Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Thứ tư - 09/11/2016 08:18

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU- VĨNH- BẮC SƠN

Số:    /KH- LVBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Thạch Vĩnh, ngày 03 tháng 10 năm 2016
 
 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, phòng GD-ĐT Thạch Hà;

Căn cứ Kế hoạch phát triển toàn diện của nhà trường.

A.   ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Đội ngũ: Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 45. Trong đó: Ban giám hiệu: 2; giáo viên: 38 (có 02 giáo viên đang nghỉ sinh), tỉ lệ 2,06GV/lớp, còn thiếu 01 giáo viên môn Địa lý; nhân viên: 5. Phần lớn các đồng chí cán bộ giáo viên đều  yên tâm công tác.  Nói chung đội ngũ nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Đội ngũ có trình độ chuyên môn vững vàng. Nội bộ đoàn kết, nhất trí cao. 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 61% trên chuẩn về trình độ đào tạo;

- Cơ sở vật chấ tnhà trường: Trường có 18 lớp (hạng 2); 626 học sinh, bình quân 35 em/lớp. Trong đó khối 6 có 4 lớp với 167 HS; khối 7 có 5 lớp với 167 HS; khối 8 có 5 lớp với 162 HS ; khối 9 có 4 lớp với 130 HS. Cơ sở vật chấ tnhà trường tương đối ổn định, đủ phòng học 1 ca, tạo ra điều kiện thuận lợi trong dạy và học đặc biệt là việc bảo quản tài sản phòng học.

- Đại đa số học sinh nhà trường đều có ý thức tốt, ngoan, biết vâng lời thầy cô. Tình hình an ninh chính trị địa phương được giữ ổn định.

- Nề nếp nhà trường đã được xây dựng có truyền thống từ nhiều năm. Trong những năm học vừa qua được củng cố và phát triển về nề nếp hoạt động chuyên môn, dạy và học là tiền đề tốt để phát triển nhà trường.

- Các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Phòng GD luôn quan tâm theo dõi phong trào nhà trường có sự chỉ đạo sâu sắc, đánh giá đúng phong trào. Phụ huynh học sinh dành sự quan tâm đặc biệt ủng hộ cả về tinh thần và vật chất tới phong trào giáo dục của nhà trường. 

2. Khó khăn

- Đội ngũ có nhiều đồng chí tuổi cao sức khoẻ yếu, nhiều đồng chí có con nhỏ, còn vướng bận công việc gia đình chưa thực sự say mê với chuyên môn, chưa thể hiện hết khả năng. Chất lượng đội ngũ không đồng đều, thiếu giáo viên dạy môn Địa lý.

- Một bộ phận giáo viên còn thiếu tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác trong công việc, còn phụ thuộc nhiều vào công tác chỉ đạo của CBQL.

- Một bộ phận không nhỏ học sinh lười học, ý thức chưa tốt, chưa được gia đình thực sự quan tâm. Động lực học tập của học sinh còn thấp. Mặt khác, nhiều gia đình phụ huynh thiếu quan tâm đến việc học hành của con cái.

- Đời sống còn nhiều khó khăn; chưa có sự quan tâm chu đáo của phụ huynh đối với con em trong học tập; nhiều phụ huynh còn phó mặc hoàn toàn cho nhà trường.

- Địa bàn dân cư rộng, khó khăn cho việc đi lại của học sinh.

- Cơ sở vật chất trường học còn thiếu, bàn ghế xuống cấp nhiều, hệ thống  phòng tranh chưa hoàn thiện, tạo khó khăn trong quá trình dạy học.

B. KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

I. Các nhiệm vụ trọng tâm

Một là: Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-TC/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo và phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cuộc vận động Hai không; để xây dựng  nhà trường phát triển bền vững; có kỷ cương, nề nếp; dạy tốt, học tốt.

Hai là: Nâng cao chất lượng dạy học trong đó chú ý 3 mục tiêu cơ bản: nâng cao chất lượng đại trà các môn văn hoá; nâng cao tỷ lệ học sinh đăng ký thi vào THPT và chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10; cải thiện chất lượng giải  HSG tỉnh và duy trì chất lượng giải học sinh giỏi huyện của nhà trường.

Ba là:  Đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin và các trang thiết bị hiện đại vào dạy học. Chú ý đánh giá đúng chất lượng học sinh.

Bốn là: Tập trung giáo dục đạo đức cho học sinh. Duy trì và phát huy hiệu quả của hoạt động Liên Đội trong nhà trường. Phát huy vai trò tích cực của học sinh trong các hoạt động giáo dục. Phấn đấu xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, trong sạch, thân thiện.

II. Các nhiệm vụ cụ thể.

1. Công tác số lượng .

1.1. Số lượng

a. Chỉ tiêu:

Số lớp : 18 Lớp ; với 626 học sinh

Khối 6: 4 lớp; với 167 HS; Khối 7: 5 lớp; với: 167 HS

Khối 8: 5 lớp; với 162 HS; Khối 9: 4 lớp; với: 130 HS    

- Giữ tỷ lệ chuyên cần cao trong năm từ 98% trở lên. Hạn chế và chấm dứt tình trạng học sinh bỏ buổi, bỏ tiết. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần cao cả chính khoá và học thêm

b. Biện pháp:

- Giao cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn theo dõi sĩ số lớp hàng ngày. Có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các em học sinh hay bỏ buổi, bỏ tiết (thông báo ngay cho phụ huynh học sinh thông qua danh bạ điện thoại phụ huynh học sinh các lớp). GVCN phải thông báo ngay cho BGH nếu có học sinh bỏ học không lý do 3 ngày liên túc để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Tiếp tục coi chỉ tiêu giữ vững số lượng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại thi đua công tác chủ nhiệm.

- Quản lý chặt chẽ các buổi học thêm đặc biệt là việc theo dõi sỹ số. Thực hiện nghiêm túc nề nếp kỉ cương học thêm như học chính khoá để giữ vững tỷ lệ chuyên cần.

- Làm tốt công tác Đoàn, Đội trong nhà trường. Tổ chức các đợt sinh hoạt văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao phong phú, sinh động hấp dẫn để thu hút học sinh gắn bó với trường lớp.

- Tiếp tục xã hội hoá giáo dục, tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân về tầm quan trọng trong việc đảm bảo cho con em mình học tập.

2. Chất lượng giáo dục toàn diện.

2.1. Giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị

a. Chỉ tiêu:

+ Giáo viên

- Không có cán bộ giáo viên vi phạm chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy chế chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. CBGV phải nêu cao tính gương mẫu, tình thân ái, yêu thương và tôn trọng nhân cách học sinh, giữ vững đạo đức nghề nghiệp.

- Triển khai tốt, có hiệu quả Chỉ thị 05-TC/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo và phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cuộc vận động Hai không; đến với giáo viên và HS.

+ Học sinh: 

- Về hạnh kiểm:  Tốt – Khá: 95 %;

Phấn đấu không có học sinh xếp loại hạnh kiểm Yếu. Không để học sinh vi phạm kỷ luật nặng và mắc vào tai - tệ nạn xã hội.

- 18/18 lớp có nề nếp tốt, có tinh thần đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.

- 100% học sinh tích cực tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT. Liên đội tổ chức tốt các hoạt động bề nổi vào các dịp cao điểm: 20/11; 22/12; 26/3; 8/3; 30/4… 100% học sinh tham gia đầy đủ các cuộc thi do nhà trường và các cấp phát động.

- 100% học sinh tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

b. Biện pháp:

1. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng trong mọi hoạt động nhà trường. Thực hiện tốt quy định mọi công việc của nhà trường đều nằm dưới sự chỉ đạo của chi bộ Đảng. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho tập thể CBGV, chủ động bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, đẩy mạnh công tác phát triển  Đảng trong trường học.

2. 100% CBGV nhà trường thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định về thời gian, có tác phong sư phạm mẫu mực để làm gương cho học sinh noi theo. Chú ý các hành vi ứng xử với học sinh. Thực hiện tốt cuộc vận động ‘Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo’ trong nhà trường. Nhà trường kết hợp với CĐ cơ sở, chi đoàn TNCS HCM, Liên đội, tổ chức cho CBGV và HS thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Hai không”.

3. Kết hợp thực hiện chỉ thị 05-TC/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, và phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với việc giáo dục đạo đức cho học sinh.

4.  Phát huy sức mạnh tự quản của liên đội thông qua đội cờ đỏ và hệ thống cán bộ lớp, cán bộ đội. Thực hiện mặc đồng phục thứ 2,5,7.

Liên đội xây dựng các tiêu chí đánh giá thi đua hoạt động đội chi tiết, sát thực. Tổ chức tập huấn cho đội cờ đỏ và toàn thể học sinh nắm được biểu điểm chấm thi đua để thực hiện tốt.

Hàng tuần, hàng tháng, đội cờ đỏ phải họp giao ban, rút kinh nghiệm, do TPT điều hành.

5. Coi trọng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. Coi mỗi giáo viên chủ nhiệm là hạt nhân trong quá trình rèn luyện nề nếp kỷ cương lớp học, giáo dục đạo đức cho học sinh.  GVCN thực sự gắn bó với lớp chủ nhiệm, thương yêu học sinh như người ruột thịt. Nắm vững đặc điểm tâm sinh lý, hoàn cảnh gia đình các em học sinh chậm tiến để có biện pháp giáo dục.

6. Chỉ đạo dạy học có chất lượng các môn KHXH và nhân văn đặc biệt là môn GDCD, tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống cho học sinh. 

7. Tuyên truyền vận động CBGV và HS hưởng ứng cuộc vận động giúp đỡ HS nghèo, HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong trường vươn lên trong học tập. Đẩy mạnh công tác đền ơn, đáp nghĩa, công tác xã hội mang tính từ thiện, nhân đạo.

8. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục đạo đức cho học cá biệt. Tiếp tục triển khai sổ theo dõi học sinh chậm tiến. Giáo viên chủ nhiệm theo dõi học sinh cá biệt thường xuyên, liên tục và có những biện pháp cụ thể với cá nhân từng học sinh.

9. Thực hiện nghiêm túc việc xét hạnh kiểm học sinh một lần/1 tháng. Thực hiện duyệt hạnh kiểm cuối kỳ, cuối năm nghiêm túc. Làm tốt mối liên hệ thường xuyên giữa gia đình và nhà trường.

10. Thư viện tổ chức tốt tủ sách đạo đức, tủ sách thiếu nhi, lên lịch đọc sách ở phòng đọc tuần 3 buổi cho học sinh để góp phần giáo dục tuyên truyền đạo đức.

11. Tích cực ngăn chặn sự xâm nhập của các tai, tệ nạn xã hội, các ấn phẩm văn hoá đen vào trường học. Ban cờ đỏ của trường lớp tổ chức theo dõi và có thông tin kịp thời về học sinh hay vào quán điện tử, Internet… Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phối hợp liên ngành với công an xã, kiểm tra thường xuyên, làm tốt công tác an ninh học đường, không để HS mang vũ khí thô sơ, chất gây nổ đến trường.

12. Tham dự đầy đủ các cuộc thi do cấp trên phát động. Liên đội nhanh chóng thành lập đội văn nghệ của nhà trường. Tổ chức tốt các hoạt động VHVN, TDTT nhân các ngày kỷ niệm lớn.

13. Tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện tốt việc phòng chống pháo nổ, chống tai, tệ nạn xã hội.

2.2. Giáo dục văn hoá - sinh hoạt chuyên môn

a. Chỉ tiêu

* Đối với GV và tổ CM

- 100% giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Thực hiện tốt các kỷ cương trường lớp theo “Quy định tổ chức và hoạt động” của nhà trường.

- 100% giáo viên lên lớp có bộ bài soạn chất lượng. Đầy đủ hồ sơ theo quy định của ngành và nhà trường.

- Làm tốt công tác thi cử, kiểm tra đánh giá cho điểm đúng quy chế, khách quan công bằng. Kiên quyết đánh giá đúng chất lượng học sinh. Coi việc đánh giá đúng chất lượng là biện pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng.

- Tiếp tục hoàn thiện và sử dụng có nền nếp các phòng học bộ môn. Coi đây là yêu cầu bắt buộc trong việc thực hiện chương trình – SGK.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý học sinh, quản lý điểm. Phấn đấu mỗi tháng có ít nhất 4 tiết dạy GAĐT, đảm bảo 100% GV thao giảng sử dụng giáo án điện tử.

- 100% giáo viên tham gia hội giảng chào mừng ngày 20/11 tại trường.

- Làm tốt các chuyên đề, ngoại khoá. Mỗi tổ phấn đấu ít nhất 2 CĐ. Trong đó có một CĐ chất lượng đăng ký làm cho sinh hoạt CM cụm vùng huyện.

- Tăng cường sinh hoạt chuyên môn trên “trường học kết nối” và gửi các sản phẩm có chất lượng lên diễn đàn (Dạy học theo chủ đề, dạy học tích hợp liên môn,…).

* Với học sinh

+ Chất lượng đại trà :

- Học lực: 97% đạt từ trung bình trở lên; trong đó 50 - 55% Khá - Giỏi. Không có học sinh xếp học lực loại kém; Lên lớp: 99 %; TNTHCS: 97%.

         - Hạnh kiểm: 95% Tốt , Khá. Không có học sinh hạnh kiểm yếu.

         - Thi vào THPT: Tỉ lệ dự thi: Đạt 85%; điểm bình quân thi vào lớp 10 THPT xếp thứ 9 ở huyện, 80 của tỉnh. 

         + Chất lượng mũi nhọn:

- Học sinh giỏi huyện lớp 9 xếp thứ 5, có giải cấp tỉnh;

- HSG Olympic lớp 8 xếp thứ 5;

- Học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay: xếp thứ 5;

- TDTT: xếp thứ 5;

- Tin học trẻ: Xếp thứ 3; Tham gia giải Toán,  Tiếng Anh trên mạng và có giải cấp tỉnh.

b. Biện pháp

1. Củng cố và duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc việc thực hiện phân phối chương trình, kế hoạch dạy học ở các khối lớp. Không cắt xén chương trình, không dồn tiết dồn bài.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn. Phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của tổ trưởng. Các tổ CM phải lên kế hoạch cụ thể từng tuần, từng tháng ngay từ đầu năm. Trong đó đặc biệt chú trọng việc kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên, phân công chuyên đề ngoại khoá, kế hoạch kiểm tra toàn diện…

2. Triển khai công tác dạy buổi hai với 3 môn: Văn, Toán, Tiếng Anh từ tuần 4 để nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng thi vào THPT. Trong đó mỗi môn, mỗi lớp 1 buổi/tuần. Trong năm học tập trung nâng cao chất lượng các tiết học buổi hai bằng cách:

+ Với công tác quản lý: BGH phân công lãnh đạo theo dõi học buổi hai. Quản lý chặt chẽ về sỹ số, kỉ cương nề nếp lớp học. Quản lý chặt chẽ giáo án, hồ sơ dạy buổi hai của giáo viên. Coi công tác dạy buổi hai là biệp pháp tiên quyết để nâng cao chất lượng.

+ Với giáo viên: Nâng cao chất lượng soạn giáo án buổi hai (chương trình và giáo án phải phù hợp với từng đối tượng học sinh). Tập trung vào các chủ đề rèn kỹ năng học sinh và luyện giải các dạng bài tập. Phấn đấu mỗi giáo viên dạy buổi hai một năm viết được 2 chuyên đề có chất lượng làm nền tảng cho các năm tiếp theo.

+ Với học sinh: Trang bị sổ đầu bài buổi hai để theo dõi tiến trình học. Giáo dục ý thức học sinh coi học buổi hai như học chính khoá. Học sinh học buổi 2 thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường.

3. Tập trung làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá học sinh. Mỗi môn học, học sinh phải có tập vở kiểm tra để lưu bài và tiện kiểm tra, theo dõi. Giáo viên thực hiện đúng quy chế cho điểm, xếp loại học sinh theo quy chế. Kiên quyết đánh giá đúng chất lượng học sinh. Ra đề kiểm tra đảm bảo chính xác, đúng yêu cầu; coi kiểm tra nghiêm túc, đảm bảo trung thực, khách quan; chấm kiểm tra đúng đáp án, biểu điểm, đảm bảo thời gian; trả bài kiểm tra trên lớp công khai, minh bạch; tính điểm tổng kết chính xác. Sử dụng phần mềm quản lý điểm để quản lý và tính điểm cho học sinh. Chấm dứt việc vào điểm sai quy định, tẩy xoá điểm trong sổ điểm. Coi việc đổi mới, củng cố công tác kiểm tra đánh giá học sinh là một việc quan trọng cần tập trung làm tốt trong năm học này.

4. Tiếp tục tập trung dự giờ, thăm lớp để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm chuyên môn. Tổ chuyên môn lên kế hoạch dự giờ 2 tiết/tuần. Nâng cao chất lượng các giờ dự thường xuyên. Yêu cầu các giáo viên trong tổ không có tiết phải dự giờ đầy đủ. Vắng mặt phải nêu rõ lý do. Tổ chức kinh nghiệm giờ dạy nghiêm túc. Mỗi tuần dự giờ một tiết dạy Giáo án điện tử, phát huy tính hiệu quả của máy chiếu đa năng.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường bao gồm: Khai thác có hiệu quả mạng Internet; Xây dựng hộp thư điện tử để trao đổi thông tin hai chiều với Phòng GD; tăng cường ứng dụng các phần mềm dạy học và quản lý trong nhà trường. Phấn đấu 100% giáo viên nhà trường có thể dạy và tự soạn thảo được giáo án trên chương trình Powerpoint. 

6. Tiếp tục củng cố và xây dựng tốt các phòng học bộ môn Vật lý – công nghệ; Hoá; Sinh. Tham mưu với cấp trên trang bị hoàn chỉnh cho phòng học bộ môn để có thể sử dụng đạt hiệu quả cao. Lên kế hoạch cho giáo viên đăng kí và sử dụng đồ dùng dạy học, các phương tiện dạy học hiện có. Phat huy tốt hiệu quả của việc sử dụng ĐDDH. Tổ trưởng chuyên môn, cán bộ thiết bị, BGH lập sổ theo dõi sử dụng đồ dùng dạy học. Giáo viên đăng ký sử dụng đồ dùng dạy học vào tờ đăng ký từ đầu tháng, gửi cho cán bộ thiết bị để tiện theo dõi. Nhà trường sẽ kiểm tra đột xuất việc sử dụng đồ dùng trong tiết học với những tiết có sử dụng đồ dùng dạy học trong phân phối chương trình.

7. Hàng tuần, tổ trưởng lên lịch kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên. Đảm bảo mỗi giáo viên được kiểm tra giáo án hai tuần một lần, hồ sơ một tháng một lần. Thực hiện đúng quy định việc giáo viên sử dụng giáo án soạn thảo trên máy tính. Đổi mới việc soạn giáo án, coi đó là bản thiết kế giờ dạy trên lớp. Các tổ CM lên kế hoạch cụ thể kiểm tra toàn diện giáo viên, mỗi tổ 1 - 2 người/tháng.

8. Trang bị đầy đủ SGK, sách tham khảo để giáo viên soạn bài và nghiên cứu. Khuyến khích giáo viên tích cực đọc sách thư viện, đọc báo, truy cập mạng Internet để cập nhật thông tin, phục vụ cho công tác dạy học.

9. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các chuyên đề, ngoại khoá, tránh tình trạng tính đầu việc. Tăng cường việc sử dụng công nghệ thông tin và máy chiếu đa năng vào việc triển khai chuyên đề, ngoại khoá. Khi triển khai chuyên đề yêu cầu tổ bộ môn tập trung trí tuệ để góp ý, bổ sung cho chuyên đề đạt hiệu quả cao nhất.

10. Tích cực tập trung cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi văn hoá. Các tổ chuyên môn và giáo viên phụ trách đội tuyển tiến hành khảo sát, lựa chọn học sinh, triển khai luyện từ cuối tháng 9 với thời lượng 1 buổi/tuần. Với những môn Toán – Văn – Anh – MTBT tiến hành dạy và chọn đội tuyển ngay từ đầu tháng 8 với thời lượng 2 buổi/tuần. Trong đó tập trung vào khâu chọn học sinh, làm tốt việc soạn giáo án bồi dưỡng HS giỏi của giáo viên. Nhà trường có chế độ động viên khen thưởng với những giáo viên có học sinh giỏi văn hoá.

11. Các tổ chuyên môn tập trung đầu tư công sức cho các giáo viên tham dự hội giảng các cấp. Chú ý nâng cao chất lượng các  sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên.

12. Hình thành biểu điểm chấm thi đua học tập trong sổ đầu bài. Động viên khen thưởng những học sinh có nhiều điểm cao trong năm học .

13. Tăng cường tuyên truyền trong nhân dân về vai trò của giáo dục. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục để người dân quan tâm hơn đến việc học hành của con em mình. Giáo dục học sinh có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tự giác, chủ động học tập. Phối kết hợp với hội cha mẹ học sinh, hội khuyến học và đại diện các dòng họ có phần thưởng động viên khuyến khích cho các em học sinh giỏi, học sinh ngheo vượt khó.

14. Ban giám hiệu tăng cường kiểm tra đột xuất. Công tác thi đua khen thưởng đảm bảo công bằng khách quan.

2.3 Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

a. Chỉ tiêu

Tập trung phấn đấu xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Thầy cô tích cực đổi mới phương pháp, phát huy tích tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh.

Tổ chức các hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh, phòng chống bạo lực và các tệ nạn xã hội. Bước đầu rèn kỹ năng sống cho học sinh.

Tham gia tìm hiểu, chăm sóc, phát huy các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng. Trong đó thống nhất lựa chọn vệ sinh khu nghĩa trang liệt sỹ của xã Thạch Vĩnh. 

 b. Biện pháp

Tham mưu với chính quyền  địa phương tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh của xã và các  đoàn thể chính trị xã hội hiểu được cuộc vận động của ngành để hưởng ứng cùng ngành thực hiện cuộc vận động đó.

- Tổ chức cho giáo viên và học sinh học tập nội dung của cuộc vận động.

- Tổ chức phát động cuộc vận động tại lễ khai giảng năm học.

- Thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động, tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

2.4. Công tác lao động – hướng nghiệp dạy nghề

a. Chỉ tiêu

- Tiếp tục duy trì tốt công tác vệ sinh, trực tuần làm cho nhà trường luôn sạch đẹp

- Tổ chức tốt các buổi lao động tu bổ, cải tạo cảnh quan trường học mới, lao động tạo vốn của học sinh.

b. Biện pháp

- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch lao động vệ sinh cụ thể GVCN và GV phụ trách chương trình TD có kiểm tra, xếp loại cụ thể.

- GVCN lớp Phân công trách nhiệm, đôn đốc theo dõi và kiểm tra đánh giá công việc.

2. 5. Giáo dục thể chất, thẩm mỹ – HĐNG

a. Chỉ tiêu

- Duy trì tốt việc tập thể dục đầu giờ, TD giữa giờ và lịch múa hát tập thể vào thứ 4 – thứ 6;

- 100% học sinh thực hiện nghiêm túc qui định mặc đồng phục thứ 2,5,7 sơ vin, đi dép có quai hậu;

- Đội tuyển TDTT phấn đấu có một số môn thế mạnh tham gia hội khoẻ cấp huyện (xếp thứ 4 toàn huyện). Có học sinh tham dự hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh.

- Duy trì tủ thuốc đảm bảo chăm sóc sức khoẻ bảo đảm cho học sinh, đảm bảo tốt các chương tình y tế học đường;

- 100% học sinh được sử dụng nước sạch và uống nước tinh khiết;

- 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

b. Biện pháp

- Phát huy vai trò trách nhiệm của giáo viên tổng phụ trách, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động tập thể dục đầu giờ, giữa giờ của học sinh. Chỉ đạo tốt đội cờ đỏ tự quản để duy trì nề nếp đồng phục.

- Lên kế hoạch luyện tập các đội tuyển TDTT ngay từ tháng 9. Đầu tư mua sắm dụng cụ, trang thiết bị TDTT. Tập trung đầu tư và các môn thế mạnh như Cờ vua, cầu lông ...

- Liên đội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt các buổi học ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm tháng và hướng vào các ngày lễ lớn như 20/11, 26.3 …

- Tuyên truyền, làm tốt công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho học sinh. Tủ thuốc đủ cơ số thuốc, có giáo viên trực tủ thuốc hàng ngày.

3. Các điều kiện giáo dục

3.1. Đội ngũ.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, chấp hành tốt nề nếp kỷ cương nhà trường. Không có CBGV vi phạm pháp luật của nhà nước, quy chế chuyên môn và quy định của nhà trường. CBGV tích cực tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chuẩn đào tạo.

- Phát huy sức mạnh của chi bộ Đảng và các đoàn thể chính trị trong nhà trường giúp BGH lãnh đạo, tổ chức, thực hiện nhiệm vụ năm học. Đảm bảo 100% cán bộ giáo viên có kỷ luật có ý thức trách nhiệm cao với trường lớp.

- Bố trí đội ngũ giáo viên dạy đúng ban, xây dựng các giáo viên nòng cốt ở các khối lớp.

- Mỗi CBGV trong trường nâng cao tính tự giác, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “ Hai không” thực hiện tốt các kỷ cương trường lớp.

3.2. Cơ sở vật chất

- Tiếp tục tham mưu với các cấp trên  hoàn thiện các hạng mục công trình nhà trường theo hướng duy trì đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm. Giữ gìn, tu bổ các cơ sở vật chất hiện có để sử dụng hiệu quả nhất.

- Tăng cường bổ sung bàn ghế, bảng, các trang bị cho lớp học.

3.3. Công tác sách- thiết bị

a. Sách thư viện

- Có kế hoạch xây dựng thư viện theo hướng chuẩn, đầu tư trang thiết bị cho phòng đọc, xây dựng tủ sách pháp luật, tham khảo, đạo đức, thiếu nhi….

- Tiếp tục đảm bảo đủ SGK, sách tham khảo, sách nghiệp vụ cho học sinh và giáo viên. Đặt mua các đầu báo…;

- Cán bộ thư viện làm tốt công tác hồ sơ, sổ sách nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê vào sổ cho mượn, cho thuê không để thất thoát sách vở. Lên lịch đọc sách tại phòng đọc, giới thiệu sách trên chương trình tuyên truyền măng non.

- Xây dựng thư viện thân thiện phụ vụ cho hoạt động dạy và học.

b. Thiết bị

- Cán bộ thiết bị bảo quản tốt các đồ dùng dạy, có sổ theo dõi mượn trả chi tiết. tổ chức luân chuyển đồ dùng trên phòng bộ môn kịp thời.

- Giáo viên lên kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học, đăng kí sớm để CB thiết bị chủ động.

- BGH có kế hoạch kiểm tra theo dõi việc mượn, sử dụng bảo quản dồ dùng dạy học cụ thể.

- Khuyến khích học sinh, giáo viên tự làm đồ dùng dạy học. Nhà trường có kế hoạch đầu tư kinh phí để giáo viên có đủ đồ dùng.

3.4. Công tác tài chính.

- Tiếp tục làm tốt công tác kế toán, quản lý ngân sách, chi tiêu đúng nguyên tắc, thanh quyết toán công khai.

- Thực hiện tốt quy chế thu chi nhà trường. Thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch các khoản thu thoả thuận ngoài ngân sách.

3.5 . Hồ sơ - sổ sách

- Tổ chức tốt việc phân loại, lưu trữ văn hoá đi và đến

- Quản lý chặt chẽ các loại hồ sơ sổ sách trong nhà trường, thực hiện việc cập nhật số liệu thông tin chính xác kịp thời.

4. Công tác quản lý.

4.1. Công tác xây dựng kế hoạch

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý trường học; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các quyết định quản lý. Phát huy vai trò và trách nhiệm cá nhân của đồng chí hiệu trưởng trong mọi hoạt động của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc chế độ một thủ trưởng trong đơn vị.

- BGH nhà trường  tập trung xây dựng kế hoạch quản lý từ đầu năm học cụ thể, chi tiết cho từng tuần, từng tháng. BGH có kế hoạch chỉ đạo năm học, kế hoạch chỉ đạo chuyên môn và các phương án triển khai cụ thể. Trong từng giai đoạn có sự điều chỉnh kế hoạch cụ thể, hợp lý.

- Hồ sơ quản lí đầy đủ, có chất lượng cao; đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác.

4.2. Công tác quản lý giáo viên, nhân viên và công tác kiểm tra, công tác tổ chức thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

- Tổ chức quản lý tốt giáo viên trong năm học, thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn và các nội quy, quy định của nhà trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, nề nếp dạy học. Phấn đấu cán bộ quản lý dự đủ 4 tiết/ tuần.

- Tổ chức tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua : ‘Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo’; “Hai không”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

4.3. Công tác xã hội hoá giáo dục.

Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, kiện toàn ban thường trực hội CMHS nhà trường. Tăng cường công tác tham mưu, tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân để có thể đầu tư tốt hơn cho giáo dục cả về vật chất và tinh thần.

III. Công tác thi đua khen thưởng

1. Các kế hoạch

- Tiến hành xếp thứ tự thi đua các lớp theo tuần, tháng trong đó:  Khen thưởng các lớp xếp thứ 1 đến 3 cuối học kỳ và cuối năm. Xếp loại các lớp tiên tiến cuối học kì và cuối năm

- Kết hợp với hội khuyến học, CMHS có phần thưởng cho GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các em học sinh giỏi huyện, giỏi tỉnh, học sinh giỏi văn hoá, học sinh tiên tiến ...vào cuối năm học.

- Nhà trường khen, thưởng đối với các đồng chí GVCN giỏi, giáo viên dạy đội tuyển có học sinh giỏi, giáo viên dẫn đầu tổ cuối kỳ và cuối năm, giáo viên giỏi huyện – tỉnh.

- Việc xếp loại thi đua GV cuối học kỳ và cuối năm học theo văn bản nhà nước và quy định của nhà trường.

2. Các danh hiệu phấn đấu

a. Tập thể:

Chi bộ trong sạch vững mạnh

- Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc; được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen.

- Công tác Đoàn- Đội, Chữ thập đỏ: Được xếp loại xuất sắc.

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc – Liên đoàn lao động tỉnh khen

b. Cá nhân:

- Giáo viên giỏi các cấp: 22 giáo viên

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 7 đồng chí

- Lao động tiên tiến: 40 đồng chí

- Xếp loại Công chức, viên chức : 20% loại xuất sắc 70% khá, 10% trung bình;

- Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp: 20% loại xuất sắc, 80% loại Khá,  không có loại Trung bình;

         3. Tham gia các cuộc thi, hội thi

         - Hội thi KHKT: có 01 sản phẩm dự thi cấp Tỉnh

         - Cuộc thi STKT TTNNĐ: có 01 sản phẩm dự thi cấp Tỉnh

         - Cuộc thi dạy học tích hợp liên môn: có 04 sản phẩm dự thi cấp huyện

         - Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết tình huống thực tiễn: có 01 sản phẩm dự thi cấp huyện.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                         Nguyễn Thái Phước

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 3
 
  •   Hôm nay 4,210
  •   Tháng hiện tại 55,896
  •   Tổng lượt truy cập 11,231,865
Cuộc đời đã đuổi kịp ta, dạy chúng ta yêu thương nhau và tha thứ cho nhau.Judy Collins