệu trưởng làm chủ tịch và các thành viên của Hội đồng gồm: Phó hiệu trưởng, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn TN, tổng phụ trách, các tổ trưởng, phụ trách lao động, thư ký hội đồng.

- HĐTĐKT giúp Hiệu trưởng:       

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của nhà trường theo nhiệm vụ năm học;       

+ Đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân giáo viên, học sinh theo từng tháng, học kỳ, năm học;       

+ Tổng kết đánh giá kinh nghiệm sáng kiến của cán bộ giáo viên. Đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học của học sinh, công tác quản lý nhà trường;      

- HĐTĐKT họp theo đợt thi đua và cuối mỗi học kỳ.

9. CÁC HỘI ĐỒNG KHÁC         

Được Hiệu trưởng thành lập căn cứ vào từng vụ việc cụ thể và theo quy định của Điều lệ trường trung học.

10. HỘI CHA MẸ HỌC SINH       

Hoạt động theo điêu lệ ban đại diện cha mẹ học sinh ngày 28/3/2008 của bộ GD&ĐT.

Phần III

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỚI TỪNG THÀNH VIÊN

1. Hiệu trưởng:      

- Phụ trách chung các hoạt động của nhà trường, trực tiếp phụ trách công tác Chính trị tư tưởng;       

- Xây dựng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, quản lý giáo dục học sinh, quản lý giáo viên, nhân viên trong nhà trường;

- Phụ trách công tác đoàn thể, công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ, trưởng ban thi đua;     

-  Phụ trách công tác tài chính, cơ sở vật chất, lao động;      

- Cùng BCH Công đoàn triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện xã hội hoá giáo dục;      

- Thực hiện công tác giao ban, hội ý, hội họp đúng qui định và có chất lượng .

2. Phó hiệu trưởng:

- Thay mặt hiệu trưởng khi hiệu trưởng đi vắng;      

- Phụ trách chuyên môn chung toàn trường, lập chương trình kế hoạch dạy và học trong năm, hàng tháng, hàng tuần, chấm công hàng ngày; Phụ trách thư viện, thiết bị;    

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục, công tác kiểm định, chương trình srem, quản lý mạng; Phụ trách tổ tư vấn xây dựng trường chuẩn;     

- Phụ trách công tác giáo dục pháp luật; Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; 

- Chịu sự phân công của Hiệu trưởng về những công việc khác.

3. Thư ký hội đồng:

Là người giúp việc cho hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ sau:       

- Ghi chép biên bản các cuộc họp đơn vị, cuộc họp các hội đồng do Hiệu trưởng làm chủ trì. Dự thảo nghị quyết, các báo cáo công tác chung của nhà trường, dự thảo các quyết định do Hiệu trưởng ban hành;      

- Tổng hợp kết quả khen thưởng; kỷ luật công chức, học sinh. Thực hiện các mẫu thống kê tổng hợp của nhà trường (thi đua, kỷ luật, chất lượng...) thông báo kế hoạch công tác hàng tuần và các công tác đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng; 

- Thay mặt hiệu trưởng khi BGH đi vắng.

4. Giáo viên phụ trách cơ sở vật chất:

- Thay mặt Hiệu trưởng quản lý toàn bộ cơ sở vật chất nhà trường, phối hợp nhóm thể dục, tổng phụ trách đội, y tế: Phụ trách công tác Giáo dục lao động, vệ sinh;      

- Kiểm tra, giám sát toàn bộ tài sản, môi trường nhà trường;      

- Lên kế hoạch hàng năm, hàng tháng về việc bảo quản, sửa chữa, dự trù kinh phí mua sắm, bổ sung gửi hiệu trưởng để có kế hoạch tài chính;       

- Lên kế hoạch, phân công, quản lý, giám sát, nghiệm thu lao động toàn trường từ các lớp và các bộ phận đã được phân công ( Đánh giá xếp loại lao động, vệ sinh, bảo vệ cơ sở vật chất các lớp theo tháng, theo đợt)

5. Bí thư chi đoàn:

- Phụ trách công tác đoàn, công tác thanh niên theo điều lệ đoàn;      

- Phối hợp với tổng phụ trách đội (TPT) đội cùng nhà trường thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tức cực", phong trào văn hoá, văn nghệ , thể dục thể thao (TDTT);

- Cùng TPT đội vận động học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông (ATGT), văn hoá giao thông, Hàng tháng phải xếp loại các lớp về thực hiện ATGT;      

- Xây dựng đoạn đường không có vi phạm luật lệ ATGT, xanh,  sạch, đẹp.

6. Giáo viên Tổng phụ trách đội:       

- Phụ trách, triển khai các hoạt động Đội trong nhà trường;        

- Phối hợp cùng nhà trường thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực";       

- Tổ chức thực hiện nề nếp của HS;   

- Xây dựng phong trào tự học ở khu dân cư;    

- Theo dõi tổng hợp thi đua hàng tuần, hàng tháng, giữa các chi Đội, các lớp;       

- Tổ chức, điều hành các buổi chào cờ, nhận xét hoạt động thi đua dưới cờ;        

-  Quản lý, tổ chức học sinh thực hiện nội quy của nhà trường, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các câu lạc bộ, các cuộc thi tìm hiểu của HS v.v...

- Đi đầu trong việc giáo dục kỹ năng sống, giáo dục việc thực hiện pháp luật cho HS.

7. Tổ trưởng chuyên môn:

- Tổ trưởng các tổ trực tiếp giảng dạy và công tác theo sự phân công của ban giám hiệu;      

- Quản lý mọi hoạt động của tổ, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, công tác kiểm tra nội bộ;        

- Dự kiến phân công giảng dạy, phân công công việc hàng ngày của các thành viên trong tổ;      

- Kiểm tra hồ sơ cán bộ, giáo viên hàng tháng, theo dõi ngày công, giờ công,  xếp loại thi đua hàng tháng.

8. Tổ trưởng tổ chủ nhiệm:

- Thay mặt hiệu trưởng quản lý chỉ đạo GVCN.       

- Tham mưu về công tác CN.

- Quản lý các hoạt động và chủ trì các cuộc họp tổ chủ nhiệm;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ,  kế hoạch phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn, giữa giáo viên và phụ huynh học sinh trong giáo dục;

- Theo dõi đánh giá hoạt động của giáo viên chủ nhiệm, của các lớp, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng kỳ;

- Phối hợp tổng phụ trách đội xây dựng và đánh giá các phong trào thi đua của của học sinh.

9. Tổ phó:

Chịu sự phân công của tổ trưởng, giúp tổ trưởng một số công việc, thay mặt tổ trưởng khi tổ trưởng đi vắng.

10. Nhân viên Kế toán:      

- Giúp hiệu trưởng lên kế hoạch thu chi tài chính trong nhà trường, quản lý cơ sở vật chất;      

- Hoàn thành nhiệm vụ kế toán, hỗ trợ công tác văn thư, công tác tạp vụ;

- Kiểm tra và hoàn thiện chứng từ thu chi tài chính trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu; tham mưu với hiệu trưởng trong công tác tài chính, sử dụng nguồn ngân sách đã được cấp và các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc biệt là nguồn thu từ cha mẹ học sinh;       

- Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công của tổ trưởng, tổ phó,và BGH.

11. Nhân viên thiết bị:       

- Là người thay mặt Hiệu trưởng quản lý toàn bộ trang thiết bị dạy học của nhà trường (có kế hoạch hoạt động, năm, tháng, học kỳ, kế hoạch hoạt động hàng tuần), chuẩn bị và phụ tá cho giáo viên giảng dạy.       

- Lên kế hoạch ngay từ đầu năm mua sắm các đồ dùng dạy học, thiết bị , thông qua kế toán lập kế hoạch tài chính cho Hiệu trưởng;       

- Có đầy đủ hồ sơ sổ sách, rõ ràng, chi tiết đúng quy định của cấp trên;

- Tham gia công việc văn thư và tạp vụ;      

- Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công của tổ trưởng, tổ phó,và BGH.

12. Nhân viên thư viện:      

- Là người thay mặt Hiệu trưởng phụ trách thư viện nhà trường (Có kế hoạch hoạt động của thư viện kế hoạch cả năm, học kỳ, tháng, tuần);     

- Lên kế hoạch mua sắm sách phục vụ cho giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, dự trù kinh phí gửi hiệu trưởng;  

- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định ghi chép sạch sẽ, rõ ràng, chi tiết, đầy đủ theo đúng quy định của cấp trên;   

-  Tham gia công việc văn thư và tạp vụ;   

- Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công của tổ trưởng, tổ phó,và BGH.

13. Nhân viên y tế học đường:

- Phụ trách công tác y tế học đường, vệ sinh trường học, theo dõi sức khỏe sơ cấp cứu ,chữa bệnh thông thường cho học sinh, cán bộ ,giáo viên;    

- Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho học sinh định kỳ hàng năm;      

-  Phụ trách công tác bảo hiểm của giáo viên, học sinh, hàng quý lên kế hoạch mua thêm thuốc, bông băng sơ cứu cho học sinh và giáo viên;   

- Phụ trách công tác chữ thập đỏ nhà trường;    

- Tham mưu cho hiệu trưởng xây dựng kế hoạch y tế học đường trong nhà trường và kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh trong năm học;- Có đầy đủ hồ sơ, sổ sách rõ ràng, chi tiết theo quy định của cấp trên;

-  Tham gia công việc văn thư và tạp vụ;     

- Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công của tổ trưởng, tổ phó,và BGH.

14. Nhân viên phụ trách văn thư:

- Có trách nhiệm làm việc theo yêu cầu của BGH;       

- Trực mạng theo quy định của PGD, nhận, gửi, lưu các văn bản đến, văn bản đi, giao công văn cho tất cả các bộ phận, cá nhân liên quan;       

- Dự thảo, đánh máy, photo các văn bản của nhà trường;

- Quản lý giáo án, các hồ sơ cấp phát cho giáo viên, cấp phát văn bằng chứng chỉ, lưu trữ bài kiểm tra;

- Phụ trách hồ sơ, sổ sách, nhà trường như: sổ đăng bộ, sổ điểm, học bạ;- Tham gia các công tác tạp vụ;   

- Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công của tổ trưởng, tổ phó,và BGH.

15. Giáo viên phụ trách phòng vi tính, trang web nhà trường:

- Thu thập tin tức, viết bài, đăng bài viết.      

- Sưu tầm tin tức.       

- Đề xuất nội dung và hình thức trang web.

- Trực tiếp quản lý trang web, phòng vi tính, lên kế hoạch, vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy thường xuyên ở phòng vi tính và máy ở các phòng chức năng, kịp thời phát hiện những sự cố của máy, điều tra nguyên nhân hỏng, kịp thời báo cáo hiệu trưởng; 

- Lên kế hoạch thay thế những bộ phận hoặc các phần mềm cần thiết báo cáo hiệu trưởng để có kế hoạch tài chính.

16. Thủ quỹ:       

- Thu và quản lý các loại quỹ, cùng kế toán cân đối quỹ thu chi;     

- Hàng tháng tổng hợp, báo cáo số lượng tiền mặt của các lớp nộp về và số dư quỹ để cho kế toán báo cáo hiệu trưởng;      

- Thủ quỹ chỉ được phát tiền khi có phiếu chi hoặc phiếu tạm ứng do Hiệu trưởng ký duyệt;       

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tài chính.

17. Giáo viên bộ môn:      

- Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công của tổ trưởng, tổ phó và BGH;

- Nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn;       

- Tham gia công tác phổ cập theo sự chỉ đạo của ban điều hành phổ cập- Thực hiện tốt việc giáo dục học sinh mọi lúc mọi nơi, tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội khác.

18.  Giáo viên chủ nhiệm:    

- Là người thay mặt Hiệu trưởng phụ trách một lớp học sinh. Quản lý giáo dục học sinh của lớp tích cực học tập và tu dưỡng đạo đức. Nắm bắt tư tưởng tình cảm học sinh, không để học sinh bỏ học;     

- Có nhiệm vụ tổ chức học sinh tham gia hoạt động Đoàn Đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp; 

- Phối hợp với gia đình, thường xuyên thông báo tình hình học sinh cho bố mẹ học sinh biết để quản lý học sinh học tập tu dưỡng ở nhà;

- Tổ chức duy trì mọi hoạt động của lớp.

19.  Giáo viên trực:     

- Thay mặt hiệu trưởng trực tiếp quản lý nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp theo dõi hiện tượng bất thường đối với học sinh trong toàn trường.       

- Có mặt trước giờ học 15 phút, theo dõi, nhắc nhở các hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh hàng ngày.       

- Ra về sau cùng (sau khi học hết giờ tiết cuối).       

- Ghi chép đầy đủ thông tin trực hằng ngày; chú ý theo dõi sổ đầu bài, trưc nhật ,vệ sinh, sinh hoạt 15 phút...       

- Cùng TPT đội đánh giá xếp loại lớp hàng tuần.

20. Giáo viên trợ giúp công tác kiểm định chất lượng:

- Trợ giúp Phó hiệu trưởng Xây dựng kế hoạch tự đánh giá;      

- Thu thập minh chứng;       

- Đánh giá mức độ đạt được;       

- Tư vấn phấn đấu duy trì, phát triển các chỉ tiêu  đã đạt, biện pháp phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt;       

- Hoàn thiện hồ sơ.

21. Giáo viên trợ giúp công tác phổ cập:      

- Trợ giúp Phó hiệu trưởng phụ trách công tác phổ cập giáo dục;      

- Lên kế hoạch tổ chức thực hiện, làm báo cáo thống kê, đi họp nắm bắt việc chỉ đạo để triển khai kịp thời;     

- Có đầy đủ hồ sơ phổ cập theo quy định (sạch sẽ, rõ ràng, đầy đủ, chi tiết đặc biệt là phải chính xác);     

- Theo dõi biến động sĩ số các lớp trong từng tuần, từng tháng;     

- Thường xuyên cập nhật thông tin phổ cập;    

- Báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng và cấp trên.

22. Nhân viên bảo vệ:     

- Có mặt 24/24 giờ trong ngày, có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, khu vực trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh học tập trong ngày, bảo vệ tài sản nhà trường;   

- Trực tiếp giải quyết những sự việc đột xuất xảy ra trong nhà trường về trật tự an ninh; 

- Bảo vệ toàn bộ tài sản của giáo viên và học sinh trong khu vực nhà trường; 

- Sữa chữa thông thường tài sản;       

- Vệ sinh các công trình phụ;      

- Phục vụ nước cho giáo viên hàng ngày;    

- Báo cáo kịp thời BGH đối với những bất thường về an ninh và tài sản trong nhà trường.

        23. Nhân viên phụ trách nước sạch (Ông đường và y tế học đường)       

 

Phần IV

NỘI QUY CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Điều 1: Công chức (CC), Viên chức (VC) và Nhân viên (NV) của nhà trường phải nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện đầy đủ mọi qui định của nhà trường, của ngành giáo dục; Toàn thể CC, VC, NV của nhà trường dự lễ chào cờ hát quốc ca vào sáng thứ 2 tuần đầu hàng tháng.

Điều 2: Chấp hành sự phân công và điều hành của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng, Tổ phó và Trưởng, Phó các bộ phận của nhà trường, phấn đấu khắc phục khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ được giao; Thực hiện tốt giờ giấc theo qui định.

Điều 3: Thường xuyên học tập và làm theo tấm giương đạo đức Hồ Chí Minh; Bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; thực hiện tốt việc tự học và sáng tạo.

Điều 4: Phát huy dân chủ, phê và tự phê nhằm xây dựng mối đoàn kết nhất trí trong tập thể CC, VC, NV giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; Quan hệ tốt với chính quyền và nhân dân địa phương.

Điều 5: Xây dựng nếp sống cá nhân và tập thể lành mạnh trong sáng. Tác phong giản dị mẫu mực, lịch sự, hoà nhã trong hành vi và trong ngôn ngữ là « tấm gương sáng cho học sinh noi theo ».

Điều 6: CC, VC, NV tuyệt đối không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động thiếu lành mạnh như : cờ bạc, ma tuý,... không tàng trữ hoặc truyền bá các văn hoá phẩm đồi trụy; Không uống rượu (hoặc bia) trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc; không hút thuốc trong nhà trường và nơi công cộng; Không sử dụng điện thoại khi lên lớp và trong hội họp.

Điều 7: Có ý thức bảo vệ tài sản công cộng, thực hành tiết kiệm; bảo vệ lợi ích và bí mật của nhà trường cảnh giác với mọi hành động phá hoại của kẻ xấu.

Điều 8: Khi tiếp xúc với phụ huynh phải ân cần lịch sự, sẵn sàng giải thích hướng dẫn và giúp đỡ những yêu cầu của họ trong phạm vi chức năng của mình.

            Điều 9: Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; tham gia tốt các hoạt động xã hội.

Điều 10: CC, VC, NV, NLĐ chấp hành tốt nội qui trên sẽ được tuyên dương khen thưởng. Nếu vi phạm, tùy mức độ nặng nhẹ sẽ chịu các hình thức kỷ luật theo qui định của nhà trường, ngành và nhà nước.

 

Phần V

CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG TRONG NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016-  2017

1. Khen thưởng định kỳ: Thực hiện theo quyết định khen thưởng của các cấp nhà trường thưởng theo các thành tích , cụ thể:

            1.1. Thưởng Giáo viên đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện đạt từ thứ 7 đến thứ nhất:

            - Đội tuyển  đứng thứ 1: 1 500 000 đ;

            - Đội tuyển  đứng thứ 2: 1 000 000 đ;

            - Đội tuyển  đứng thứ 3:    700 000 đ;

            - Đội tuyển  đứng thứ 4:    500 000 đ;

            - Đội tuyển  đứng thứ 5:    400 000 đ;

            - Đội tuyển  đứng thứ 6:    300 000 đ;

            - Đội tuyển  đứng thứ 7:    200 000 đ.

          - Thưởng giáo viên có học sinh giỏi cấp tỉnh:  mỗi em 200 000 đ

1.2  Thưởng danh hiệu thi đua:

 - Thưởng lao động xuất sắc: 300 000 đ (Mỗi kỳ: 150 000đ);

 - Thưởng LĐTT: 160 000 đ (Mỗi kỳ: 80 000đ)

 - Thưởng thêm cho người được đề nghị BK; CSTĐ cấp tỉnh: 300 000đ

 - Thưởng thêm cho người được đề nghị CSTĐCS: 200 000đ;

 - Thưởng thêm cho người được đề nghị  giấy khen: 100 000đ;

 - Thưởng giáo viên chủ nhiệm xuất sắc: 200 000 đ (Mỗi học kỳ 100 000đ)

1.3  Thưởng và hỗ trợ giáo viên giỏi:

- Thưởng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 400 000 đ;

- Hỗ trợ giáo viên dự thi GVG cấp tỉnh: 1 500 000 đ;

- Thưởng giáo viên dạy giỏi huyện: 200 000 đ;

- Hỗ trợ giáo viên dự thi GVG huyện: 200 000 đ;

1.4  Thưởng giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm đạt giải

- SKKN xuất sắc tỉnh : 600 000 đ;

- SKKN bậc 4 cấp tỉnh: 400 000 đ;

- SKKN bậc 3 cấp tỉnh: 300 000 đ;

- SKKN dự thi ở tỉnh: 250 000 đ;

- SKKN xuất sắc cấp huyện : 200 000 đ;

- SKKN bậc 4 cấp huyện : 150 000 đ;

- SKKN bậc 3 cấp huyện : 100 000đ;

- SKKN dự thi cấp huyện : 50 000 đ.

1.5. Thưởng đồ dùng dạy học đạt giải:

- Xuất sắc cấp tỉnh: 1000 000 đ;

- Giải nhất cấp tỉnh: 800 000 đ;

- Giải nhì cấp tỉnh:700 000 đ;

- Giải ba cấp tỉnh: 600 000 đ;

- Đạt giải cấp tỉnh: 500 000 đ;

- Xuất sắc cấp huyện: 500 000 đ;

- Giải nhì cấp huyện: 400 000 đ;

- Giải ba cấp huyện:300 000 đ;

- Đạt giải cấp huyện:200 000 đ.

(Những đồ dùng có giá trị mà phải đầu tư nhiêu tiền thì nhà trường sẽ hỗ trợ thêm kinh phí)

1.6. Thưởng tập thể:                                         

- Thưởng tổ  xuất sắc: 400 ngàn đồng (Mỗi kỳ 200 000đ);

- Thưởng tổ tiên tiến : 200 ngàn đồng (Mỗi kỳ 100 000đ);

- Lớp  xuất sắc:  200 ngàn đồng (Mỗi kỳ 100 000đ);           

- Lớp tiên tiến :  100 ngàn đồng (50 000đ)                                                                        

1.7. Thưởng HSG

- Xuất sắc cấp tỉnh:200 000 đ;

- Giải nhất cấp tỉnh :180 000 đ;

- Giải nhì cấp tỉnh:160 000 đ;

- Giải ba cấp tỉnh: 140 000 đ;

- Đạt giải cấp tỉnh:120 000 đ;

- Dự thi học sinh giỏi tỉnh:100 000 đ;

- Đạt giải xuất sắc cấp huyện: 100 000 đ;

- Đạt giải nhất cấp huyện: 90 000 đ;

- Đạt giải nhì cấp huyện: 80 000 đ;

- Đạt giải ba cấp huyện: 60 000 đ;

- Đạt giải cấp huyện:50 000 đ;

- Đạt giải nhất cấp trường: 40 000 đ;

- Đạt giải nhì cấp trường : 30 000 đ;

- Đạt giải ba cấp trường:20 000 đ;

- Dự thi học sinh giỏi huyện: 20 000 đ;

- Đạt giải cấp trường: 10 000 đ

1.8. Thưởng danh hiệu thi đua học sinh:

- Học sinh giỏi: 50 000 đ;

- Học sinh tiên tiến: 20 000 đ

2. Khen thưởng đột xuất và khen thưởng khác:

Khen thưởng thành tích các đợt thi đua , các nhiệm vụ có tính chất thời vụ hoặc đột xuất (thưởng theo quyết định của hiệu trưởng, với mức dưới 300.000 đ)

Mức chi: Căn cứ theo quyết định.

3. Các chi phí khác theo chế độ liên quan đến công tác khen thưởng: Chi theo thực tế phát sinh (nếu có)

BGH yêu cầu mọi cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường thực hiện đầy đủ nghiêm chỉnh quy chế đã nêu (nếu trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, phải lập kế hoạch trình Hiệu trưởng để kịp thời điều chỉnh) góp phần thực hiện thắng lợi năm học 2016-2017.

 

 

                                                                            HIỆU TRƯỞNG  

         

 

 

                                                                              Trần Huy Sâm

 

 

 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 16
 
  •   Hôm nay 1,098
  •   Tháng hiện tại 56,896
  •   Tổng lượt truy cập 11,232,865
Tình yêu:Tình yêu là một tình cảm vĩ đại nhất, nó sáng tạo nên điều kỳ diệu, sáng tạo nên những con người mới, nó làm ra những giá trị vĩ đại nhất của con người.Makarenko