Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm năm học 2017-2018

Thứ sáu - 23/11/2018 16:43

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU VĨNH BẮC SƠN

Số:        /BC-LVBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 Thạch Vĩnh, ngày 18 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm

Năm học 2017-2018

          Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

          Thực hiện kế hoạch số 24/KH-LVBS ngày 08 tháng 10 năm 2017 phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm năm học 2017 - 2018;

          Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm năm học 2017 - 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTN

          1. Việc quán, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của nhà trường: 

          a. Công tác tuyên truyển, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN:

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên về công tác phòng, chống tham nhũng, tạo sự  thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động;

          - Tổ chức cho đội ngũ đảng viên, CBNV, giáo viên và học sinh học tập, nghiên cứu Luật PCTN; các Nghị định, quy định của Chính phủ, Bộ, ngành liên quan đến công tác PCTN nhằm nâng cao ý thức tự giác và quyết tâm phòng chống tham nhũng như: Nghị quyết trung ương 4 khóa XI " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

          b. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các quy định về PCTN:

         Về công tác quản lý điều hành của ban phòng chống tham nhũng:

         Ban phòng chống tham nhũng đã họp bàn và thống nhất nội dung chương trình và kế hoạch hành động phòng chống tham nhũng năm học 2017 - 2018 ( Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng số 24/KH-LVBS ngày 08/10/2017). Các nội dung trên được phổ biến và quán triệt qua các cuộc họp liên tịch, đăng tải công khai trên webseid của nhà trường.

         Định kỳ hàng kỳ có đánh giá kết quả thực hiện PCTN, chấp hành chế độ báo cáo theo quy định; kịp thời phát hiện những vấn đề còn thiếu sót, đề ra biện pháp khắc phục. Không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực có liên quan đến tham nhũng trong cơ quan;

          Về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí: Tiếp tục thực hiện kê khai minh bạch tài sản bổ sung đối với các chức danh  thuộc diện phải kê khai; đến tháng 5/2015 có 4 người có bản kê khai tài sản thu nhập;   

         Tiếp tục sửa đổi và bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ; quy chế việc làm; quy định quản lý sử dụng tài sản công và các quy định khác;

         Duy trì trả lương CBGV qua tài khoản ATM.

          2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng:

          - Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng ngân sách theo dự toán được giao, thanh toán các khoản chi theo đúng quy định của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, UBND huyện ban hành, xây dựng kế hoạch và các định mức chi hàng năm như: Tiền lương, thưởng, công tác phí, hội họp;

          - Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý sử dụng tài sản công...

          - Thực hiện kê khai minh bạch về tài sản và thu nhập cho các đối tượng phải kê khai theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của UBND tỉnh. Kết quả kê khai và kê khai bổ sung hàng năm đều gửi báo cáo cho UBND huyện. Tổng số người kê khai từ đầu năm là 4 người.

          - Việc mua sắm vật tư, tài sản cố định thực hiện đúng theo quy định của Nghị định 85 về đấu thầu, mua sắm tập trung.

          - Thực hiện công tác tự kiểm tra nhà trường và các bộ phận theo kế hoạch.

- Công khai theo Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

          3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng năm học 2017 - 2018: Không có.

          II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá tình hình tham nhũng

Năm học 2017 - 2018 vừa qua nhà trường không có đơn thư phản ánh nào về công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chưa có cá nhân nào bị các cơ quan, tổ chức phản ánh có hành vi tiêu cực, tham nhũng.

2. Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng

Nêu cao nhận thức công tác PCTN trong việc quản lý tài sản của nhà trường, do vậy trường đề ra nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng như: công khai, minh bạch các tất cả các vấn đề về chuyên môn cũng như tài sản, tài chính; tiêu chuẩn bình xét thi đua; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy tập trung dân chủ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết của tập thể người lao động, từ đó góp phần ngăn chăn kịp thời các biểu hiện tham nhũng;

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn mới về PCTN cho cán bộ, giáo viên.

2. Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, kiểm tra, đánh giá và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm.

3. Chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi hệ thống các quy chế, quy định cho phù hợp, đảm bảo cho công tác lãnh đạo, quản lý hiệu quả.

4. Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Phòng, chống tham nhũng trong toàn trường;

5. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước; hoạt động mua sắm tài sản, xây dựng sửa chữa;

6. Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các khoản chi: hội thảo, tiếp khách, lễ kỷ niệm, đi công tác, sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, mua sách báo, tạp chí... đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng;

7. Công khai quy trình, thủ tục xét thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu cho cán bộ công chức, viên chức; thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội;

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng của trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ PCTN trong thời gian tới./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường;

- Trưởng ban thanh tra nhân dân;

- Ban PCTN trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thái Phước

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Tin đọc nhiều
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 22
 
  •   Hôm nay 2,222
  •   Tháng hiện tại 83,406
  •   Tổng lượt truy cập 11,349,122
Thời gian chờ đợi là thời gian khốn khổ nhất.S. Doudney