Báo Cáo tổng kết đoàn năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Thứ tư - 09/11/2016 18:13

BCH ĐOÀN XÃ THẠCH VĨNH

CHI ĐOÀN TR­ƯỜNG THCS

LƯU VĨNH BẮC SƠN

            Số: 01 /BC – ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thạch Vĩnh, ngày 18 tháng 9 năm 2016

 

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM HỌC 2015 – 2016 VÀ

 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC  2015 – 2016

 

Năm học 2015 – 2016 là năm tiếp tục quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Bộ chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo, thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW, ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, BGH nhà trường, Đoàn xã Thạch Vĩnh. BCH chi đoàn Đoàn đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của nhà trường và đã đạt được một số kết quả; cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Số lượng, chất lượng đội ngũ Đoàn viên.

            - Năm học 2015 – 2016: Chi đoàn có tổng số Đoàn viên là: 21; Trong đó có 7 Đoàn viên Nam, 14 Đoàn viên Nữ

            - Trình độ chuyên môn: ĐH: 14; CĐ: 3; TC: 4.

2. Thuận lợi:

            - Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, Đoàn cấp trên, sự tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo chuyên môn, sự phối hợp tốt giữa các tổ chức đoàn thể quần chúng trong đơn vị nên đã đưa phong trào đoàn có bước phát triển.

            - Đoàn viên Chi đoàn có trình độ chuyên môn khá cao và đồng đều, có đạo đức tư cách tốt luôn cố gắng nổ lực phấn đấu, vươn lên trong công tác, vượt qua điều kiện khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

            - Tập thể chi đoàn luôn đoàn kết trong mọi hoạt động, tinh thần tập thể khá cao.

            - Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn là một một ngôi trường lớn, có bề dày truyền thống, CSVC khá đầy đủ và khang trang nên khá thuận lợi cho việc hoạt động công tác của Đoàn – Đội.

3. Khó khăn:

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi nêu trên, trong năm học 2015 – 2016 công tác hoạt động của Chi đoàn cũng gặp nhiều khó khăn sau:

- Hầu hết đoàn viên đã lập gia đình nên việc sinh hoạt và tổ chức giao lưu hoạt động cũng gặp nhiều khó khăn.

- Số lượng đoàn viên khá đông nhưng chủ yếu là đoàn viên nữ, xa nhà, hầu hết đang bận con nhỏ nên việc sinh hoạt chi đoàn còn nhiều khó khăn và hạn chế.

- BCH Chi đoàn hoạt động kiêm nhiệm, không được đào tạo nghiệp vụ đoàn nên cũng gặp một số khó khăn trong hoạt động.

            - Kinh phí hoạt động của chi đoàn còn rất ít, chủ yếu nguồn thu từ đoàn phí.

            - Ý thức tự giác, tính gương mẫu của một số đoàn viên trong mọi hoạt động còn chưa cao.

            - Về học sinh: Năng lực HS không đồng đều, ý thức học tập của nhiều em chưa cao, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng ứng phó với các điều kiện trong cuộc sống còn hạn chế.

            - Công nghệ thông tin game online bùng nổ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình học tập của HS. Công tác phối hợp giữa Đoàn trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục, quản lý học sinh chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Về tư tưởng chính trị.

- 100% đoàn viên trong Chi đoàn có tư tưởng chính trị ổn định, vững vàng, giác ngộ lý tưởng đạo đức cách mạng, luôn có ý thức chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Có tinh thần đoàn kết và ý thức xây dựng tập cao.

            - Đoàn viên ngoài giờ làm việc chuyên môn vẫn thường xuyên cập nhật thông tin trong nước và quốc tế về tình hình chính trị trong giai đoạn hiện nay, kịp thời tuyền truyền định hướng cho học sinh ngay trong nhà trường thông qua các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ, các buổi sinh hoạt tập thể….

            - Tham gia tốt công tác học tập chính trị và nghị quyết đầu năm do cấp trên tổ chức.

            - Các đoàn viên luôn có lý tưởng phấn đấu, đổi mới tư duy trong mọi lĩnh vực công tác và trong cuộc sống thực tiễn.

            - 100% đoàn viên có ý thức thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành như: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", cuộc vận động: "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo"

2. Công tác tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng.

            - Đầu năm học Chi đoàn đã tiến hành Đại hội kiện toàn lại bộ máy tổ chức đã bầu ra được một BCH mới gồm 3 đồng chí, là những người có tâm huyết, trách nhiệm và gương mẫu trong mọi phong trào của đoàn. Các đồng chí trong BCH đã được phân công nhiệm vụ cụ thể và đều hoạt động khá hiệu quả.

- Cùng với Cấp ủy  – Công đoàn đã giúp đỡ, động viên, bồi dưỡng kết nạp được 3 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng. Trong đó có 1 đ/c là đoàn viên trong Chi đoàn, 2 đ/c là đoàn viên Công đoàn.

- Trong năm học Đoàn đã phối hợp với BCH đoàn xã Thạch Vĩnh bồi dưỡng và kết nạp được 41 thanh niên ưu tú vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Trưởng thành cho 3 đoàn viên nữ hết tuổi sinh hoạt Đoàn theo nguyện vọng của cá nhân.

3. Đối với đoàn viên giáo viên.

3.1.  Thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn:

- Các kết quả đã đạt được:

+ Tập thể: Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

+ Cá nhân: Chiến sĩ thi đua cơ sở: 4 đ/c.

+ Danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện 17 đ/c trong đó 1 đ/c được UBND huyện tặng giấy khen.

+ SKKN đạt giải cấp huyện 5 đ/c, trong đó có 1 đ/c có SKKN đạt cấp tỉnh

+ Lớp xuất sắc: 6 lớp trong đó có 2 lớp do Đoàn viên CN.

- Lực lượng ĐVTN luôn nổ lực phấn đấu đi đầu trong công tác dạy học, luôn lấy việc dạy học làm lẽ sống, làm tư tưởng phấn đấu cụ thể là các đoàn viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chương trình, thời khóa biểu, dạy đúng số tiết theo quy định. Thực hiện tốt công tác soạn giảng, 100% đoàn viên có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trong đó có nhiều bộ hồ sơ loại tốt.

- Tất cả các đoàn viên tập trung nâng cao chất lượng dạy học trên cơ sở đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học.

- Đặc biệt có nhiều đoàn viên đã tích cực, chủ động đổi mới phương pháp trong việc ứng dụng CNTT, sử dụng máy chiếu vào quá trình dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục như đ/c Văn Hà, Đ/c Hòa, đ/c Huy, đ/c Hùng, đ/c Phương, đ/c Sơn, Đ/c Mai Hiên, đ/c Hạnh...

- Phong trào bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém được đẩy mạnh, nhiều đoàn viên có đội tuyển đạt kết quả cao góp phần to lớn vào thành tích chung của nhà trường. Tiêu biểu như đ/c: Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Mai Hiên, Dương Đình Hòa, Nguyễn Anh Sơn, Đặng Đình Phương.…..

- Phong trào thăm lớp dự giờ được tiến hành thường xuyên đặc biệt là vào các ngày lễ lớn như: 20/10; 20/11; 8/3; 26/3…Nhiều đoàn viên đã phấn đấu trở thành đoàn viên giỏi, đoàn viên xuất sắc.

- Phong trào viết SKKN được triển khai sâu rộng trong chi đoàn, 100% đoàn viên tham gia viết SKKN.

- 100% đoàn viên tham gia các đợt tập huấn, chuyên đề "Đổi mới phương pháp dạy học"

- Các đ/c đoàn viên được phân công làm công tác chủ nhiệm đều hoàn thành tốt công việc của mình. Đặc biệt có nhiều đ/c có trách nhiệm và ý thức cao trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh, cũng như quan tâm đến phong trào của lớp.

- Các đoàn viên trong Chi đoàn luôn có ý thức vươn lên không ngừng học tập và bồi đưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của mình.

3.2.  Thực hiện nhiệm vụ khác:

- Tổ chức được các hoạt động tập thể, các sân chơi ngoại khóa, các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT để thu hút học sinh đến trường, tổ chức ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

- Tất cả các đoàn viên tham gia học tập đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị, pháp luật, các nghị quyết của Đảng, Nhà nước.

- Các đồng chí được phân công làm công tác điều tra phổ cập đều hoàn thành tốt công việc của mình. Dạy tốt các lớp nâng cao và phụ đạo học sinh yếu kém.

- Đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn cùng với Đội duy trì tốt mọi nề nếp hoạt động của Đội như vệ sinh phong quang trường lớp, nề nếp thể dục giữa giờ và ATGT.

- Đoàn đã giao lưu đánh bóng chuyền với xóm Song Hoành ngày khối đại đoàn kết toàn dân ngày 18/11 và giao lưu bóng đá với Đoàn xã ngày 26/3.

- Chi đoàn là đội xung kích đã chỉ đạo và giúp đỡ Đội thiếu niên tiền phong trong các hoạt động, đặc biệt là các giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, đại hội Đội.... và đảm nhận tốt công tác trang trí của nhà trường.

- 100% Đoàn viên tham gia lao động trồng cây và vệ sinh kênh mương trục đường tĩnh lộ 3 vào đến cầu Song Hoành góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Kết hợp với Công đoàn nhà trường tổ chức thăm khu lưu niệm Nguyễn Du ở tiên điền Nghi Xuân nhân dịp kỉ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.

- Các đoàn viên tham gia tích cực phối hợp với các đoàn thể trong việc tổ chức tốt cuộc thi, hội thi năng lượng sạch, hội chợ tuổi thơ, câu lạc bộ tiếng anh, anh bộ đội cụ Hồ.

- Đoàn cùng với nhà trường, công đoàn tổ chức tốt các ngày lễ 20/10, 20/11, 22/12, 8/3. Đặc biệt Chi đoàn cùng với Đội đã tổ chức thành công lễ kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào ngày 26/3 với nhiều hoạt động sôi nổi và bổ ích.

- 100% đoàn viên hưởng ứng phong trào: "Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực"

- Đặc biệt trong năm qua có đ/c Tiến Vinh là đoàn viên xuất sắc đạt giải nhì huyện cuộc thi tìm hiểu về Luật Lao động - Luật Công đoàn - Luật BHXH và đạt giải KK tỉnh về cuộc thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm truyện kiều.

4. Đối với đoàn viên học sinh, thanh niên, đội viên.

4.1. Giáo dục đạo đức:

            - Đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn cùng với Đội thực hiện tuyên truyền cho học sinh vê ý thức, lý tưởng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện đạo đức tác phong.

            - Đoàn viên, thanh niên, đội viên thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy đúng và chuẩn mực đạo đức HS.

            - Đoàn – Đội đã giáo dục đoàn viên, thanh niên, đội viên nhận thức sâu sắc lý tưởng đạo đức cách mạng, lấy những tấm gương sáng để noi theo và đã có nhiều em có những hành động và việc làm tốt đó là được tiền hoặc nhặt được những vật dụng của người bị đánh mất...tìm người trả lại.

4.2.  Giáo dục các hoạt động an sinh xã hội và các hoạt động khác:

- Triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình hoạt động của huyện Đoàn Thạch Hà về xây dựng công trình cấp huyện tại Khu tưởng niệm đ/c Lý Tự Trọng  – xã Việt Xuyên với số tiền: 1.025.000đ. (Đoàn viên HS)

- Tổ chức cho đoàn viên HS tham gia lao động vệ sinh Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của xã và nghĩa trang liệt sỹ huyện. Thường xuyên tổ chức cho học sinh làm vệ sinh đoạn đường tự quản, trục đường 92 của xã.

- Làm tốt công tác vệ sinh học đường, thường xuyên quét dọn, trồng và chăm sóc cây xanh, trang trí làm đẹp lớp học tạo môi trường thân thiện. An ninh trường học được đảm bảo, giảm được bạo lực học đường.

- Hổ trợ và khuyên góp ủng hộ HS nghèo trong dịp tết nguyên đán, gây quỷ tình thương. Động viên kịp thời những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi.

- Phối hợp với Đội làm báo tường kỉ niệm 250 năm ngày sinh của Đại thi hào Nguyễn Du.

- Học sinh tham tốt hội thi năng lượng sạch, hội chợ tuổi thơ, câu lạc bộ tiếng anh, anh bộ đội cụ Hồ do ngành đề ra.

- Công tác VHVN – TDTT phát triển khá mạnh, đã phối hợp với Đội tổ chức đánh bóng chuyền cho HS khối 9, kéo co cho HS khối 8, nhảy kẹp bóng cho HS khối 6,7 và tổ chức hội diễn văn nghệ cho học sinh các khối 6,7,8,9 nhân ngày 20/11.

- Tuyên truyền chỉ đạo giáo dục học sinh thực hiện tốt ATGT, phòng tránh đuối nước và các tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với Đội tổ chức cho học sinh khối 9 làm lễ tri ân Thầy cô vào cuối năm học.

III. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

1. Tồn tại, hạn chế.

- BCH Chi đoàn hoạt động kiêm nhiệm và chưa được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Đoàn về kĩ năng và kiến thức, vai trò của BCH Chi đoàn chưa phát huy tối đa, hoạt động của Chi đoàn cơ bản tập trung ở vai trò của các cá nhân.

- Giữa Chi đoàn nhà trường và Chi đoàn bạn, Đoàn xã chưa có tiếng nói chung. Hoạt động phong trào còn mang tính thời vụ, chưa có màu sắc, nội dung sinh hoạt chưa phong phú còn đơn điệu.

- Việc tham gia phụ trách các giờ sinh hoạt đầu giờ, sinh hoạt đội của một số đoàn viên giáo viên chủ nhiệm chưa nghiêm túc và đạt kết quả chưa cao.

- Chi phí và trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động còn ít. Các hoạt động gây quỹ chưa nhiều.

- Một số đoàn viên học sinh, thanh niên còn vi phạm nội quy nhà trường, chưa có ý thức đối với các hoạt động phong trào Đoàn.

2. Nguyên nhân.

- Công tác chỉ đạo, tham mưu của ban chấp hành chi đoàn chưa đầy đủ và chưa kịp thời, việc triển khai các hoạt động còn chậm.

- Phần lớn đoàn viên phải tập trung cho công tác chuyên môn nên thời gian dành cho các hoạt động phong trào rất khó khăn.

- Sự quan tâm chỉ đạo của đoàn cấp trên, chi bộ, BGH nhà trường đôi lúc còn chưa kịp thời và sâu sát.

- Một số đoàn viên thiếu ý thức tự giác, tính gương mẫu, thậm chí trốn tránh trong các hoạt động của đoàn.

3. Bài học kinh nghiệm.

- Thường xuyên tham mưu và tham mưu có hiệu quả hơn nữa đối với Đoàn cấp trên, Chi bộ, BGH nhà trường về các hoạt động của Chi đoàn.

- Luôn bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và kế hoạch hoạt động của Đoàn cấp trên, xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ, phát huy vai trò trách nhiệm đối với học sinh, tích cực tuyên truyền xây dựng các hoạt động phong trào đoàn thể.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2016 – 2017

I. SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐOÀN VIÊN:

            - Năm học 2016 – 2017: Có 3 Đoàn viên chuyển đi, 1 Đoàn viên chuyển đến. Vậy Chi đoàn có tổng số Đoàn viên là: 16; Trong đó có 7 Đoàn viên Nam, 9 Đoàn viên Nữ đều là Đảng viên trong đó có 1 Đảng viên dự bị.

            - Trình độ chuyên môn: ĐH: 10; CĐ: 2; TC: 4.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

            1. Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học năm học 2016 – 2017.

            2. Phối kết hợp với nhà trường và các tổ chức đoàn thể triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị BCH  TW khóa XI về đpổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của nhà trường, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của các đoàn viên giáo viên và học sinh trong toàn trường.

            3. Động viên các đ/c đoàn viên tự học và tự bồi dưỡng về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

III. CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Công tác tư tưởng chính trị:

            - Tuyên truyền sâu rộng trong Đoàn viên, học sinh mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

            - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm và phong trào "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo".

            - Triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

a. Danh hiệu thi đua:

- Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Liên Đội xếp loại xuất sắc cấp tỉnh, hình thức khen thưởng trung ương đoàn tặng bằng khen.

- Lớp do đoàn viên chủ nhiệm: 6 lớp TT, trong đó có 3 lớp xuất sắc.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 4 đ/c. Giấy khen 3 đ/c.

- Lao động TT cấp huyện: 16 đ/c.

- SKKN đạt cấp tỉnh 2 đồng chí, Cấp huyện 10 đồng chí.

- 7 Đoàn viên giáo viên đạt GVG huyện; 2 Đoàn viên đạt GVG tỉnh.

b. Chất lượng giờ dạy:

            - 100% đoàn viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

            - Phấn đấu 100% đoàn viên có năng lực chuyên môn khá giỏi, không có yếu kém.

            - 100% ĐV lên lớp phải có bài soạn đầy đủ, kịp thời, có chất lượng.

            - 100% ĐV tham gia đầy đủ công tác thăm lớp dự giờ và thao giảng.

            - 100% ĐV sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.

            + Xếp loại CC, VC: 60% loại xuất sắc, 40% loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

            + Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp: 40% loại XS, 60% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

c. Chất lượng giáo dục toàn diện:

            - Duy trì sĩ số HS: 100%

            - Tuyển sinh lớp 6: 100%

            - Học lực: 97% từ TB trở lên trong đó có 50% - 55% Khá - Giỏi, không có HS xếp học lực loại kém.

            - Hạnh kiểm: 96% Tốt, Khá, Không có học sinh hạnh kiểm yếu.

            - Lên lớp: 99%, Tốt nghiệp THCS 97%.

            - Thi vào THPT: Tỉ lệ dự thi: Đạt 85%; điểm bình quân thi vào lớp 10 THPT xếp thứ 9 ở huyện, 80 của tỉnh.

            - Chất lượng về HSG huyện toàn diện cuối năm xếp thứ 5/15 của huyện.

            - Lớp xuất sắc: 6 lớp

            - Lớp tiên tiến: 9 lớp

d. Chất lượng mũi nhọn:

    Các đội tuyển HSG do đoàn viên tham gia bồi dưỡng đạt kết quả cao cụ thể:

            - HSG huyện lớp 9 xếp thứ 5, có giải cấp tỉnh.

- HSG oolimpic lớp 8 xếp thứ 5.   

- HSG giải toán trên máy tính cầm tay xếp thứ 5.

- HSG TDTT xếp thứ 5, có giải cấp tỉnh.

- HSG tin học trẻ không chuyên xếp thứ 3

            - 100% ĐV tham gia đầy đủ các đợt chuyên đề và hoạt động của chuyên môn.

            - 100% ĐV có bộ hồ sơ đầy đủ trong đó phấn đấu 40% loại tốt, 60% loại khá, không có trung bình.

            - 100% ĐV tham gia viết SKKN.

3. Công tác lãnh đạo đoàn thể - VHVN – TDTT.

            - Thường xuyên động viên và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Đội, Chữ thập đỏ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Cùng với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ HS nghèo vượt khó.

            - Tiếp tục nhận chăm sóc Đài tưởng niệm xã Thạch Vĩnh.

            - Tổ chức các buổi sinh hoạt Đoàn – Đội có chất lượng và hiệu quả.

            - Xây dựng đội văn nghệ GV và HS.

            - Tổ chức thành lập đội bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông Nam, Nữ.

            - Cùng với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức tốt các ngày lễ lớn như 20/10, 20/11, 8/3, 26/3...

            - Cùng với Đội và Ban lao động làm vệ sinh phong quang trường lớp, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho HS.

            - Tiếp tục tổ chức cho HS lớp 9 lao động làm vệ sinh đoạn đường tự quản.

            - Tiếp tục phát động phong trào thứ 7 tình nguyện và ngày chủ nhật xanh cả GV và HS lao động góp phần xây dựng nông thôn mới.

            - Cùng với Đội theo dõi và quản lý tốt nề nếp về phát triển văn hóa khi tham gia giao thông.

            - Phối hợp với Đội tổ chức tuyên truyền giáo dục đạo đức, pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội và đuối nước cho HS.

            - 100% đoàn viên tham gia tốt và hoàn thành nhiệm vụ.

4. Công tác gây quỹ.

            - Để có kinh phí hoạt động chi đoàn thu mỗi đ/c 100.000đ/năm.

            - Nhận các công trình của nhà trường, vận động sự đóng góp của các tổ chức đoàn thể.

5. Công tác giao lưu và phát triển.

            - Tổ chức giao lưu văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền với các chi đoàn bạn nhân các ngày lễ lớn.

            - Cùng với BCH Đoàn xã Thạch Vĩnh bồi dưỡng và kết nạp 100% đội viên trong độ tuổi vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

            Trên đây là báo cáo tổng kết công tác đoàn năm học 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017.

Nơi nhận

  • BGH (B/c)
  • Đoàn xã TV (B/c)
  • Lưu: VT

TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

              Nguyễn Anh Sơn

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 12
 
  •   Hôm nay 4,598
  •   Tháng hiện tại 71,514
  •   Tổng lượt truy cập 11,247,483
Tất cả đều qua, và cái đẹp nhất của chính chúng ta cũng chỉ là một kỷ niệm mà rồi cũng đến lượt thời gian xoá bỏ.E. Henriot