Báo cáo sơ kết tháng 12 và kế hoạch tháng 1 năm học 2016 - 2017

Chủ nhật - 05/03/2017 16:06

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU VĨNH  BẮC SƠN

Số:      /BC- LVBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Thạch Vĩnh, ngày 02  tháng 01 năm 2017

 

BÁO CÁO

Sơ kết công tác tháng 12/2016, triển khai nhiệm vụ tháng 01 năm 2017

Phần I: Sơ kết công tác tháng 12/2016

         I. Công tác chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức

                   Tổ chức các hoạt động chào mừng 72 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 27 năm ngày hội quốc phòng toàn dân đầy ý nghĩa: Chăm sóc đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Thạch Vĩnh; tổ Văn sử tổ chức câu lạc bộ “Thơ - Nhạc về anh bộ đội Cụ Hồ”.

Phát động phong trào viết bài với chủ đề truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ”  với 100% lớp tham gia. Tổ chức mít tinh kỷ niệm và  mời Hội trưởng hội cựu chiến binh xã Thạch Vĩnh nói chuyện về truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Trao quà cho 3 bà mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Thạch Vĩnh và  2 thầy giáo có thời gian phục vụ trong quân ngũ (Thầy Đạt, thầy Trạch) .

II. Thực hiện kỷ luật lao động

Tổng số CBGV: 46.

          Ngày công vắng trong tháng :    9  ngày

          Hai GV đi học lớp Đảng viên mới 26-31/12/2016: cô Hằng, cô Lan.

TT

Họ và tên

SNN

TT

Họ và tên

SNN

1

Nguyễn Thị Hiền

2

4

Nguyễn Văn Hà

1

2

Phạm Thị Hương Anh

3

5

Huỳnh Thị Hồng Minh

1

3

Nguyễn  Thị Phượng

1

6

 

 

         III. Đánh giá các hoạt động chuyên môn

          1. Thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học:

          Nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học. Tính đến ngày 31/12 đang thực hiện đến tuần 17.

          2. Soạn bài

Đã khắc phục được một số nhược điểm đã nêu như:  Hệ thống câu hỏi đã sát đối tượng hơn, thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp với trình độ HS, đã chú ý phần hướng dẫn, dặn dò học ở nhà

          3. Giảng dạy

Giáo viên có nhiều cố gắng trong việc tổ chức các hoạt động trên lớp, trình bày bảng, quan tâm đến đổi mới phương pháp dạy học, tạo được không khí, khuyến khích học sinh tham gia học tập. Tuy nhiên vẫn có giáo viên bao quát lớp chưa tốt, có tiết dạy vẫn ôm đồm kiến thức, chưa tạo được không khí học tập  nên hiệu quả tiết dạy còn có hạn chế.

          4. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

Thực hiện kiểm tra theo phân phối chương trình. Các tổ, nhóm chuyên môn  đang chuẩn bị các đề ra, hướng dẫn chấm chuẩn bị tốt cho việc kiểm tra chất lượng học kỳ 1. Tuy vậy cần chú ý kết hợp sự đánh giá của thầy với sự đánh giá của học sinh với học sinh

5. Thực hiện các qui định về chuyên môn

Tăng cường thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. BGH kiểm tra, kịp thời nhắc nhở GVCN, GV bộ môn chuẩn bị tốt các thiết bị dạy học, cập nhật thông tin, vào điểm các môn học; ghi và nhận xét ở sổ đầu bài đúng quy định.

         6. Công tác thăm lớp dự giờ

- Tính đến nay mỗi giáo viên dự được từ 16-18 tiết

- Sau dự giờ có nhận xét đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm cho đồng nghiệp, bản thân. Tuy vậy việc xếp loại còn chưa thật phù hợp với thực tế.

          7. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; giúp đỡ học sinh yếu kém.

Tập trung đôn đốc GV dạy ôn tập cho HS, củng cố KTCB, dạy học có trách nhiệm, thương yêu và giúp đỡ học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chuẩn bị tốt cho kiểm tra học kỳ I.

          - Tiến hành bồi dưỡng HSG khối 6.7.8. Tổ chức tốt thi IOE cấp trường với kết quả 24/31 em đạt, tiếp tục hướng dẫn học sinh luyện tập chuẩn bị cho thi cấp huyện. Bồi dưỡng cho HS tham gia thi Hội khoẻ cấp tỉnh .

- Có 02 sản phẩm dự thi sáng tạo kỹ thuật cấp huyện dành cho học sinh THCS

          8. Tham gia các hoạt động giáo dục NGLL.

          - Tiếp tục triển khai phong trào viết bài với chủ đề truyền thống “ Anh bộ đội Cụ Hồ”.  Tổ chức thành công Câu lạc bộ “ Thơ - Nhạc về Anh bội đội Cụ Hồ” có ý nghĩa giáo dục cao.

          -  Đã tổ chức học tập phổ biến, giáo dục pháp luật khá tốt: tuyên truyền về ngày phòng chống HIV; Luật an toàn giao thông, luật bảo vệ môi trường

          9. Công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường cho tất cả CBGV.

- Tham gia học tập chuyên đề tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo do nhà trường tổ chức và các chuyên đề do tổ chuyên môn tổ chức.

10.  Việc sử dụng thiết bị thí nghiệm thực hành.

          -  Số lượt giáo viên mượn TBTN: 299 lượt.

          -  Không có tiết thực hành mà không thực hiện được.

          11. Công tác chủ nhiệm lớp

 - Đã phát động thi đua xây dựng nề nếp và thi đua học tập chào mừng 72 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Quan tâm  giúp đỡ  học sinh có hoàn cảnh khó khăn. học sinh cá biệt. Tăng cường kỷ cương nề nếp, phối hợp với cha mẹ học sinh  quản lý tốt sĩ số học sinh, tránh tình trạng bỏ tiết đi chơi ...

- Quán triệt tinh thần và động viện học sinh ôn tập để kiểm tra học kỳ 1 đạt kết quả tốt.

 IV. Đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

1. Các tổ chuyên môn:

          Triển khai sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn khá nghiêm túc, các buổi sinh hoạt đã tập trung vào bàn biện pháp nâng cao chất lượng dạy, học, nhất là chất lượng đại trà,  triển khai chuyên đề, đúc rút kinh nghiệm cho các tiết thao giảng.

          Các  chuyên đề đã triển khai trong tháng

TT

Tên chuyên đề

Tổ chuyên môn

Người báo cáo

1

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường THCS

BC trong HĐGV

Lê Thị Hồng Phong

2

Khắc phục những sai sót cho học sinh lớp 6 khi làm bài tập về phân số

Toán Lý

Nguyễn Kim Anh

3

Phương pháp làm bài văn biểu cảm(văn 7)

Văn sử

Nguyễn Quỳnh Nga

4

Rèn luyện kĩ năng giải bài tập hóa học thông qua tiết luyện tập.

Sinh hóa

Nguyễn  Văn Hà

5

Dạy tiết ôn tập

 

Nhóm Tiếng Anh

Phạm Thị Tình

          - Tổ Văn - Sử  tổ chức thành công câu lạc bộ  “Thơ - Nhạc về anh bộ đội Cụ Hồ” nhằm giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc và truyền thống anh hùng của quân đội ta. Chấm và chọn các bài viết tốt để đưa lên báo bảng của nhà trường.

          -Tổ chức thao giảng : 16 tiết, trong đó  4 tiết đạt loại giỏi,

          - Tham gia các cuộc thi:

          Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho HSTHCS: Có 2 sản phẩm

          Cuộc thi dạy học tích hợp liên môn: Có 4 sản phẩm

          Cuộc thi vận dung kiến thức liên môn để giải quyết một vấn đề trong thực tiễn: Có 2 sản phẩm

          - Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tổ , nhóm chuyên môn . Tổ toán lý đang xây dựng nôi dung tổ chức Câu lạc bộ “Em yêu toán học” để tổ chức vào tháng 01/2017.

          Tuy vậy hoạt động của các tổ có lúc không đều tay

          2. Tổ văn phòng:

- Việc xây dựng, quản lý hồ sơ nhà trường..., nhận, lưu trữ công văn, hồ sơ nhà trường thực hiện khá tốt.

- Thư viện:  

Giới thiệu sách: 2 bài (Tuổi thơ dữ dội;  bộ sách 500 dữ kiện khoa học về Đại dương, Động vật, Hành tinh trái đất và Thế giới tuyệt chủng0

Nhập 90 tờ báo mới (Báo nhân dân; báo Hà Tĩnh);  

Cho 141 lượt HS mượn sách.

-Thiết bị phục vụ dạy học:  Thực hiện đúng theo qui đinh.

- Công tác quản lý tài chính, tài sản đảm bảo các điều kiện tối thiểu cho các hoạt động của nhà trường. Chuẩn bị cho công việc quyết toán  tài chính năm 2016

3. Công tác đoàn đội, chữ thập đỏ.

          - Vệ sinh phong quang trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, chăm sóc đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thạch Vĩnh.  Tổ chức  trao quà cho 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (mỗi suất quà trị giá 200000 đ).  Quản lý tốt nề nếp tham gia giao thông.

          - 100% chi đội tham gia viết bài về Anh bộ đội Cụ Hồ; Đổi mới về hình thức sinh hoạt 15 phút đầu giờ bằng các nội dung: Giới thiệu sách, Tuyên truyền giáo dục.pháp luật,  Y tế, Giáo dục kỹ năng sống(mỗi tuần một nội dung)

          - Phát động phong trào”Nghìn việc tốt”. Tuyên dương những học sinh nhặt được tiền trả lại cho người mất: Em Phương, em Phú (9D); Em Hương, em Hà (7B)...

          - Thường xuyên triển khai các bài ca múa hát sân trường và bài thể dục giữa giờ vào các ngày trong tuần. Tiến hành ôn luyện nghi thức Đội.

          - Phát động mua 600 hộp tăm tre ủng hộ người mù huyện Thạch Hà với sô tiền 3.000.000đ.

          - CBGVNV tham gia đóng góp vào:

          Quỹ Vì người nghèo tổng số tiền:  6.300.000đ

          Quỹ Bảo trợ trẻ em: 6.260.000đ

          Quỹ Phòng chống thiên tai: 6.798.000đ

          Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 6.120.000 đ

         4. Kết quả kiểm tra nội bộ nhà trường:

          a. Kiểm tra chuyên đề:

          Số giáo viên được kiểm tra chuyên đề : 5

          Loại tốt: 01 ; Loại khá 4

          b. Kiểm tra toàn diện:

          Số giáo viên được kiểm tra toàn diện: 2

          Loại giỏi   0 ; Loại khá  02

          V. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", Chỉ thị 35, kết luận 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về siết chặt nền nền nếp kỷ cương hành chính:

          Ban giám hiệu nhà trường xây dựng và chỉ đạo thực hiện các hoạt động của nhà trường theo đúng tiến độ đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc nền nếp kỷ cương hành chính. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.  CBGV trong trường luôn gìn giữ được phẩm chất đạo đức của nhà giáo, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, nội qui qui định của ngành, không để xảy ra tình trạng CBGVNV vi phạm pháp luật, chậm giờ, đi muộn về sớm. 100% CBGVNV tham gia lao động xây dựng Nông thôn mới với địa phương Thạch Vĩnh.

          VI. Các hoạt động khác:

          1. Công tác y tế học đường

 - Làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai tháng hành động phòng chống HIV/AIDS trong toàn trường

- Tuyên truyền về việc phòng chống các bệnh đau mắt đỏ, bệnh cảm cúm .  Nhắc nhở HS ăn sáng, mặc ấm khi đi học.

2. Chế độ thông tin báo cáo.

          Các văn bản báo cáo: thực hiện tốt.

          3. Công tác xây dựng CSVC – Tài chính:

          BGH nhà trường  tổ chức tuyên truyền đến tận giáo viên và học sinh về luật Bảo vệ môi trường và các quy định về môi trường và  nhắc nhở mọi người cùng hành động để bảo vệ môi trường.

          Nhà trường đã phân công lao động trong tháng. Các giáo viên chủ nhiệm có tinh thần trách nhiệm hướng dẫn học sinh thực hiện tốt công việc của mình.  Chi đoàn nhà trường nhận chăm sóc đoạn đường: Xanh- Sạch- Đẹp – An toàn từ cổng trường đến tỉnh lộ 3. Sữa chữa bổ sung một số ghế cho các phòng học bộ môn.

Phần thứ II: Nhiệm vụ tháng 01/2017

               Chủ đề: Thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân.

  • Công tác tư tưởng chính trị

Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng 3/2, mừng xuân đinh dậu 2017: 

Treo cờ tổ quốc, hồng kỳ, Các lớp  lên khẩu hiệu,  tổ chức  tuần học tốt.

Giáo viên chủ nhiệm đi thực tế, tặng quà, chúc tết HS nghèo để động viên học sinh, hạn chế tình trạng bỏ học.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về cấm sử dụng, tàng trử pháo, thả đèn trời, chấp hành luật lệ ATGT. Không lạm dụng rượu bia, bài bạc vv

GDĐĐHS: Tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục HS về kỹ năng sống trong giao tiếp, trong văn hóa chúc tết, nhận quà của người lớn vv.

CVCN tổ chức cho lớp xếp loại hạnh kiểm kỳ I, coi đây là 1 sinh hoạt  quan trọng, viết biên bản đầy đủ, đảm bảo thống nhất nội dung giữa các lớp. Quyên góp quỹ, tổ chức tết vì bạn nghèo.

Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “ Xây dựng Trường học thân thiện học sinh tích cực”, “Mỗi Thầy Cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” , “Thi đua dạy tốt học tốt”.

2. Về chuyên môn.

2.1 Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Hoàn thành chương trình dạy học học kỳ 1trước ngày 15/01/2017. Thực hiện chương trình học kỳ 2. Tăng cường nề nếp chuyên môn,

          2.2 .Hoàn thành việc đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ I. Vào điểm phần mềm SMAS 3.0 đúng thời gian qui định. Phân công chuyên môn, hoàn thành sắp xếp thời khóa biểu học  kỳ II. 

          2.3. Tăng cường công tác sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn và nâng cao chất lượng tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên. Rút kinh nghiệm trong học kỳ I và có hướng bổ cứu cho học kỳ II đạt hiệu quả hơn.

2.4. Tăng cường phát huy hiệu quả của thư viện. Sử dụng thiết bị dạy học, có hiệu quả; sửa chữa những thiết bị hư hỏng để đưa vào sử dụng, luôn có ý thức bảo quản và hướng dẫn học sinh cách bảo quản ĐDDH. Tăng cường ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học, tránh lạm dụng.

2.5. Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu kém, phân loại, kèm cặp từng đối tượng học sinh, nhất là học sinh lớp 9. Động viên, đôn đốc những GV được giao nhiệm vụ dạy đại trà, đặc biệt là những GV dạy ôn tập tuyển sinh lớp 9 tích cực ôn tập, cũng cố kiến thức cơ bản cho các em, dạy học có trách nhiệm, thương yêu và giúp đỡ học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9.

         2.6. Tiếp tục bồi dưỡng HSG các môn nằm trong đội dự tuyển HSG Tỉnh và các khối lớp, TDTT. Tham gia thi IOE cấp huyện. Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và hồ sơ tham gia cuộc thi KHKT, dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn theo đúng thời gian qui định.

          2.7.  Hoàn thành kế hoạch kiểm tra  nội bộ học kỳ 1.  Đánh gía xếp loại thi đua đúng qui định.    

3. Về công tác phổ cập – XMC. Công tác kiểm định chất lượng     

          Hoàn thành báo cáo tổng kết công tác PCGD-XMC năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Duy trì sĩ số học sinh, không để học sinh bỏ học giữa chừng. Chuẩn bị chu đáo hồ sơ PCGD-XMC để đón đoàn kiểm tra của tỉnh.

Các bộ phận công tác KĐCLGD tích cực hoàn thành hồ sơ theo  kế hoạch đã  đề ra.

4. Công tác thanh thiếu niên, Chữ thập đỏ trường học, GDTC

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh, lồng ghép hoạt động Đội với các hoạt động của phong trào xây dựng “Trường học thân thiên, học sinh tích cực ”, tổ chức kiểm tra phát hiện, giáo dục những học sinh lười học, bỏ tiết, tham gia các trò chơi điện tử.

-  Tiếp tục tuyên truyền vận động học sinh giữ gìn sức khoẻ trong mùa rét. Phát động phong trào quyên góp ủng hộ  học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu .

         -  Tổ chức ký cam kết trong CBGVNV, học sinh bảo đảm các qui định về an toàn giao thông và không tham gia mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, đèn trời

         - Tổ chức Hội chợ tuổi thơ và thi Nghi thức đội.

         - Sáng tác câu đối, thơ mừng đảng mừng xuân viết lên báo bảng.

          5. Công tác văn thư

- Cập nhật cổng thông tin, trang web trường.

- Sắp xếp hồ sơ văn phòng.

- Báo cáo thống kế số liệu giữa kỳ cho PGD kịp thời.

         6. Công tác thư viện

- Bổ sung sách học kỳ II cho GV và HS đọc.

- Xử lý sách theo nghiệp vụ.

          7. Công tác Thiết bị

Sắp xếp quản lý, sửa chữa thiết bị, khoa học, theo dõi sổ mượn thiết bị, sổ đầu bài các phòng bộ môn, lập danh mục mượn thiết bị trong học kỳ II của các tổ chuyên môn. Trực và phụ giúp GV bộ môn thực hành, ở phòng bộ môn, các phòng học khác.

          8. Công tác Y tế - CTĐ

Tuyên truyền phòng ngừa các dịch bệnh và thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường, nước uống của học sinh, vệ sinh môi trường.

Tham mưu với Hội khuyến học huyện, tỉnh để nhận học bổng Mai Vàng cho học sinh nghèo học giỏi.

          9. Công tác Kế toán

- Giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho giáo viên, thâm niên, nâng lương, quyết toán các khoản của dự án.

- Quyết toán cuối năm 2016; chuẩn bị các hồ sơ tài chính để đối chiếu với quỹ và GVCN; giải quyết các chế độ kịp thời cho cán bộ giáo viên và nhân viên.

          10. Công tác Xã hội hóa- tăng cường CSVC

Tiếp tục huy động phụ huynh học sinh các lớp đóng đậu đầy đủ. Tham mưu với UBND huyện xin nguồn sửa chữa và mua sắm trang thiết bị dạy học.

11. Các kế hoạch khác:

                  - Hoàn thành hồ, báo cáo sơ sơ kết kỳ I

                    - Chuẩn bị kế hoạch cho họp phụ huynh giữa năm học 2016 - 2017. Đ/C Huyền chuẩn bị mẫu biên bản.

                   - Kiểm tra hồ sơ GD hướng nghiệp, HĐNGLL.

                   - Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra phổ cập.

                   - Tổ chức thắp hương tại bàn thờ Tổ quốc vào chiều thứ bảy, 21/01.

         - Kiểm tra tiến độ thu tự nguyện.

                   - Họp BCĐ các cuộc vận động vào sáng 16/01/17 để tổng kết công tác         năm 2016, triển khai công tác năm 2017.

                   - Tổ chức trồng cây để hưởng ứng một cách thiết thực phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

         - Nghỉ tết: 15 ngày, từ 25 tháng chạp đến hết ngày mồng 9 tháng giêng.

         - Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho CBCNV trong dịp tết.

 

           

Nơi nhận:

-Phòng GD-ĐT (BC);

-Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, CTCĐ;

-Tổ trưởng chuyên môn, VP;

-Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

     Nguyễn Thái Phước

 

 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 39
 
  •   Hôm nay 4,520
  •   Tháng hiện tại 71,436
  •   Tổng lượt truy cập 11,247,405
Tình bạn làm tăng gấp đôi niềm vui. Khi đến với bạn tôi, nó sẽ lan qua tôi, ngọn đèn của bạn tôi sáng lên bao nhiêu thì đèn của tôi cũng sáng lên bấy nhiêu.Robert South