Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm học 2017 - 2018

Thứ hai - 25/09/2017 20:50

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU VĨNH BẮC SƠN

Số:      /KH-LVBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Thạch Vĩnh, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

                                                                                               KẾ HOẠCH

Triển khai công tác pháp chế năm học 2017 - 2018

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường. 

- Góp phần đảm bảo an toàn pháp lý trong công tác tham mưu với Ban giám hiệu và các bộ phận trong nhà trường.

          - Phát huy tính chủ động, tăng cường sự phối hợp của các cá nhân, bộ phận liên quan để đạt được kết quả cao  nhất.

          - Tham gia các lớp tập huấn, bồi d­ưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế do các cấp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên phụ trách pháp chế của trường.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật:

- Phối hợp với Ban giám hiệu, các bộ phận và cá nhân có liên quan trong nhà trường để thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; các văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn Hà Tĩnh.

- Phối hợp với phòng tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục do HĐND, UBND cấp xã ban hành. Kiến nghị HĐND, UBND cấp xã xem xét, quyết định kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Tích cực, chủ động xây dựng và triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo Quyết định số 580/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; công văn số  1418/SGDĐT- VP ngày 22/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa, không ngừng nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bám sát với yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường; tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có hiệu quả; hạn chế những trường hợp vi phạm pháp luật trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường. Lồng ghép, tích hợp tổ chức thực hiện giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa, ngoại khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các phương tiện thông tin của nhà trường.

- Tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, kiểm tra thực hiện pháp luật tại nhà trường.

3. Công tác xây dựng pháp luật:

- Hiệu trưởng lập đề nghị, chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở địa phương năm 2017. Quán triệt các văn bản hướng dẫn đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh, chỉ đạo cán bộ làm công tác pháp chế xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế, phê duyệt, theo dõi thực hiện kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017 – 2018.

- Phối hợp với cơ quan tư pháp tham mưu cho HĐND, UBND đồng cấp ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp chế theo Chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện công tác pháp chế tại địa phương.

4. Công tác bồi thường của Nhà nước:

Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, giáo viên và nhân viên tại đơn vị để mọi người nhận thức đầy đủ, thống nhất về ý nghĩa, nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước nhằm nhận thức rõ trách nhiệm đối với thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra trong khi thi hành công vụ, nhận thức đầy đủ về quyền yêu cầu và thủ tục giải quyết bồi thường của nhà nước.

5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

Thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị.

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật.

Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật ở nhà trường, gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà.

6. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

Kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm; đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác công bố, công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực.

7. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:

Thực hiện tư vấn pháp luật, tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi quản lý nhà nước của nhà trường, có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quy định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng.

Phối hợp các bộ phận có liên quan nhằm tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả đối với các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hiệu trưởng xây dưng Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017 - 2018 tại nhà trường. tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện công tác pháp chế của trường đạt hiệu quả cao.

Hiệu trưởng phối hợp với giáo viên phụ trách công tác pháp chế, các cơ quan, ban ngành có liên quan, tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong nhà trường.

Hiệu trưởng gửi Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm học 2017 - 2018  về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28/10/2017.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm học 2017 - 2018  của Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn.

 

Nơi nhận:                                                     - Phòng GD&ĐT (b/c);

- Giáo viên phụ trách công tác pháp chế (t/h);

- Các tổ trưởng;

- Lưu: VT.                                                                                             

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thái Phước

 

 

 

                                                                                         

                                                                            

                         

 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 7
 
  •   Hôm nay 3,090
  •   Tháng hiện tại 48,790
  •   Tổng lượt truy cập 11,224,759
Trong lòng mỗi người đều có nhiều cánh cửa, những đau buồn suy nghĩ, đôi khi không cần thiết phải mở toang cho mọi người cùng thấy.Khuyết Danh