KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

Thứ hai - 25/09/2017 20:38

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU  VĨNH  BẮC SƠN

Số:       / KH- LVBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Thạch Vĩnh, ngày 11 tháng 9 năm 2017

                                                                                             KẾ HOẠCH

 NĂM HỌC 2017-2018

A. SỐ LỚP, HỌC SINH; CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

1. Qui mô trường lớp 

Quy mô trường: Trường hạng 2;  Trường có 19 lớp, học sinh: 658 em ( tăng 1 lớp và 33 em so với năm học 2017- 2018); bình quân 35 em/lớp. Trong đó khối 6 có 4 lớp với 170 em; khối 7 có 5 lớp với 165 em; khối 8 có 5 lớp với 165 HS ; khối 9 có 5 lớp với 158 em.  

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên: tổng số 47 người; trong đó: GV đứng lớp 39 người, tỉ lệ 2,05 GV/lớp. 100 % GV có trình độ chuẩn và trên chuẩn, trong đó trình độ Đại học là 29, tỉ lệ 74,4 %; Cơ cấu bộ môn:

+ Văn - Sử - GD: 11; đủ                              + Địa: 01; thiếu: 01        

+ Toán - Lý - Tin: 12; thừa: 1             + Sinh - Hoá: 4; đủ

+ Thể dục: 01; thiếu: 01                               + Công nghệ: 02; đủ                

+ Tiếng Anh: 05; thừa: 01                            + Nhạc - Hoạ: 03; thừa 1

3. Thuận lợi, khó khăn

3.1 Thuận lợi:

- Về đội ngũ: có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 77% trên chuẩn về trình độ đào tạo.

- Về học sinh: đã có nề nếp học tại trường khá tốt, chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường .

- Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của phòng GD-ĐT Thạch Hà, sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền các cấp; Đảng bộ và chính quyền 3 xã đoàn kết và có sự quan tâm hiệu quả đến giáo dục nhất là vấn đề xây dựng cơ sở vật chất.

- Ban giám hiệu và các tổ chức trong nhà trường đoàn kết, hoạt động có hiệu quả cao.

3.2. Khó khăn.

  3.2.1 Về đội ngũ:  Đội ngũ chưa thật đồng bộ: Thưà GV toán, thiếu GV  Địa lý, Thể dục. Năng lực của giáo viên không đồng đều và lại thiếu GV nòng cốt; GV có con nhỏ chiếm tỷ lệ cao; nhiệt huyết của một số giáo viên chưa cao.

          3.2.2. Về học sinh: Năng lực nhiều học sinh còn yếu. Ý thức học tập của nhiều em chưa cao (còn học đối phó); kỹ năng sống nhất là kỹ năng giao tiếp và kỹ năng ứng phó với các điều kiện trong cuộc sống còn hạn chế.

 3.2.3. Về phụ huynh học sinh: Đời sống còn nhiều khó khăn; chưa có sự quan tâm chu đáo đối với con em trong học tập; nhiều phụ huynh còn phó mặc hoàn toàn cho nhà trường; đặc biệt có phụ huynh còn bao che các lỗi vi phạm nội quy của nhà trường cho con mình.

3.2.4.Về địa phương: Chưa có biện pháp hữu hiệu để phát động, theo dõi, động viên và duy trì phong trào tự học ở nhà của học sinh . 

          3.2.5. Cơ sở vật chất vẫn còn chưa  đảm bảo theo quy định, còn thiếu 2 phòng học, 4 phòng bộ môn (phòng học Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, Phòng tranh); một số công trình xuống cấp như nền phòng học, lan can, hệ thống thoát nước, bồn hoa...

B. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

  1. Danh hiệu thi đua:

  1.1. Tập thể lao động xuất sắc; hình thức khen thưởng: UBND Tỉnh tặng Bằng khen;

  1.2. Các hoạt động Đoàn- Đội, Chữ thập đỏ: Được xếp loại xuất sắc;

  1.3. Xây dựng tổ: 3 tổ xuất sắc, 2 tổ tiên tiến.

  1.4. Lớp tiên tiến: 15 lớp, trong đó 5 lớp xuất sắc.

  1.5. Chiến sỹ thi đua cơ sở: 6; Lao động tiên tiến: 40; 

  Bằng khen: 2;  Giấy khen: 5

          2. Chất lượng giáo dục toàn diện:

          2.1. Duy trì sĩ số HS: 100%.

          2.2. Học lực: 97% từ trung bình trở lên trong đó 45-50% khá giỏi. Không có HS xếp học lực loại kém; Lên lớp: 99 %; TNTHCS: 98%.

          2.3. Hạnh kiểm: 75% Tốt, Khá. Không có học sinh hạnh kiểm yếu.

  2.4. Thi vào THPT:  Tỉ lệ dự thi: Đạt 85%  trở lên. Xếp thứ  9 ở huyện; 90 của tỉnh. Nâng điểm bình quân từ  0,5-1 điểm

Bình quân điểm thi môn Ngữ văn, phấn đấu đạt 6,3 điểm (Năm trước: 5,73)

Bình quân điểm thi môn Toán, phấn đấu 6,0 điểm (Năm trước: 5,34)

  Môn thi thứ 3 đạt ít nhất bằng bình quân của huyện

  HS đậu vào trường THPT Chuyên tỉnh: 3 em (môn Tiếng Anh, môn Toán, Môn Sinh)

          3. Chất lượng mũi nhọn:

  - Học sinh giỏi huyện lớp 9 xếp thứ 5, có giải cấp tỉnh;

  - HSG Ôlympic lớp 8 xếp thứ 5;

  - Học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay: xếp thứ 5;

  - TDTT: xếp thứ 5;

  - Tin học trẻ không chuyên: Xếp thứ 3;

          - Thi sáng tạo KT dành cho học sinh trung học: 01 sản phẩm. Vận dụng KTLM: 2 - 4 sản phẩm.

  4. Chất lượng đội ngũ

  4.1. Phấn đấu có 03 GVG tỉnh; 60% cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn khá giỏi, không có yếu kém; Xếp loại CC, VC: 35% loại xuất sắc 60% khá, 5% trung bình; Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp: 40% loại XS, 60% loại Khá,  không có loại TB;

         4.2. Mỗi tổ có 1 đồ dùng dạy học dự thi cấp trường. Toàn trường có 1- 2 đồ dùng dạy học tự làm có chất lượng dự thi ở huyện, tỉnh. Có 1 sản phẩm tham dự Cuộc thi, hội thi cấp huyện, tỉnh (Bắt buộc).  Có 15% CBGV có bản SKKN đạt giải cấp huyện; 03 SKKN đạt cấp tỉnh.

5. Xây dựng cơ sở vật chất – Cảnh quan sư phạm

          - Sữa chữa dãy phòng học 2 tầng phía đông, dãy nhà hiệu bộ;

- Xây một khu nhà vệ sinh học sinh;

- Sửa chữa, nâng cấp phòng học, nhà vệ sinh giáo viên, học sinh, bồn hoa cây cảnh, tường rào;

- Mua thêm các trang thiết bị, bàn ghế, SGK phục vụ cho dạy học;

- Tiếp tục xây dựng, sửa chữa hệ thống thoát nước đạt chuẩn theo qui định hiện hành.

- Trồng them cây bóng mát vào dịp tết trồng cây. Tiếp tục chăm sóc các bồn hoa cây cảnh, sữa chữa hệ thống mương thoát nước, bồn hoa, đường đi trong khuôn viên nhà trường.

Tổng trị giá toàn bộ: 1.921.000.000đ (Ngân sách nhà nước và huy động đóng góp của CMHS).

C. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đặc thù của ngành là triển khai cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"

1.1. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị 35, kết luận 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về siết chặt nền nền nếp kỷ cương hành chính

1.2. Cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"

- Động viên và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên đăng ký nội dung tự học, nguồn tài liệu, sự hỗ trợ của tổ chuyên môn, đồng nghiệp. Thường xuyên tích lũy chuyên môn nghiệp vụ.

- Nâng cao chất lượng các chuyên đề, hội thảo về đổi mới phương pháp soạn, giảng. Thường xuyên tích lũy, viết SKKN, làm thêm đồ dùng dạy học.

1.3. Xây dựng trường học thân thiện

Có kế hoạch cụ thể để giữ gìn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan nhà trường, đảm bảo trường luôn xanh - sạch - đẹp – an toàn. Xây dựng tốt các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Xây dựng các quy chế phối hợp giữa nhà trường và công an xã trong việc đảm bảo An ninh – Trât tự - An toàn giao thông trong và ngoài nhà trường. Thành lập Ban An ninh trật tự trong nhà trường, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong ban và các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường.

Đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, cán bộ giáo viên. Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Nhận chăm sóc các công trình văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn; đưa trò chơi dân gian, làn điệu dân ca vào nhà trường; tổ chức nhiều đợt giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao. Chăm lo giáo dục truyền thống quê hương, đất nước. Xây dựng môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh, an toàn.

Tăng cường tham mưu với các cấp ủy, chính quyền ba xã, phối hợp các tổ chức chính trị, xã hội xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong và ngoài nhà trường, đưa lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sư phạm thành một chủ đề lớn của năm học. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về xây dựng kỷ cương, văn hóa nhà trường; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và bạo lực, tệ nạn xã hội trong HSSV.

2. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục

          - Phân công nhiệm vụ hợp lý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Gắn công tác PBGDPL với quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương;

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở. Kết hợp kiểm tra chuyên môn với kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện trong toàn trường.

- Đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; tổ chức nhiều chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; tập huấn nghiệp vụ xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, nghiệp vụ quản lý cho các tổ trưởng chuyên môn.

- Đảm bảo chế độ hội họp, giao ban; chế độ chính sách cho CBGV.

- Đổi mới phương pháp tổ chức các cuộc họp: Đối thoại là chính.

  - Rà soát lại các tiêu chí thi đua. Đánh giá, xếp loại công chức viên chức khách quan, chính xác, minh bạch. Kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện sa sút về phẩm chất đạo đức, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật, thực hiện không tốt quy chế chuyên môn.

3. Nâng cáo chất lượng học sinh giỏi các cấp và chất lượng đại trà

3.1. Nâng cao chất lượng học sinh giỏi các cấp

- Xây dựng kế hoạch, chương trình giảng dạy cụ thể ngay từ đầu năm học.

- Xác định các môn có thế mạnh để tập trung đầu tư bồi dưỡng.

- Bố trí giáo viên dạy bồi dưỡng một cách phù hợp và có tính kế thừa.

- Nâng cao chất lượng học sinh giỏi Tỉnh ở các bộ môn văn hóa.

3.2. Nâng cao chất lượng đại trà

- Tăng cường công tác tuyên truyền đối với học sinh và cha mẹ học sinh. Phối kết hợp tốt giữa nhà trường và cha mẹ học sinh trong việc quản lý việc học bài ở nhà của học sinh. Thường xuyên đối thoại trực tiếp với cha mẹ học sinh.

- Rà soát sắp xếp lại đội ngũ giáo viên dạy ở các khối lớp: Đặc biệt ưu tiên bố trí các giáo viên có chuyên môn khá giỏi, tâm huyết với nghề ở các khối lớp 6 và 9.

- Phân loại đối tượng học sinh. Xây dựng lại chương trình dạy thêm cho phù hợp với các đối tượng học sinh.

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học: dạy học phù hợp đối tượng, lấy học sinh làm trung tâm,

- Động viên giáo viên có ý thức hơn, tận tâm, kiên trì với học sinh hơn trong công tác dạy học và giáo dục. Bên cạnh đó cần phải có chế tài đối với giáo viên thiếu nhiệt huyết, chưa quan tâm đến giáo dục học sinh, công tác giảng dạy còn hạn chế.

          4. Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục; tài chính

4.1. Xây dựng, mua sắm, sử dụng CSVC, trang thiết bị giáo dục

Hoàn thành hồ sơ cấp lại bìa đỏ và phê duyệt qui hoạch tổng thể nhà trường.

Những hạng mục sẽ xây dựng, mua sắm trong năm học: Xây khu nhà vệ sinh học sinh; sữa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh học sinh, giáo viên; mua 6CPU; mua bàn ghế học sinh; mua bổ sung các thiết bị dạy học và sách tham khảo;...

Cải tạo, nâng cấp sân, bồn hoa, cây cảnh, đường đi, sân chơi, bãi tập...

Nguồn lực, Phân công cán bộ, giáo viên phụ trách cụ thể các nội dung (có khung kế hoạch kèm theo).

Sử dụng có hiệu quả CSVC, trang thiết bị đã có, như: máy phô tô, máy chiếu, máy tính, máy in, điện thoại, Internet…

4.2. Công tác sách, thiết bị

  Phối hợp gia đình học sinh, hướng dẫn, tạo điều kiện để học sinh mua đủ sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập.

- Mua sắm, bổ sung trang thiết bị thực hành, thí nghiệm, tài liệu tham khảo, làm thêm đồ dùng dạy học.

Sử dụng có hiệu quả phòng học bộ môn, phòng chức năng, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ... Hồ sơ thư viện, thiết bị đầy đủ, có chất lượng.

4.3. Công tác tài chính, kế toán

  - Thực hiện các khoản thu từ gia đình học sinh đúng qui trình, qui định.

- Sử dụng hiệu quả ngân sách được cấp và các khoản thu từ gia đình học sinh, các khoản từ xã hội hóa giáo dục; thực hiện thanh quyết toán theo đúng qui định của Nhà nước.

- Hồ sơ, sổ sách đảm bảo.

          5. Thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, giáo dục. Tổ chức các hoạt động giảng dạy, giáo dục

          5.1. Thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, giáo dục

  Chỉ đạo các tổ triển khai Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS do Bộ GDĐT ban hành. Chủ động xây dựng phân phối chương trình chi tiết, thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện, đối tượng cụ thể của nhà trường, tạo chuyển biến về chất lượng thông qua việc thực hiện kế hoạch dạy học.

5.2. Tổ chức các hoạt động giảng dạy, giáo dục

5.2.1. Tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả giảng dạy, giáo dục:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn. Linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục. Chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn và các chủ đề tích hợp liên môn.

- Đổi mới công tác soạn bài, nâng cao hiệu quả giảng dạy. Ứng dụng CNTT vào giảng dạy, giáo dục;

- Thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ” giai đoạn 2012-2020;

- Tổ chức tốt việc sinh hoạt chuyên môn, thực hiện tốt các chủ đề dạy học trên diễn đàn trường học kết nối.

5.2.2. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh:

- Quán triệt quan điểm đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong đánh giá chất lượng dạy học. Chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét đánh giá học sinh trong thi, kiểm tra đảm bảo thực chất khách quan, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Thực hiện nghiệm túc việc xây dựng hệ thống đề thi, kiểm tra theo ma trận.

          - Tích cực dạy thực hành đối với các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn, ra các câu hỏi mở gắn với thời sự quê hương đất nước, các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.         

5.2.3. Công tác kiểm tra nội bộ:

- Lên kế hoạch ngay từ đầu năm học. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra; làm tốt công tác dự báo, sớm phát hiện các vấn đề nảy sinh trong quản lý, tuyên dương kịp thời các tập thể cá nhân có nhiều thành tích, điều chỉnh hành vi, xử lý kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, kỹ cương hành chính. Quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế của nhà trường.

- Phát huy vai trò tổ, nhóm chuyên môn; các tổ chức đoàn thể trong công tác kiểm tra. Làm tốt công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá sự tiến bộ của từng cán bộ, giáo viên. Kết quả kiểm tra là cơ sở để xếp loại thi đua, xếp loại công chức, viên chức cuối năm, đánh giá cán bộ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

6. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh; giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; tiết kiệm năng lượng; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự trường học; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.

- Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Xây dựng và phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục. Làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, ký cam kết: tham gia phòng chống cháy nổ, bảo vệ rừng; đảm bảo an toàn GT, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, không tham gia các trò chơi không lành mạnh, không tụ tập đám đông ...

- Nâng cao vai trò giáo viên chủ nhiệm. Huy động mọi thành viên trong trường tham gia vào quá trình giáo dục. Phối hợp tốt với gia đình học sinh, địa phương trong quản lý, giáo dục các em khi ở nhà.

7 Công tác Đoàn đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ

- Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, sự quản lý của BGH các nhà trường đối với công tác Đoàn Đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Phối hợp với các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

- Tham gia thi Nghi thức Đội theo kế hoạch của Phòng, Sở trong năm học này.

8. Công tác BH y tế học sinh và các loại quỹ

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, học sinh. Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, phụ huynh. Phấn đấu có tỷ lệ tham gia BHYT học sinh đạt trên 100%. Thanh quyết toán bảo hiểm y tế học sinh kịp thời.

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc đóng các loại quỹ theo qui định của huyện như: quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ bảo trợ trẻ em và hưởng ứng các đợt phát động của UBMTTQ xã, huyện.

          9. Công tác phổ cập giáo dục.

          - Phối hợp các trường trên địa bàn hoàn thành điều tra, xử lý số liệu trong tháng 9/2017;

         - Phấn đấu năm 2017 xã xã Bắc Sơn, Thạch Lưu, Thạch Vĩnh  được UBND huyện công nhận đạt tiêu chuẩn PCGDTHCS mức độ 3 theo nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày  24/3/2014 của Chính phủ.

- Làm tốt công tác tư vấn hướng học, phân luồng tốt học sinh sau THCS. Đảm bảo lỷ lệ 14.1; 14.2 của các địa phương trong các tiêu chí về giáo dục trong xây dựng Nông thôn mới.

- Hồ sơ, sổ sách đảm bảo theo qui định.

10. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

- Xây dựng, quản lý tốt hồ sơ nhà trường

- Giữ vững và phát huy công tác kiểm định chất lượng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo lộ trình sau khi đã được đánh giá ngoài.

- Hoàn thành tự đánh giá thường xuyên đúng quy định, sử dụng có hiệu quả phần mềm KĐCLGD.  

11. Tăng cường công tác quản lý của BGH đối với giáo viên, nhân viên

          - Thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động: Không để xẩy ra tình trạng chậm giờ; cho học sinh ra khi chưa hết giờ. Nghỉ phải có lý do chính đáng và phải được sự đồng ý của hiệu trưởng. Nhân viên của bộ phận nào vi phạm kỷ luật lao động, người đứng đầu của bộ phận đó phải liên đới chịu trách nhiệm.

          - Tăng cường vai trò của Ban thanh tra nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 35, kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định số 33/QĐ-UBND của UBND tỉnh về siết chặt nền nếp kỷ cương trong các cơ quan hành chính.

          - Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra. Kiểm tra đủ số lượng, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có sự tập trung chỉ đạo; làm tốt công tác tư vấn cho các tập thể cá nhân được kiểm tra.

  - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng; lấy hiệu quả công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá, xếp loại của công chức, viên chức, người lao động.

  12. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng

  a) Tổ chuyên môn:

Phát huy vai trò quản lý, điều hành của tổ trưởng chuyên môn trong việc thực qui chế chuyên môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn: Đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối;

- Tổ chức các chuyên đề về Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuyên đề tích hợp liên môn, dạy học theo chủ đề; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, NCKHKT; giáo dục kĩ năng sống;

- Phát động thi Dạy học theo hướng tích hợp trong giáo viên. Bồi dưỡng giáo viên thi GV dạy giỏi cấp Tỉnh.

- Tổ chức triển khai BDTX theo kế hoạch Sở và hướng dẫn của Phòng GD-ĐT.

- Tổ chức hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa câu lạc bộ “Em yêu Văn học”.

b) Tổ văn phòng:

- Nhận, phát, lưu công văn đi, đến; sắp xếp, bảo quản các loại hồ sơ của nhà trường theo đúng qui định của nhà nước;

  - Đảm bảo các điều kiện cho các hoạt động của nhà trường;

  - Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo.

13. Công tác thi đua, khen thưởng, thông tin báo cáo

Trong tháng 8 và đầu tháng 9/2017, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua, với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể.

Rà soát lại các tiêu chí thi đua ngay từ đầu năm học. Lấy hiệu quả công tác làm căn cứ để đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, xếp loại thi đua khen thưởng.

Phát động nhiều phong trào thi đua mà trọng tâm là thi đua dạy tốt, học tốt. Động viên 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia.

Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại kế hoạch thời gian năm học của  cấp trên.   

          14. Công tác An toàn về an ninh  trật tự trong trường học

- Thành lập Ban an toàn giao thông trong trường học do Hiệu trưởng làm trưởng ban.

- Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại trường học. Ban hành các quy chế phối hợp với các địa phương.

- Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình nhằm phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường, đặc biệt là các hành vi đe dọa, hành hung, cưỡng đoạt tài sản của cán bộ- giáo viên, học sinh ở khu vực xung quanh trường học.

- Thông báo kịp thời Với Ban giám hiệu trường các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến học sinh, cán bộ, giáo viên để cùng phối hợp, xử lý.

- Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các hoạt động tự quản của học sinh công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhà trường.

- Thường xuyên kiện toàn để duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, lực lượng bảo vệ trường thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong và trước cổng trường. Đầu tư kinh phí, trang thiết bị cần thiết để bảo vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

         15. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đơn vị (có phụ lục kèm theo).                              

D. DỰ KIẾN LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TT

Thời gian

Nội dung công tác

1

8/2017

- Tuyển sinh lớp 6;

- Tổ chức  tuần học “sinh hoạt tập thể”  (25/8 – 02/9), chuẩn bị khai giảng năm học mới;

- Họp tổ CM, tổ văn phòng phân công nhiệm vụ cho GV, nhân viên.

- Hoàn thành việc ôn tập và thi lại, xét lên lớp cho học sinh. Ổn định Danh sách HS ngay từ đầu năm học.

- Tham gia các chuyên đề bồi dưỡng CBQL, GV (theo lịch Sở và Phòng).

- Tiếp thu nhiệm vụ năm học tại phòng. Đăng kí mua hồ sơ nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, sữa chữa CSVC, trang thiết bị dạy học; tài liệu CM.

- Thông báo các quy định về chuyên môn, nội quy nhà trường, nội quy HS.

- Hướng dẫn tổ CM, GV xây dựng hồ sơ CM;

- BDHS giỏi các môn Toán, Văn, Anh cho học sinh khối 9.

- Hình thành đội tuyển các môn: Sinh học, Lịch Sử, Hóa học, lớp 9.

- Phân công giáo viên đi điều tra phổ cập.

- Họp BĐD cha mẹ HS.

- Hoàn thành việc khảo sát CSVC chuẩn bị cho công tác tu sửa CSVC năm học mới

- Hoàn thành hồ sơ tham mưu CSVC trình cấp trên

2

9/2017

- Tổ chức khai giảng năm học mới 5 /9.

- Lên TKB và tổ chức dạy học theo kế hoạch từ 6 /9.

- Tham gia các lớp chuyên đề do Sở và Phòng GD tổ chức;

- Đăng ký thi đua, đăng ký báo cáo chuyên đề, đăng ký thao giảng, đăng ký SKKN...

- Xây dựng hồ sơ dạy thêm, học thêm. Các tổ chuyên môn xây dựng chương trình dạy ôn, dạy phụ đạo, BDHSG;

- Tổ chức dạy ôn (sau khi họp CMHS), BDHSG các môn Toán, Văn, Anh, lớp 9;

- Tham gia kỳ thi học sinh giỏi huyện môn Toán, Ngữ Văn, Anh, khối 9;

- Phát động cuộc thi "Khoa học kỹ thuật năm 2017";

- Triển khai dự giờ và kiểm tra việc dự giờ thăm lớp của CBGV;

- Triển khai hoạt động GDNGLL; KĐCLGD;

- Tổ chức kiểm tra nội bộ (toàn diện, chuyên đề, kiểm tra hồ sơ GV, tổ nhóm CM lần 1).

- Đôn đốc cán bộ, giáo viên đi điều và ghi phiếu điều tra phổ cập.

- Hoàn thành nhập dữ liệu trên hệ thống SMAS.

- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối”.

- Kiểm tra hồ sơ cá nhân.

- Kiểm tra hồ sơ tổ, nhóm chuyên môn.

- Hội nghị CBCNVC.

- Họp toàn thể CMHS toàn trường: CMHS Đối thoại với lãnh đạo nhà trường và họp theo đơn vị lớp.

3

10/2016

- Thực hiện nội dung chương trình dạy học, tăng cường nền nếp chuyên môn, tổ chức ôn tập, phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp;

- Phát động h/s làm sản phẩm KHKT dành cho học sinh trung hoc.

- Triển khai hoạt động các Câu lạc bộ môn học. Tham gia giải toán Tuổi thơ;

- Sinh hoạt tổ chuyên môn, báo cáo chuyên đề;

- Triển khai kế hoạch thao giảng chuyên môn;

- Triển khai báo bảng tháng 10;

- Nộp và chấm sáng kiến kinh nghiệm đối với GV tham gia thi GVDG cấp Tỉnh.

- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.

- Thu các khoản đóng góp tự nguyện của CMHS để triển khai tu sửa CSVC, trả nợ.

- Tổ chức dạy ôn tập đại trà các môn Văn, Toán, Anh; phụ đạo HS yếu.

4

11/2016

- Tổ chức dạy học, đẩy mạnh nền nếp chuyên môn;

- Tham gia kỳ thi học sinh giỏi huyện môn Hóa, Sinh, Sử khối 9;

- Tổ chức thao giảng CM chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Cập nhật dữ liệu phổ cập – XMC trên hệ thống, báo cáo thống kê phổ cập về phòng GD (đầu tháng 11);

- Tổ chức dạy ôn tập đại trà các môn Văn, Toán, Anh; phụ đạo HS yếu;

- Triển khai báo bảng tháng 11;

- Tổ chức hội khỏe Phù Đổng cấp trường;

- Kiểm tra hồ sơ cá nhân, tổ, nhóm chuyên môn.

- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.

- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày NGVN 20-11 (Dự kiến tại UBND xã Thạch Vĩnh).

- Họp BĐD cha mẹ HS giữa kỳ.

5

12/2016

- Thi GVG tỉnh (phần thi lý thuyết);

- Tổ chức dạy học theo kế hoạch, tăng cường kiểm tra nề nếp CM, quy chế CM; tăng cường ôn tập, phụ đạo HS yếu, kém; bồi dưỡng đội tuyển HSG  8;

- Tổ chức hội khỏe Phù Đổng cụm Đài;

- Triển khai báo bảng tháng 12;

- Tổ chức hoạt động ngoại khoá về “Anh bộ đội Cụ Hồ”;

- Tổ chức kiểm tra nội bộ theo lịch;

- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.

- Hoàn thành quyết toán tài chính năm 2017

6

01/2017

- Tổ chức ôn tập, thi KSCL học kì I, hoàn thành chương trình kì I (trước ngày 18/1/2018).  Hoàn thành sơ kết kì I, tổng hợp báo cáo (ngày 10/1 -> 15/1/2018);

- Xếp loại thi đua cán bộ, giáo viên học kỳ I;

- Triển khai chương trình học kì II, đẩy mạnh nền nếp CM, ôn tập, phụ đạo HS yếu kém;

- Bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 8;

- Triển khai báo bảng tháng 1&2.

- BD giáo viên thi GVDG cấp Tỉnh;

- Tổ chức kiểm tra nội bộ theo lịch;

- Tiếp tục xây dựng hồ sơ KĐCLGD, hoàn thiện hồ sơ các cuộc vận động, phong trào thi đua.

- Tổ chức sơ kết học kỳ I

- Họp PHHS cuối kỳ I.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Thi gói bánh chưng. Sau đó tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo ăn tết.

- Tổ chức tết trồng cây: vận động XHH CMHS, CB,GV,NV.

7

02/2017

- Tổ chức dạy học theo kế hoạch, tăng cường kiểm tra nề nếp chuyên môn, quy chế CM; Ôn tập phụ đạo HS yếu kém, BDHSG các môn ở khối 8; đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2;

- Đi thực tế thôn xóm.

- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.

- BD giáo viên thi GVDG cấp Tỉnh

8

3/2017

- Tổ chức thi nấu ăn và gặp mặt dâu rẽ ngày 8/3;

- Tổ chức dạy học theo kế hoạch, tăng cường nề nếp, kỉ cương; đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 (Tổ chức CLB “em yêu Văn học” trong hoạt động ngoại khóa);

- Tiếp tục dạy ôn, BDHSG K8;

- Thi HSG Tỉnh các môn văn hóa lớp 9 (ngày 6/3/2018);

- Triển khai báo bảng tháng 3;

- BD đội tuyển ĐK-TT chuẩn bị thi tỉnh; Kiểm tra nội bộ theo lịch;

- Chấm và lựa chọn SKKN dự thi cấp huyện (đăng ký CSTĐ);

- Chuyên đề BDGV, chuyên đề ôn tập tuyển sinh 10;

- Thi chọn HSG khối 8 Vòng 1;

- Kiểm tra nội bộ, kiểm tra hồ sơ GV, hồ sơ tổ nhóm lần 3.

- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.

9

4/2017

- Tổ chức dạy học theo kế hoạch; phát động PT thi đua chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5;

- Thi chọn HSG trường lớp 8; chọn đội tuyển khối 8 dự thi cấp huyện (đầu tháng 4/2018);

- Tham gia chuyên đề ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 THPT;

- Chuyên đề ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 THPT;

- Triển khai báo bảng tháng 4&5;

- Chấm và Hoàn thiện SKKN và gửi về phòng (ngày 10 -> 15/4/2018);

- Nộp sản phẩm dự thi Sáng tạo KT, TTNNĐ;

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.

10

5/2017

- Tổ chức dạy học theo kế hoạch; đẩy mạnh ôn tập cho HS lớp 9; tổ chức ôn tập học kì II. (kết thúc học kì II trước ngày 25/5, Hoàn thành chương trình trước ngày 31/5);

- Thi KSCL HKII theo đề chung của phòng, tổ chức thi thử tuyển sinh 10. Tham gia thi HSG Tin học trẻ cấp huyện;

- Làm hồ sơ tuyển sinh lớp 10; xét TNTHCS;

- Tiếp tục BD GV dạy ôn tập tuyển sinh môn thứ 3;

- Tăng cường dạy ôn tập cho học sinh lớp 9.

- Tổ chức thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT;

- Xếp loại thi đua cán bộ, giáo viên cuối năm;

- Tổng kết năm học 2017-2018.

- Bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương; thi Sáng tạo KT cấp tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2018-2019; hoàn thành báo cáo tổng kết năm học (15/5-25/5).

- Kiểm tra các khóa sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” và thống kê điểm trên SMAS.

- Làm hồ sơ tuyển sinh lớp 10 THPT.

- Hoàn thành hồ sơ kiểm tra nội bộ.

- Báo cáo số liệu cuối năm học;

- Tổng kết năm học;

- Quyết toán thu chi năm học, hoàn thành hồ sơ trình đoàn giám sát HĐND xã;

- Lập đoàn khảo sát CSVC, Trang thiết bị cấn mua sắm, sữa chữa, xây mới trong năm học sau.

- Họp PHHS cuối năm học. Họp BCH hội CMHS toàn trường.

11

6/2017

- Tiếp tục ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT;

- Tổ chức thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT;

- Động viên học sinh tham gia tốt kỳ thi vào lớp 10 THPT.

- Bố trí trực hè, tổ chức tham quan, dã ngoại trong hè;

- Tiếp tục xây dựng, bổ sung, củng cố CSVC trường lớp;

(Kế hoạch sẽ được bổ sung và thay đổi nếu có lịch của cấp trên và lịch của địa phương)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thái Phước

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Tin đọc nhiều
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 5
 
  •   Hôm nay 179
  •   Tháng hiện tại 69,193
  •   Tổng lượt truy cập 11,060,344
Ðừng để tính tự phụ và tự kỷ làm bạn nghĩ rằng người ta sẽ trở thành bạn bè của mình ngay lần đầu gặp gỡ. Tình bạn đích thực phải được chậm rãi vun trồng.Lord Chesterfield