PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NĂM HỌC 2017- 2018

Thứ hai - 25/09/2017 21:05

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU  VĨNH BẮC SƠN

                   Số:     /PCNV-LVBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

           Thạch Vĩnh, ngày 02 tháng 9 năm 2017

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Năm học 2017- 2018

            Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông  có nhiều cấp học;

           Căn cứ  Luật GD và Điều Lệ Trường Trung Học  và các văn bản pháp qui hiện hành liên quan đến hoạt động giáo dục – đào tạo;

Căn cứ vào các văn bản triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học mới của Sở GD& ĐT Hà Tĩnh của Phòng GD&ĐT Thạch Hà và tình hình thực tế nhà trường;

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, BGH trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân năm học 2017-2018 như sau:

1. Hiệu trưởng (Nguyễn Thái Phước):      

- Phụ trách chung các hoạt động của nhà trường, trực tiếp phụ trách công tác Chính trị tư tưởng;       

- Xây dựng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, quản lý giáo dục học sinh, quản lý giáo viên, nhân viên trong nhà trường;

- Phụ trách công tác đoàn thể, công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ, trưởng ban thi đua;     

-  Phụ trách công tác tài chính, cơ sở vật chất, lao động;      

- Cùng BCH Công đoàn triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện xã hội hoá giáo dục;      

- Thực hiện công tác giao ban, hội ý, hội họp đúng qui định và có chất lượng;

- Giảng dạy bộ môn Vật lý 6, giáo dục hướng nghiệp lớp 9;

- Hướng dẫn học sinh làm các dự án dự thi hội thi KHKT dành cho học sinh trung học và cuộc thi STKT TTNNĐ lần thứ 9.

2. Phó hiệu trưởng (Lê Thị Hồng Phong):

- Thay mặt hiệu trưởng khi hiệu trưởng đi vắng;      

- Phụ trách chuyên môn chung toàn trường, lập chương trình kế hoạch dạy và học trong năm, hàng tháng, hàng tuần, chấm công hàng ngày; Phụ trách thư viện, thiết bị;    

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục, công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công tác tuyển sinh - xét tốt nghiệp, chương trình SMAS, quản lý mạng;

- Phụ trách công tác giáo dục pháp luật;

- Chịu sự phân công của Hiệu trưởng về những công việc khác;

- Giảng dạy bộ môn Vật lý 8.

3. Thư ký hội đồng (Nguyễn Thị Quỳnh Nga):

Là người giúp việc cho hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ sau:       

- Ghi chép biên bản các cuộc họp đơn vị, cuộc họp các hội đồng do Hiệu trưởng làm chủ trì. Dự thảo nghị quyết, các báo cáo công tác chung của nhà trường, dự thảo các quyết định do Hiệu trưởng ban hành;      

- Tổng hợp kết quả khen thưởng; kỷ luật công chức, học sinh. Thực hiện các mẫu thống kê tổng hợp của nhà trường (thi đua, kỷ luật, chất lượng...) thông báo kế hoạch công tác hàng tuần và các công tác đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng; 

- Thay mặt hiệu trưởng khi BGH đi vắng.

4. Giáo viên phụ trách cơ sở vật chất (Nguyễn Văn Tịnh):

- Thay mặt Hiệu trưởng quản lý toàn bộ cơ sở vật chất nhà trường, phối hợp nhóm thể dục, tổng phụ trách đội, y tế: Phụ trách công tác Giáo dục lao động, vệ sinh;      

- Kiểm tra, giám sát toàn bộ tài sản, môi trường nhà trường;      

- Lên kế hoạch hàng năm, hàng tháng về việc bảo quản, sửa chữa, dự trù kinh phí mua sắm, bổ sung gửi hiệu trưởng để có kế hoạch tài chính;       

- Lên kế hoạch, phân công, quản lý, giám sát, nghiệm thu lao động toàn trường từ các lớp và các bộ phận đã được phân công.

5. Bí thư chi đoàn (Nguyễn Văn Hà):

- Phụ trách công tác đoàn, công tác thanh niên theo điều lệ đoàn;      

- Phối hợp với tổng phụ trách đội (TPT) đội cùng nhà trường thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT);

- Cùng TPT đội vận động học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông (ATGT), văn hoá giao thông, xây dựng đoạn đường không có vi phạm luật  ATGT, xanh, sạch, đẹp. Hàng tháng phải xếp loại các lớp về thực hiện ATGT;      

6. Giáo viên Tổng phụ trách đội (Nguyễn Cẩm Lê):       

- Phụ trách, triển khai các hoạt động Đội trong nhà trường; Tổ chức, điều hành các tiết chào cờ  theo đúng nghi thức Đội,  có nội dung và ý nghĩa giáo dục cao. Theo dõi tổng hợp thi đua hàng tuần, hàng tháng, học kỳ và năm học của các chi Đội,

- Đi đầu trong việc giáo dục kỹ năng sống, giáo dục việc thực hiện pháp luật cho HS. Tổ chức thực hiện nề nếp của HS, phối hợp cùng nhà trường thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Xây dựng phong trào tự học ở khu dân cư;    

       -  Quản lý, tổ chức học sinh thực hiện nội quy của nhà trường, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các câu lạc bộ, các cuộc thi tìm hiểu của HS v.v...

7. Tổ trưởng chuyên môn:

- Tổ trưởng trực tiếp giảng dạy và công tác theo sự phân công của ban giám hiệu;      

- Quản lý mọi hoạt động của tổ, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, công tác kiểm tra nội bộ;        

- Dự kiến phân công giảng dạy, phân công công việc hàng ngày của các thành viên trong tổ;      

- Kiểm tra hồ sơ cán bộ, giáo viên hàng tháng, theo dõi ngày công, giờ công,  xếp loại thi đua hàng tháng.

8. Tổ phó:

Chịu sự phân công của tổ trưởng, giúp tổ trưởng một số công việc, thay mặt tổ trưởng khi tổ trưởng đi vắng.

9. Nhân viên Kế toán (Nguyễn Đình Phú):      

- Giúp hiệu trưởng lên kế hoạch thu chi tài chính trong nhà trường, quản lý cơ sở vật chất;      

- Hoàn thành nhiệm vụ kế toán, hỗ trợ công tác văn thư, công tác tạp vụ;

- Kiểm tra và hoàn thiện chứng từ thu chi tài chính trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu; tham mưu với hiệu trưởng trong công tác tài chính, sử dụng nguồn ngân sách đã được cấp và các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc biệt là nguồn thu từ cha mẹ học sinh;       

- Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công của tổ trưởng, tổ phó,và BGH.

10. Nhân viên thiết bị (Thầy Trạch):       

- Là người thay mặt Hiệu trưởng quản lý toàn bộ trang thiết bị dạy học của nhà trường (có kế hoạch hoạt động, năm, tháng, học kỳ, kế hoạch hoạt động hàng tuần), chuẩn bị và phụ tá cho giáo viên giảng dạy.       

- Lên kế hoạch ngay từ đầu năm mua sắm các đồ dùng dạy học, thiết bị, thông qua kế toán lập kế hoạch tài chính cho Hiệu trưởng;       

- Có đầy đủ hồ sơ sổ sách, rõ ràng, chi tiết đúng quy định của cấp trên;

- Tham gia công việc văn thư và tạp vụ;      

- Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công của tổ trưởng, tổ phó,và BGH.

11. Nhân viên thư viện (Nguyễn Thị Hiền):      

- Là người thay mặt Hiệu trưởng phụ trách thư viện nhà trường (Có kế hoạch hoạt động của thư viện kế hoạch cả năm, học kỳ, tháng, tuần);     

- Lên kế hoạch mua sắm sách phục vụ cho giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, dự trù kinh phí gửi hiệu trưởng;  

- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định ghi chép sạch sẽ, rõ ràng, chi tiết, đầy đủ theo đúng quy định của cấp trên;   

-  Tham gia công việc văn thư và tạp vụ;   

- Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công của tổ trưởng, tổ phó,và BGH.

12. Nhân viên y tế học đường (Nguyễn Thị Huyền):

- Phụ trách công tác y tế học đường, vệ sinh trường học, theo dõi sức khỏe sơ cấp cứu ,chữa bệnh thông thường cho học sinh, cán bộ ,giáo viên;    

- Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho học sinh định kỳ hàng năm;      

- Phụ trách công tác bảo hiểm của giáo viên, học sinh, hàng quý lên kế hoạch mua thêm thuốc, bông băng sơ cứu cho học sinh và giáo viên;   

- Phụ trách công tác chữ thập đỏ nhà trường;    

- Tham mưu cho hiệu trưởng xây dựng kế hoạch y tế học đường trong nhà trường và kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh trong năm học;- Có đầy đủ hồ sơ, sổ sách rõ ràng, chi tiết theo quy định của cấp trên;

- Tham gia công việc văn thư và tạp vụ;     

- Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công của tổ trưởng, tổ phó,và BGH.

13. Nhân viên phụ trách văn thư (Lê Thị Huyền):

- Có trách nhiệm làm việc theo yêu cầu của BGH;       

- Trực mạng theo quy định của PGD, nhận, gửi, lưu các văn bản đến, văn bản đi, giao công văn cho tất cả các bộ phận, cá nhân liên quan;       

- Dự thảo, đánh máy, photo các văn bản của nhà trường;

- Quản lý giáo án, các hồ sơ cấp phát cho giáo viên, cấp phát văn bằng chứng chỉ, lưu trữ bài kiểm tra;

- Phụ trách hồ sơ, sổ sách, nhà trường như: sổ đăng bộ, sổ điểm, học bạ;

- Tham gia các công tác tạp vụ;   

- Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công của tổ trưởng, tổ phó,và BGH.

14. Giáo viên phụ trách phòng vi tính, trang web nhà trường (Hồ Thị Ngọc Hạnh):

- Thu thập tin tức, viết bài, đăng bài viết.      

- Đề xuất nội dung và hình thức trang web.

- Trực tiếp quản lý trang web, phòng vi tính, lên kế hoạch, vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy thường xuyên ở phòng vi tính và máy ở các phòng chức năng, kịp thời phát hiện những sự cố của máy, điều tra nguyên nhân hỏng, kịp thời báo cáo hiệu trưởng; 

- Lên kế hoạch thay thế những bộ phận hoặc các phần mềm cần thiết báo cáo hiệu trưởng để có kế hoạch tài chính.

15. Thủ quỹ (Đoàn Thị Xuân):       

- Thu và quản lý các loại quỹ, cùng kế toán cân đối quỹ thu chi;      

- Hàng tháng tổng hợp, báo cáo số lượng tiền mặt của các lớp nộp về và số dư quỹ để cho kế toán báo cáo hiệu trưởng;      

- Thủ quỹ chỉ được phát tiền khi có phiếu chi hoặc phiếu tạm ứng do Hiệu trưởng ký duyệt;       

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tài chính.

16. Giáo viên bộ môn:      

- Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công của tổ trưởng, tổ phó và BGH;

- Nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn;       

- Tham gia công tác phổ cập theo sự chỉ đạo của ban điều hành phổ cập- Thực hiện tốt việc giáo dục học sinh mọi lúc mọi nơi, tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội khác.

17. Giáo viên chủ nhiệm:    

- Là người thay mặt Hiệu trưởng phụ trách một lớp học sinh. Tổ chức duy trì mọi hoạt động của lớp. Quản lý giáo dục học sinh của lớp tích cực học tập và tu dưỡng đạo đức. Nắm bắt tư tưởng tình cảm học sinh, không để học sinh bỏ học;     

- Có nhiệm vụ tổ chức học sinh tham gia hoạt động Đoàn - Đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp; 

- Phối hợp với gia đình, thường xuyên thông báo tình hình học sinh cho bố mẹ học sinh biết để quản lý học sinh học tập tu dưỡng ở nhà;

- 18. Giáo viên trực:     

- Thay mặt hiệu trưởng trực tiếp quản lý nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp, theo dõi hiện tượng bất thường đối với học sinh trong toàn trường.       

- Có mặt trước giờ học 15 phút, theo dõi, nhắc nhở các hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh hàng ngày.       

- Ra về sau cùng (sau khi học hết giờ tiết cuối);       

- Ghi chép đầy đủ thông tin trực hằng ngày; chú ý theo dõi sổ đầu bài, trưc nhật, vệ sinh, sinh hoạt 15 phút...       

- Cùng TPT đội đánh giá xếp loại lớp hàng tuần.

19. Giáo viên trợ giúp công tác kiểm định chất lượng:

- Trợ giúp Phó hiệu trưởng Xây dựng kế hoạch tự đánh giá;      

- Thu thập minh chứng;       

- Đánh giá mức độ đạt được;       

- Tư vấn phấn đấu duy trì, phát triển các chỉ tiêu  đã đạt, biện pháp phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt;       

- Hoàn thiện hồ sơ.

20. Giáo viên trợ giúp công tác phổ cập:      

- Trợ giúp Phó hiệu trưởng phụ trách công tác phổ cập giáo dục;      

- Lên kế hoạch tổ chức thực hiện, làm báo cáo thống kê, đi họp nắm bắt việc chỉ đạo để triển khai kịp thời;     

- Có đầy đủ hồ sơ phổ cập theo quy định (sạch sẽ, rõ ràng, đầy đủ, chi tiết đặc biệt là phải chính xác);     

- Theo dõi biến động sĩ số các lớp trong từng tuần, từng tháng;     

- Thường xuyên cập nhật thông tin phổ cập;    

- Báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng và cấp trên.

21. Nhân viên bảo vệ: (Ông Lê Văn Đường)   

- Có mặt 24/24 giờ trong ngày, có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, khu vực trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh học tập trong ngày, bảo vệ tài sản nhà trường;   

- Trực tiếp giải quyết những sự việc đột xuất xảy ra trong nhà trường về trật tự an ninh; 

- Bảo vệ toàn bộ tài sản của giáo viên và học sinh trong khu vực nhà trường; 

- Sữa chữa thông thường tài sản;       

- Vệ sinh các công trình phụ;      

- Phục vụ nước cho giáo viên hàng ngày;    

- Báo cáo kịp thời BGH đối với những bất thường về an ninh và tài sản trong nhà trường.

          22. Nhân viên phụ trách nước sạch: (Ông Lê Văn Đường và cô Lê Thị Huyền)

BGH yêu cầu mọi cán bộ giáo viên công nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các công việc đã được phân công (nếu trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, phải lập kế hoạch trình Hiệu trưởng để kịp thời điều chỉnh) góp phần thực hiện thắng lợi năm học 2017-2018.

Nơi nhận

- HT, PHT;

- Các tổ trưởng, CBNV-GV;

- Lưu: VT.

HIU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thái Phước

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Tin đọc nhiều
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 13
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 12
 
  •   Hôm nay 144
  •   Tháng hiện tại 69,158
  •   Tổng lượt truy cập 11,060,309
Ở đâu chan chứa những lời lẽ yêu đương, thì ở đó tình yêu không chân thật.Victor Hugo