Kế hoạchtuyên truyền về công tác Cải cách hành chính năm 2018

Thứ ba - 17/04/2018 21:00

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU VĨNH BẮC SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclâp - Tự do - Hạnhphúc

                Số:      /KH-LVBS

Thạch Vĩnh, ngày 08 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền về công tác Cải cách hành chính năm 2018

Thực hiện văn bản số 1904/SGDĐT-VP ngày 25/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ về công tác Cải cách hành chính Nhà nước nói chung và công tác CCHC của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 nói riêng;

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính, coi đây là nhiệm vụ đột phá; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho người dân.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về CCHC với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện công tác CCHC. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC trong quá trình thực thi công vụ; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, có giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thông qua công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC; huy động cán bộ, công chức, viên chức và học sinh tham gia giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước; chung tay xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại.

2. Yêu cầu:

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo mục tiêu, nhiệm vụ CCHC năm 2018 như kế hoạch đề ra. Phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu, khả năng và nhiệm vụ của đơn vị.

- Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền thông qua hình thức kết hợp giữa truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền phổ biến  các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với các cơ quan truyền thông, các tổ chuyên môn - hành chính, các đoàn thể trong nhà trường với công tác truyền thông về cải cách thủ tục hành chính.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN:

Gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Nội dung tuyên truyền thổng thể:

Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ; Kế hoạch CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch CCHC năm 2018 của tỉnh và công tác trọng tâm trong thực hiện CCHC năm 2018 của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh, UBND huyện về công tác CCHC.

2. Nội dung tuyên truyền cụ thể:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến sự phát triển của nhà trường, của ngành, và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC.

- Thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Cấp uỷ, Chi bộ, người đứng đầu cơ quan và các tổ chức đoàn thể đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC ở đơn vị; lấy lợi ích và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC.

- Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực trong công tác CCHC nói chung và công tác kiểm soát hành chính nói riêng; phê phán những hiện tượng tiêu cực, có thái độ cửa quyền, hách dịch gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt trong cơ quan, đơn vị.

IV. HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN:

1. Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2. Đơn vị chủ trì: Bộ phận kiểm tra - Thi đua, tổng hợp; các bộ phận chuyên môn và các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Cách thức:

- Thường xuyên rà soát, cập nhật Bộ thủ tục hành chính, các Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung lên website của Phòng GD&ĐT và các phương tiện thông tin khác.

- Niêm yết công khai các TTHC ở cơ quan, đơn vị tại nơi thuận tiện nhất cho cá nhân, tổ chức dễ tra cứu, tìm hiểu thông tin. Việc niêm yết phải đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định; kịp thời cập nhật khi có sự thay đổi; không niêm yết mang tính hình thức.

- Tuyên truyền phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các cuộc họp của Chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể. Quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện, nhiệm vụ cải cách hành chính của các cấp và cơ quan cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội.

- Thường xuyên đăng tải các tin bài, các văn bản về CCHC; cập nhật Bộ thủ tục hành chính của cơ quan lên website của trường.

- Cử các bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác CCHC.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các bộ phận chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường căn cứ kế hoạch, bám sát tình hình và nhiệm vụ CCHC của nhà trường để chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC.

2. Bộ phận Kiểm tra- Thi đua, tổng hợp:

- Tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này tại các bộ phận chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường; định kỳ 6 tháng đầu năm, cuối năm báo cáo cho Hiệu trưởng về kết quả thực hiện.

- Rà soát, cập nhật các nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền bổ sung vào kế hoạch này nhằm đảm bảo cho công tác CCHC của cơ quan ngày càng đạt hiệu qủa tốt hơn.

Trên đây là kế hoạch truyên truyền Cải các hành chính năm 2018 của Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Ban kiểm tra nội bộ trường học;

- Các tổ, đoàn thể;

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.

 

                HIỆU TRƯỞNG

                              

                                 

          

                Nguyễn Thái Phước


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 7
 
  •   Hôm nay 4,580
  •   Tháng hiện tại 71,496
  •   Tổng lượt truy cập 11,247,465
Ở đâu chan chứa những lời lẽ yêu đương, thì ở đó tình yêu không chân thật.Victor Hugo