Báo cáo sơ kết tháng 11 và kế hoạch tháng 12 năm học 2016 - 2017

Chủ nhật - 05/03/2017 16:04

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU- VĨNH- BẮC SƠN

Số:       /BCCM- LVBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Thạch Vĩnh, ngày 01 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO

Về việc thực hiện các nhiệm vụ tháng 11 năm 2016,

triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2016

A. SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2016

       I. Công tác chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức:

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 như: Thao giảng, thi văn nghệ, bồn hoa cây cảnh, phong trào hoa điểm 10... 

- Công tác tuyên truyền, treo băng, cờ, biểu ngữ, pano áp phích.

- Giáo dục anh toàn giao thông, nhắc nhở HS đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATGT, tổ chức tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng do tai nạn giao thông vào sáng 14/11. Hạn chế: Có 1 em vi phạm ATGT (Lê Anh Phúc 9D), công tác trực ATGT chưa tốt.

- Tăng cường các biện pháp GD học sinh cá biệt: Quan tâm, giúp đỡ, động viên, khuyến khích, nhân rộng điển hình tốt. Hạn chế ảnh hưởng xấu từ những HS cá biệt như Phú (9D), Nguyên (9A),.. và 1 số em khác.

II. Thực hiện kỷ luật lao động

Hầu hết CBGV thực hiện quy chế hành chính, kỷ luật LĐ nghiêm túc: 

Tồn tại:

+ Vẫn còn một số Đ/C chậm giờ, chậm họp, 1 số GVCN tham gia SH 15’ chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

+ Nghỉ việc riêng quá nhiều.

Ngày công vắng trong tháng :   10  ngày

TT

Họ và tên

SNN

TT

Họ và tên

SNN

1

Nguyễn Văn Đức

2

4

Đoàn Thị Xuân

3

2

Nguyễn Đình Phú

1

5

Lê Thái Hà

2

3

Dương Đình Hòa

1

 

 

1

III. Đánh giá các hoạt động chuyên môn.

1. Thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học:

Nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học. Tính đến ngày 21/11 đã thực hiện đến tuần 11-12 . Một số chậm 1 tiết vì nghỉ học để dự lễ kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam  do UBND xã Thạch Vĩnh tổ chức (Thứ 7-19/11) và chưa dạy bù được.

2. Soạn bài

Nhìn chung giáo án soạn đúng thể thức văn bản, nội dung khá (thầy Phương,  cô Hường, Thầy Hùng...),

3. Giảng dạy

Giáo viên có nhiều cố gắng trong việc tổ chức các hoạt động trên lớp, trình bày bảng, quan tâm đến đổi mới phương pháp dạy học, tạo được không khí, khuyến khích học sinh tham gia học tập (cô Thơ, Cô Thuận,  cô Phượng, cô Hiền Giang

4. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

Ra đề bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng; phù hợp đối tượng. Nhìn chung các GV đã chú trọng đến đối tượng HS yếu kém khi ra đề có mức độ phù hợp. Chấm chữa bài nghiêm túc, có nhận xét bài làm và đưa ra hướng khắc phục tồn tại cho học sinh.

5. Thực hiện các qui định về chuyên môn

Tiếp tục  ổn định và thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách cá nhân, nhà trường. BGH kiểm tra, kịp thời nhắc nhở GVCN, GV bộ môn cập nhật thông tin, vào điểm các môn học; ghi và nhận xét ở sổ đầu bài đúng quy định.

6. Công tác thăm lớp dự giờ

- Tính đến nay mỗi giáo viên dự được từ 13 -15 tiết

- Sau dự giờ có nhận xét đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm cho đồng nghiệp, bản thân. Tuy vậy việc xếp loại còn chưa thật phù hợp với thực tế.

7. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; giúp đỡ học sinh yếu kém.

Giáo viên phụ trách các đội tuyển  lớp 9 đang tích cực bồi dưỡng và động viên các em cố gắng trong học tập. để tham gia dự thi vào 29/11. Công tác phụ đạo học sinh yếu kém được tiến hành thường xuyên trong mỗi tiết học và đã có được những tiến bộ bước đầuTổ Sinh hoá và nhóm Thể dục tích cực bồi dưỡng các đội tuyển tham gia hội khỏe Cụm  

8. Tham gia các hoạt động giáo dục NGLL.

- Tổ chức thi “ Bồn hoa đẹp” và  hội diễn văn nghệ giữa các lớp và  trao giải thưởng cho 8 tiết mục đặc sắc nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.            

-  Đã tổ chức học tập phổ biến, giáo dục pháp luật khá tốt: Luật an toàn giao thông, luật bảo vệ môi trường, điều lệ trường trung học.

- Tổ chức tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn giao thông  theo đúng hướng dẫn  của cấp trên có ý nghĩa giáo dục cao

9. Công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường cho tất cả CBGV. Các thầy cô giáo và CB, NV luôn nêu cao nề nếp kỷ cương trong công tác cải tiến và nâng cao chất lượng bài soạn, nâng cao chất lượng giờ dạy , thường xuyên khai thác sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học.

10. Việc sử dụng thiết bị thí nghiệm thực hành.

-  Số lượt giáo viên mượn TBTN: 244 lượt.

-  Không có tiết thực hành mà không thực hiện được.

11. Công tác chủ nhiệm lớp

- Đã phát động thi đua xây dựng nề nếp và thi đua học tập chào mừng ngày ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 . Quan tâm đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. học sinh cá biệt. Tăng cường kỷ cương quản lý tốt sĩ sô học sinh, tránh tình trạng bỏ tiết đi chơi điện tử. Những lớp đạt thành tích cao trong đợt thi đua này là 7E, 8D, 9C, 6A, Những lớp về nề nếp còn có hạn chế :   9D.

IV. Đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

1. Các tổ chuyên môn:

Triển khai sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn khá nghiêm túc, các buổi sinh hoạt đã tập trung vào bàn biện pháp nâng cao chất lượng dạy, học, nhất là chất lượng đại trà, chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT, triển khai chuyên đề, các cuộc thi  mà các tổ trưởng chuyên môn đã được tập huấn ở Sở GD, Tổ chức đúc rút kinh nghiệm cho các tiết thao giảng toàn trường.

- Tổ chức trình bày hồ sơ  chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

- Tổ chức thao giảng: 10 tiết, trong đó 2 tiết đạt loại giỏi, 8 tiết đạt loại khá

2. Tổ văn phòng:

- Việc xây dựng, quản lý hồ sơ nhà trường..., nhận, lưu trữ công văn, hồ sơ nhà trường thực hiện khá tốt.

- Thư viện: Nạp về Phòng GD 61 cuốn sách ủng hộ xây dựng NTM; nhập 65 tờ báo mới  (Báo nhân dân; báo Hà Tĩnh); biện soạn hai bài giói thiệu sách: Lều chõng, Thư mục Sinh học; Cho 74 lượt HS mượn sách.

- Thiết bị phục vụ dạy học:  Thực hiện đúng theo qui đinh.

- Công tác quản lý tài chính, tài sản đảm bảo các điều kiện tối thiểu cho các hoạt động của nhà trường.

3. Công tác đoàn đội

- Vệ sinh phong quang trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, chăm sóc đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

- Tổ chức cho học sinh các lớp làm vệ sinh đoạn đường giao thông an toàn – xanh- sạch - đẹp. Làm đẹp cổng trường

- Phân luồng giao thông trong khu vực trường, có theo dõi, kiểm tra , đánh giá cụ thể theo tuần.

- Tổ chức thi “ Bồn hoa đẹp” tiêu biểu  là các chi đội : 7E,9C,8D,7C và  hội diễn văn nghệ :  tiêu biểu là các chi đội: 7E, 6A, 9C,8D,7C  nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.  

- Truyền thông về  căn bệnh HIV        

4. Kết quả kiểm tra nội bộ nhà trường:

a. Kiểm tra chuyên đề:

Số giáo viên được kiểm tra chuyên đề : 4

Loại tốt: 01 ; Loại khá 3 ; Đạt yêu cầu: 0

b. Kiểm tra toàn diện:

Số giáo viên được kiểm tra toàn diện: 3

Loại tốt:   2 ; Loại khá  1 ; Đạt yêu cầu: 0

  V. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", Chỉ thị 35, kết luận 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về siết chặt nền nền nếp kỷ cương hành chính:

Nhà trường thực hiện nghiêm túc nền nếp kỷ cương hành chính.Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.  CBGV trong trường luôn gìn giữ được phẩm chất đạo đức của nhà giáo, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, nội qui qui định của ngành , của trường. nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng phấn đấu  hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ

VI. Các hoạt động khác:

1. Công tác các Phổ cập giáo dục.

- Hoàn thành hồ sơ PCGD. Các xã Thạch Lưu, Thạch Vĩnh, Bắc Sơn  đạt chuẩn phổ cập  GDTHCS năm 2016 ở mức độ 3

2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục cập nhật dữ liệu năm học 2016- 2017 vào phần mềm

3. Công tác y tế học đường:

Phối hợp với trạm y tế tiến hành khám sức khoẻ cho HS toàn trường , tổng hợp kết quả nạp về TTYT và phòng GD- ĐT Thạch Hà. Tiếp tục tuyên truyền cho công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Chế độ thông tin báo cáo.

Các văn bản báo cáo:  thực hiện tốt.

5. Công tác xây dựng CSVC – Tài chính:

BGH nhà trường  tổ chức tuyên truyền đến tận giáo viên và học sinh về luật Bảo vệ môi trường và các quy định về môi trường và  nhắc nhở mọi người cùng hành động để bảo vệ môi trường.

Nhà trường đã phân công lao động trong tháng. Các giáo viên chủ nhiệm có tinh thần trách nhiệm hướng dẫn học sinh thực hiện tốt công việc của mình.

Làm lại các bảng biểu, áp phích tuyên truyền, lắp đặt thiết bị điện ở phòng bộ môn vật lý, sửa chữa máy tính vv.

Tồn tại:

Nhiều giáo viên không tham gia phong trào quyên góp sách ủng hộ NTM theo công văn của huyện ủy.

Các lớp chưa làm tốt công tác tự quản trong việc bảo quản CSVC: một số em học sinh tự ý lấy ghế ở dưới gầm cầu thang ra phá, tự ý vào phòng chờ của GV trên tầng 2.  

B. NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2016

1. Công tác chính trị tư tưởng:Thi đua lập thành tích chào mừng ngày  thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân  22/12

Trọng tâm: Chỉ đạo các tổ chuyên môn phối hợp với các tổ chức trong nhà trường năng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giáo dục truyền thống của dân tộc. Thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành, thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình, kế hoạch dạy học và các qui định về chuyên môn.

 - Tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới: GV tham gia ở địa phương xã Thạch Vĩnh và ở nơi cư trú, HS tham gia lao động vệ sinh Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Thạch Vĩnh, đường làng ngõ xóm vào sáng thứ 7 hàng tuần.

2. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

2.1. Thực hiện nghiêm túc chương trình, soạn giảng đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Coi trọng công tác rèn luyện giáo dục đạo đức cho học sinh, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

2.2. BGH, các tổ trưởng chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể động viên, đôn đốc GV dạy ôn tập cho HS, củng cố KTCB chuẩn bị tốt cho kiểm tra học kỳ I. Tăng cường triển khai chuyên đề trong sinh hoạt chuyên môn (SHCM định kỳ và SHCM trên trường học kết nối).

2.3. Tiếp tục bồi dưỡng các em nằm trong đội dự tuyển học sinh giỏi Tỉnh (7 em). Tăng cường  bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8, IOE, Viôlympic, Vật lý, Chinh phục vũ môn trên mạng, Thể dục thể thao. Tiến hành  thi IOE cấp trường, bồi dưỡng tham gia thi cấp huyện. Phát động viết bài về chủ đề “Anh bộ đội Cụ Hồ” trong giáo viên, học sinh.

2.4. Phát động phong trào thao giảng chào mừng ngày 22/12, hoàn thành kế hoạch thao giảng học kỳ I. Hoàn thành hồ sơ + sản phẩm dự thi KHKT trước ngày 14/12 (Tổ Sinh Hóa, Tổ Toán Lý làm hồ sơ theo mẫu chuyên môn cung cấp), THLM, VDKTLM ... nạp về Phòng đúng thời gian qui định.

2.5. Tiếp tục hoàn thành kế hoạch kiểm tra nội bộ của học kỳ I, chú ý đánh giá xếp loại chính xác.  Tăng cường kiểm tra  công tác thư viện,  TBDH, công tác Y tế học đường. Kiểm tra quy chế chuyên môn: chế độ cho điểm, sổ đầu bài, dạy bù,…

2.6. Tổ Toán chuẩn bị các nội dung tổ chức câu lạc bộ “Em yêu toán học” (Hình thức tổ chức: Rung chuông vàng; dự kiến tiến hành vào tháng 01/2017), Tổ Văn - Sử chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức câu lạc bộ “ Thơ - nhạc về anh bộ đội Cụ Hồ”

2.7. Công tác thiết bị - Sử dụng đồ dùng dạy học: Kiểm tra việc đăng ký sử dung thiết bị của giáo viên, căn cứ vào đăng ký, việc chuẩn bị của nhân viên phụ trách thiết bị và thực hiện của giáo viên trong tiết dạy. Chấn chỉnh các trường hợp ghi chép đối phó, sử dụng thiết bị không hiệu quả.

2.8. Phổ cập – NTM: Hoàn thành các loại biểu mẫu và báo cáo hồ sơ nông thôn mới.

2.9. KĐCLGD: Tiếp tục bổ sung minh chứng và hoàn thiện các báo cáo.

3. Đoàn - Đội:  Làm tốt vệ sinh phong quang trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, chăm sóc đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ  xã Thạch Vĩnh. Chú ý chất lượng sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Giáo dục truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp; Phát động viết bài về chủ đề “Anh bộ đội Cụ Hồ” trong giáo viên, học sinh. Rà soát các tiêu chí trường học xanh, sạch, đẹp theo các hướng dẫn của Sở để viết báo cáo.

Đoàn tăng cường công tác trực ATGT. Nhân dịp 72 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam,  tổ chức các hoạt động chào mừng; thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm xã; thăm hỏi, động viên các gia đình có công với cách mạng và gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn...;

4. Công đoàn:

- Tiếp tục động viên, thăm hỏi CBGV-NV kịp thời;

- Phối hợp với chuyên môn thành lập và tập luyện để tham gia cuộc thi “Giáo viên tài năng duyên dáng” cấp huyện trong tháng  12, thi giải bóng chuyền nữ cụm Đài.

- Hoàn thành các kế hoạch, hồ sơ các cuộc vận động…

5. Tài chính – CSVC – Lao động:

- Hoàn thành các hồ sơ thanh toán trong tháng 12. Làm hồ sơ lương T12;

- Lao động phong quang trường lớp.

- Tiếp tục tu sửa, làm mới các hạng mục theo kế hoạch đầu năm để chuẩn bị cho kỳ thi giáo viên giỏi huyện tại địa điểm trường.

- Tiển khai xây dựng “thư viện tiên tiến” theo QĐ số 01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Các hoạt động khác:

- Thi hội khỏe phù đổng cấp cụm tại trường.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân  22/12: Thắp hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Thạch Vĩnh; thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình Liệt sỹ, thương binh,…

- Giáo viên chủ nhiệm tích cực trang trí lớp học đảm bảo: thân thiện gần gùi với học sinh, đẹp, gọn gàng, phù hợp với không gian, sử dụng vật liệu rẽ tiền, tiết kiệm tối đa có thể (sản phẩm do học sinh sáng tạo).

- Cán bộ thư viện thông báo các cuốn sách mới cho học sinh và giáo viên tham khảo. Báo cáo kết quả rà soát các loại sách, thiết bị hiện có, các loại sách, thiết bị cần bổ sung, thanh lý về Phòng trước 15/12/2016.

- Lồng ghép công tác GD kỹ năng sống, GD pháp luật.

 

Nơi nhận:

-Phòng GD-ĐT (BC);

-Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, CTCĐ;

-Tổ trưởng chuyên môn, VP;

-Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                 Nguyễn Thái Phước

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Tin đọc nhiều
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 7
 
  •   Hôm nay 153
  •   Tháng hiện tại 69,167
  •   Tổng lượt truy cập 11,060,318
Ðừng để tính tự phụ và tự kỷ làm bạn nghĩ rằng người ta sẽ trở thành bạn bè của mình ngay lần đầu gặp gỡ. Tình bạn đích thực phải được chậm rãi vun trồng.Lord Chesterfield