Kế hoạch tháng 5 năm học 2015 - 2016

Thứ hai - 16/05/2016 20:17

 

 

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU- VĨNH- BẮC SƠN

Số:        /KH- LVBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Thạch Vĩnh, ngày 28  tháng 04 năm 2016

 

 

BÁO CÁO

Sơ kết công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2016

Phần I: Sơ kết công tác tháng 4/ 2016

                        I. Tình hình  cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

1. Giáo viên:        Tổng số CBGV: 48.

Cô Hiền (TV), cô Tình  nghỉ sinh

           Ngày công vắng trong tháng :   8 ngày

TT

Họ và tên

SNN

TT

Họ và tên

SNN

1

Trần Huy Sâm

2

4

Nguyễn Thị Hồng

1

2

Nguyễn Thị Tiến Vinh

1

5

Nguyễn Thị Hương Anh

1

3

Nguyễn Thị Mai Hiên

1

6

Nguyễn Thị Tố Loan

3

             

      Số ngày đi công tác, đi học: 7 ngày

        2. Học sinh

 Tổng số HS:  609. Tổng số buổi  nghỉ : 135 (giảm  35 lượt  so với tháng 3/ 2016

Lớp

P

KP

T

Lớp

P

KP

T

Lớp

P

KP

T

Lớp

P

KP

T

6A

8

0

8

7A

15

1

6

8A

4

0

4

9A

9

1

10

6B

5

1

6

7B

11

0

11

8B

12

1

13

9B

3

0

3

6C

8

0

8

7C

5

0

5

8C

7

0

7

9C

6

3

9

6D

5

0

5

7D

5

0

5

8D

13

0

3

9D

5

0

5

6E

0

0

0

7E

7

0

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

26

1

27

 

43

1

44

 

36

1

37

 

23

4

27

 

          II. Đánh giá các hoạt động sư phạm của nhà giáo.

          I. Đánh giá các hoạt động sư phạm của nhà giáo.

          1. Thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học:

          Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học của Bộ.   

           Đến 25/4/2016 đang thực hiện chương trình tuần  32.  Một số môn chậm chương trình 1-2 tiết do nghỉ lễ. Đề nghị giáo viên báo tổ phó dạy bù kịp thời (Nếu khó khăn báo cáo hiệu phó bố trí)

          2. Soạn bài

GV soạn bài đầy đủ, kịp thời trước khi lên lớp, đúng phân phối chương trình. Đã chú ý nhiều đến hệ thống câu hỏi gợi mở,  rèn kỹ năng làm bài cho học sinh, chuẩn bị đề cương Hướng dẫn học sinh ôn tập chu đáo cho việc kiểm tra chất lượng học kỳ 2

          3. Giảng dạy:

      Giáo viên có nhiều cố gắng trong việc tổ chức các hoạt động trên lớp,  quan tâm đến đổi mới phương pháp dạy học, tạo được không khí, khuyến khích học sinh tham gia học tập (thầy Hùng, cô Dung, cô H. Giang ...). Một số tiết biết ứng dụng kỹ năng mềm trong giờ lên lớp (Thầy Hà, cô Hiền, cô Xuân...)

4. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Đánh giá , xếp loại học sinh, đánh giá xếp loại ở sổ đầu bài theo đúng qui chế của Bộ GD – ĐT.

- Tổ chức thi thử cho HS khối 9 với  2 môn Toán , Văn. Chấm chữa bài nghiêm túc, có nhận xét bài làm và đưa ra hướng khắc phục tồn tại cho học sinh. Vào điểm kịp thời.

- Sử dụng có hiệu quả phần mềm SMAS trong việc quản lý điểm của HS

  5. Công tác thăm lớp dự giờ:

- Tính đến nay mỗi giáo viên dự được 30 tiết trở lên. Một vài giáo viên đánh giá xếp loại giờ dạy chưa thật  sát với thực tế.

6. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; giúp đỡ học sinh yếu kém.

          Giáo viên phụ trách các đội tuyển Toán, Văn, Anh khối 8 đã tiến hành bồi dưỡng theo lịch của nhà trường để tham gia thi Ôlympic ở huyện. Kết quả: Đội tuyển Tiếng Anh đạt tỷ lệ đạt 100% (2 giải 3. 1KK) Đôi tuyển  Văn : 1 giải nhì, đội tuyển toán : 1 giải ba. Động viên em Nguyễn Văn Anh Kiệt  lớp 7D tham gia dự thi  “Chinh phục vũ môn” cấp tỉnh và  đã đạt giải 3.

         Kết quả học sinh giỏi cả năm: Thể thứ 6; Casio thứ 7; Anh 9: thứ 10; Toán 9: thứ 4; Văn 9: thứ 13; Địa 9: thứ 10; Hoá 9: thứ 6; Sử 9: thứ 12; Sinh 9: thứ 3; Lý 9: thứ 4; Văn 8: thứ 5; Anh 8: thứ 6; Toán 8: thứ 11; IOE: thứ 8; KTLM- KHKT: thứ 5; Xếp loại chung: thứ 7

          Công tác phụ đạo học sinh yếu kém được tiến hành thường xuyên trong mỗi tiết học. Ý thức tự học của học sinh đã được nâng lên. 

          7. Tham gia các hoạt động giáo dục NGLL.

          - Thực hiện chương trình GDNGLL theo chủ điểm tháng 4 theo qui định.

          - Tập trung tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật nên không có học sinh không vi phạm về ATGT, không có học sinh đi tắm sông suối, ao hồ.

          8. Công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

       Các thầy cô giáo luôn thực hiện tốt nề nếp kỷ cương trong công tác cải tiến và nâng cao chất lượng bài soạn, nâng cao chất lượng giờ giảng, thường xuyên khai thác sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học. Nhiều thầy cô giáo tham gia tốt các buổi phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi nâng cao chất lượng môn mình phụ trách.  100% CBGVNV có đề tài, SKKN thuộc về lĩnh vực chuyên môn và nhiệm vụ được giao. Số SKKN nạp vphòng là 08 bản.                                                                                                                                                      

9.  Việc sử dụng thiết bị thí nghiệm thực hành.

               -  Số lượt giáo viên mượn TBTN:  220 lượt.

               -  Không có tiết thực hành mà không thực hiện được

          10. Công tác chủ nhiệm lớp.

            Tập trung tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật nên  không có  học sinh không vi phạm về ATGT. Các giáo viên chủ nhiệm đã có cố gắng trong công tác quản lý lớp, nề nếp học sinh được nâng lên. Công tác vệ sinh lớp sạch sẽ. Nề nếp sinh hoạt 15 phút có chất lượng, chăm sóc cây cảnh, bồn hoa đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Tiến hành rà soát việc sử dụng phương tiện xe đạp điện, xe máy điện. GVCN các lớp đã quan tâm động viên các em đi học chuyên cần, tích cực hơn trong học tập.

          II. Đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

1. Các tổ chuyên môn:

          Các tổ chuyên môn đã cố gắng tổ chức khắc phục những hạn chế nhằm tăng sự hấp dẫn của bài học và có những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy. Tiến hành kiểm tra giáo án dạy và dự giừ dạy buổi chiều để góp ý tư vấn cho giáo viên.       

 Ngoài ra các tổ chuyên môn đã  triển khai được các  chuyên đề sau:

TT

Tên chuyên đề

Lĩnh vực

Người báo cáo

1

Rèn luyện kỹ năng nói, viết cho HS lớp 7  bằng hoạt động nhóm  trong  đọc hiểu văn bản

Văn

Lê Thị Phong Lan

2

Tích hợp GD môi trường trong giờ học GDCD

GDCD

Nguyễn Thị Tiến Vinh

3

Hướng dẫn HS thực hành  Tin học

Tin học

Hồ Thị Ngọc Hạnh

4

Tính toán và sử dụng tiết kiệm điện năng

Công nghệ

Nguyễn Văn Tịnh

5

Một số cạch nhận biết từ loại và ứng dụng vào bài tập Tiếng Anh

Tiếng Anh

Đoàn Thị Thuận

           Số tiết  thao giảng:    20  tiết . Trong đó: Giỏi: 5 tiết; Khá: 15 tiết

            Hạn chế : Cần tăng cường công tác kiểm tra tư vấn để cho cho giáo viên khắc phục những  lỗi sai của giáo viên trong việc soạn bài, tổ chức các hoạt động trên lớp, ứng dụng CNTT trong dạy học, soạn bài dạy ôn của giáo viên

           2. Tổ văn phòng:

- Việc xây dựng, quản lý hồ sơ nhà trường,  nhận, lưu trữ công văn thực hiện khá tốt, nội dung bảo đảm, nạp kịp thời, đúng địa chỉ.

- Việc quản lý sách, thiết bị phục vụ dạy học:  Thực hiện đúng theo qui đnh.

- Công tác quản lý tài chính, tài sản đảm bảo các điều kiện tối thiểu cho các hoạt động của nhà trường.  

        3. Kết quả chấm SKKN

         3.1. Về nội dung:

        Các đề tài rất phong phú có liên quan đến chức năng , nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ giáo viên nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác của mình. Đề tài SKKN  mang tính thực tiễn dạy học có hiểu quả như dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn, đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh , giáo dục kỹ năng sống theo định hướng kỹ năng mềm… Nhiều bản SKKN đề ra nhiều giải pháp khi đề cập đến một vấn đề có các số liệu để so sánh sát với thực tế của trường.

       Tuy vậy một số SKKN chưa thật sát với công việc được giao, định hướng giải pháp không phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Nhiều SKKN không mới về đề tài, nội dung chưa sáng tạo, phạm vi còn hạn hẹp, còn sơ sài , lặp lại những năm trước, trình bày phần lý luận còn dài dòng, nhiều biện pháp chỉ là tập trung các nhiệm vụ tối thiểu cần thiết phải thực hiện theo đúng quy chế. Ý thức tiếp thu khi được góp ý chưa cao.

        3.2.Về hình thức trình bày:  Đa số SKKN đã có cấu trúc chặt chẽ trình bày rõ ràng, đẹp. Tuy nhiên vẫn còn một số bản SKKN cấu trúc chưa đúng với hướng dẫn của hội đồng khoa học huyện , nhiều bản giữa phần lý luận và phần biện pháp giải quyết chưa có logic chặt chẽ, trình bày còn có lỗi chính tả.

         Kết quả như sau:

Phân môn- Lĩnh vực

Số lượng

Phân môn- Lĩnh vực

Số lượng

Quản lý

3

Hành chính

5

Toán

8

Lịch sử

1

Lý- Tin

2

GDCD

1

Văn

8

Địa lý

1

Hóa học

2

Chủ nhiệm

3

Anh

5

Mỹ thuật, âm nhạc

2

Sinh học

3

Công nghệ

2

Tổng

 47

Đạt: 100%

 

3. Công tác đoàn đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ.

          -  Vệ sinh phong quang trường lớp,  chăm sóc bồn hoa cây cảnh, chăm sóc đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Triển khai đầy đủ các bài thể dục giữa giờ, luyện tập  các bài múa hát sân trường do hội đồng đội qui định.  Tiếp tục tự quản đoạn  đường  ATGT từ cổng trường đến tỉnh lộ 3. Không có đội viên vi phạm về An toàn giao thông

          -  Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của ngày giải phóng miền nam 30-4.

         - Giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho HS và phòng bệnh trong mùa hè

          III. Kết quả kiểm tra nội bộ nhà trường:

           Số giáo viên được kiểm tra chuyên đề : 05

           Loại tốt: 03; Loại khá  02 ; Đạt yêu cầu: 0

          Số giáo viên được kiểm tra toàn diện: 03

           Loại tốt: 0 ; Loại khá : 03; Đạt yêu cầu: 0

     Kiểm tra Giáo án dạy ôn buổi chiều

 

Môn Toán

Môn Văn

Môn  Anh

Tổng

Loại tốt

0

0

0

0

Loại khá

9

8

5

22

Loại TB

1

2

0

2

Tổng

10

10

5

25

 

 Hạn chế: Một số bài soạn có bố cục, nội dung , dung lượng kiến thức cần thiết trong một buổi dạy chưa hợp lý  

          IV. Thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", Chỉ thị 35, kết luận 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về siết chặt nền nền nếp kỷ cương hành chính:

          - Thực hiện đúng nội qui nhà trường,  tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về siết chặt nền nền nếp kỷ cương hành chính.  

          - Tích cực phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.  Tuyền truyền về ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (22-5-2016)

         V. Các hoạt động khác:

          1. Công tác  y tế học sinh:

         - Làm tốt công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh phong quang trường lớp.  Tuyên truyền về công tác phòng chống các bệnh mùa hè, phòng chống đuối nước, ăn sáng đầy đủ bảo đảm sức khoẻ để học tập tốt.

          2. Công tác phổ cập và kiểm định chất lượng

           - Tập trung sắp xếp, bổ sung thông tin trong hồ sơ  PCGD, NTM, KĐCL

         4. Công tác xây dựng CSVC, mua sắm thiết bị giáo dục, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan sư phạm:

        - Tổ chức tuyên truyền đến tận giáo viên và học sinh về luật Bảo vệ môi trường và các quy định về môi trường và  nhắc nhở mọi người cùng hành động để bảo vệ môi trường. 

         - Kiểm tra đánh giá việc bảo quản sử dụng và bàn giao cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

          - Đã tiến hành đánh giá trường học Xanh - Sạch - Đẹp theo các công văn đã hướng dẫn

Phần II. Kế hoạch tháng 5- 2016

Ch đề: Thi đua lập thành tích chào mừng 126 năm

ngày sinh nhật Bác Hồ  (19/5/1980 -19/5/2016)

 

  Trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” kỷ niệm 116  ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1980- 19/5/2016) . Ổn định nền nếp chuyên môn, hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học.  Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục,  đặc biệt là đối tượng học sinh yếu; tiếp tục  thực hiện tốt việc phân luồng đối với học sinh lớp 9 để tổ chức ôn tập và nâng cao chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10; Chống các biểu hiện x hơi cuối năm cán bộ,  giáo viên, nhân viên và học sinh.

1. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học, tổ chức dạy bù chu đáo, không cắt xén chương trình.

2.  Tổ chức ôn tập có chất lượng, nhất là dạy ôn tuyển sinh cho học sinh lớp 9. Ch yếu ra các bài tập kiểu như kiểm tra cuối năm; hướng dẫn các em tìm hiểu đề, cách suy nghĩ, tìm hướng làm bài; cách trình bày bài làm. Bài soạn phải phù hợp với tường loại đối tượng.

3. Tổ chức thi khảo sát chất lượng nghiêm túc, đánh giá, xếp loại HS công bằng, khách quan. Ghi sổ điểm, học bạ và nạp báo cáo số liệu kịp thời. Vào điểm  chương trình SMAS đúng thời gian qui định.

4. Hoàn thành h sơ tốt nghiệp, hồ sơ tuyển sinh chính xác. Tổ chức xét tốt nghiệp THCS đúng qui chế.

5. Tiếp tục bồi dưỡng  Tin học tr không chuyên.

6. Tổ chức họp phụ huynh toàn trường: Thông báo kết quả của từng HS, dự kiến kế hoạch cho năm học sau. Riêng đối với  khối 9: Hướng dẫn đăng ký thi TS, tư vấn phương pháp học, quản lý thời gian học của các em để đạt hiệu quả cao. Triển khai Công văn số 427/SGDĐT-GDTrH ngày 04/2/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Mô hình trường học mới THCS năm học 2016-2017 (triển khai đại trà cho tất cả các lớp 6 trong toàn huyện). Thông báo cho phụ huynh về chuẩn bị CSVC, SGK của chương trình theo Mô hình trường học mới.

7. Tổ chức lễ tri ân của HS khối 9

8. Tổ chức kiểm tra hồ sơ toàn trường: Hồ sơ các bộ phận, hồ sơ cá nhân,  sổ điểm, học bạ, sổ đầu bài… .

9. Đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp,  Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên  năm học 2015- 2016 của giáo viên. Làm tốt công tác đánh giá thi đua cuối năm. Tổ chức tổng kết năm học trang trọng và có ý nghĩa giáo dục. Bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương

MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

 

Tuần

Nội dung công việc

Phân công , thực hiện

Tuần 1

(Từ  2-7)

Nghỉ bù ngày lễ (2-3/5/2016)

CBGVNV, HS

Dạy và học: CT tuần 34

CBGVNV, HS 

Dạy ôn

GV

Họp HT  tại PGD

BGH

Họp hội đồng GV(6/5/)

CBGVNV

BD HSG K67, Tin học trẻ

GV

Tổng hợp số lượng HS dự thi vào THPT, nạp số  kết quả KSCL K9(4/5/2016)

GVCN, HP

Nạp danh sách thi Tin học trẻ (9/5)

Cô Hạnh

Tuần 2

( Từ 9-14)

Thực hiện chương trình: tuần 33-34

CB, GV toàn trường

Dạy ôn tập tuyển sinh

GV

Tổ chức các hoạt động  chào mừng 125 năm

ngày sinh nhật Bác Hồ 

BGH, TPT, CĐ

Thi KSCL K678 (10/5/2016), Chấm thi KSCL(11/5/2016)

BGH, GV

Tổng hợp kết quả thi KSCL học kỳ 2; Tổng hợp số liệu báo cáo cuối năm về phòng GD

TTCM. GV, VT

Lập danh sách HS dự xét TNTHCS ; Kiểm tra hồ sơ TN, TS K9 (14/5)

Cô Huyền và  GVCN khối 9

BD HSG K67, Tin học trẻ

GV

Nạp danh sách dự kiến xếp loại HK cho BGH

GVCN các lớp

HĐNGLL: Dạy Chủ điểm tháng 05; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đội

TPT; GVCN

Họp phụ huynh khối 9 (14h ngày 14/5/2016

 

  

 Tuần 3

( Từ 16-21)

Thực hiện chương trình: Tuần 34-35

CB, GV

Dạy ôn tuyển sinh

GV

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, hồ sơ các bộ phận; Thi Tin học trẻ tại THCS Phan Huy Chú (7h ngày 17/5/2016)

BGH, TTCM, VP

 

Cô Hạnh

- Hoàn thành điểm tổng kết và ghi vào sổ lớn.

- Báo cáo tổng hợp kết quả các mặt GD năm học 2015- 2016 (sáng 18/5)

Cô Hiền

GVBM, GVCN

- Họp tổ chuyên môn: Đánh giá kết quả BDTX; Đánh giá thi đua cuối năm (Chuẩn GV, chuẩn HT, công chức…)

- Ghi hồ sơ thanh tra. Bổ sung hồ sơ công chức(18/5- buổi chiều

 

BGH, TTCM, GVNV

Thi và chấm thi ôlympic khối 6, khối 7( sáng 20/5)

PHT, TTCM và GV

Kiểm tra hồ sơ tốt nghiệp và đăng ký TS lớp 10 tại Phòng GD(14 h ngày 20/5)

PHT và GVCN lớp 9

Nạp báo cáo chuyên môn về Phòng GD

BGH

Họp Phụ huynh toàn trường (14h ngày 21/5/2016)

BGH, GVCN

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp (Buổi sáng)

CBGVNV

Xét  công nhận tốt nghiệp THCS 

(22/5 - buổi sáng)

Hội đồng xét TNTHCS

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 4 

( Từ 23-29)

Hoàn thành chương trình năm học ;  Dạy ôn Tuyển sinh

CBGV

Lễ tri ân của HS khối 9.( 15 h ngày23/5).

Chi đoàn, GVCN, HSK9

- Các lớp tổng kết (24/5- buổi sáng)

- GVCN nạp báo cáo tổng kết lớp; danh sách học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, HS thi lại, rèn luyện trong hè HS lưu ban (Có ghi thôn xóm, xã )

TTCN

GVCN

- Họp tổ chủ nhiệm( chiều 24/5)

- Hoàn thành  ghi học bạ

GVCN

Kiểm tra  Sổ điểm, học bạ toàn trường;  Tổ Hành chính  chuẩn bị công tác khen thưởng

- Các lớp bàn giao CSVC

- GV trả SGK, tài liệu cho Thư viện

( sáng 25/5)

PHT, TTCM Bảo vệ, GVCN,

GVBM, Cô Huyền (YT)

Duyệt  công nhận tốt nghiệp THCS ,nộp tiền phôi bằng và  lệ phí TS tại Phòng GD – ĐT( 14 h ngày 25/5/2016);

 

HP, Cô N. Huyền

Họp liên tịch xét công nhận và đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu thi đua năm học 2015 -2016 ( chiều 25/5)

Ban liên tịch

 Ký duyệt  Sổ điểm, học bạ(26/5)

Buổi sáng:  Khối 6, khối 7,  Buổi chiều: Khối 8.

- Kiểm  kê CSVC, TB,TV ( Chiều 26/5)

GVCN trực tiếp duyệt theo lớp với BGH

Ban kiểm kê nội bộ

Học sinh thi vào trường THPT chuyên Hà Tĩnh nộp hộ sơ thi tuyển(Sáng 26/5/2016)

HS lớp 9B(Thầy Hùng)

- Kiểm  kê Tài chính.( sáng 27/5)

Ban kiểm kê nội bộ

- Họp hội đồng: Tổng kết CBGVNV .( chiều 27/5)

Toàn thể CBGVNV

- Tổng kết năm học 2015- 2016. Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại nơi cư trú( chiều 28/5)

BGH, CBGVNV, HS

      

         Hàng  tuần,  tuỳ theo tình hình thực tế kế hoạch có thể điều chỉnh cho phù hợp. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo kịp thời về BGH để giải quyết

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-Phòng GD-ĐT (BC);

-Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

-Tổ trưởng chuyên môn, VP;

-Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

     Trần Huy Sâm

 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 5
 
  •   Hôm nay 1,209
  •   Tháng hiện tại 65,851
  •   Tổng lượt truy cập 11,241,820
Tình bạn làm tăng gấp đôi niềm vui. Khi đến với bạn tôi, nó sẽ lan qua tôi, ngọn đèn của bạn tôi sáng lên bao nhiêu thì đèn của tôi cũng sáng lên bấy nhiêu.Robert South