Báo Cáo tổng kết Công Đoàn và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Thứ tư - 09/11/2016 18:20

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC  THẠCH HÀ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS

LƯU  VĨNH  BẮC SƠN

                   Số :     / BC-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thạch Vĩnh, ngày 18 tháng 9 năm 2016

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015 - 2016,

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2016 - 2017

Năm học 2015-2016 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa điều kiện kinh tế thị trường xã hội chũ nghĩa và hội nhập Quốc tế. tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng , BTV Công đoàn giáo dục huyện Thạch Hà, sự phối hợp của chuyên môn, Công đoàn trường THCS Lưu  Vĩnh  Bắc Sơn đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, chương trình hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Sau một năm thực hiện, nay BCH Công đoàn trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015- 2016 đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu năm học 2016-2017 như sau:

Phần thứ nhất

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015-2016

I. Đặc điểm tình hình chung CCVCLĐ trong đơn vị

1. Quy mô số lượng

 Năm học 2015-2016 có: 48 đoàn viên công đoàn, nữ 34 chiếm tỉ lệ 70,83%; có 4 tổ công đoàn, trong đó số đoàn viên Công đoàn là 47 (97,9%), hợp đồng 01(2,1%) ; Đảng viên: 36 ( 75%);  Nữ đảng viên: 24 (50%) so với CBCCVCLĐ toàn trường;

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn trong đó có 70% trên chuẩn về trình độ đào tạo; Số có trình độ Đại học là 30(62,5%); Cao đẳng: 14(29,2%), Trung cấp: 4 (8,3%);

- Trình độ chính trị: Trung cấp: 02 (5,6%); sơ cấp: 34 (94,4%); 

- Thu nhập Trung bình: 5.670.000,0 đồng/người; Cao nhất 13.265.000,0

đồng,  thấp nhất: 2.530.000 đồng;

- Số chưa có nhà ở:11; Số nhà tạm: 9; Số thuê nhà ở: 03; Số ở nội trú: 00.

2. Thận lợi và khó khăn

2.1.Thuận lợi

- BCH Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo phòng GD-ĐT, BTV Công đoàn GD huyện Thạch Hà, cấp ủy Chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ của BGH và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường;

- Ban Chấp hành  Công đoàn đoàn kết, nhiệt tình, vững về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao;

- Đội ngũ CBGVLĐ có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 70% trên chuẩn về trình độ đào tạo;

- Nhìn chung đội ngũ CBNGLĐ có chính trị ổn định, yên tâm công tác, yêu ngành, có ý thức giữ vững đạo đức nghề nghiệp, chịu khó học hỏi, cầu tiến, trình độ chuyên môn đào tạo, kỷ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, tiếp cận được các mô hình dạy học mới, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực người học;

- Việc làm, tiền lương, các chế độ phụ cấp, BHXH, BHYT và các chính sách địa phương được thực hiện nghiêm túc, đời sống của phần lớn CBNGLĐ ổn định, thực hiện tốt nề nếp kỷ cương nhà trường.

2.2. Khó khăn

- Một bộ phận nhà giáo và lao động đời sống còn khó khăn, nhất là GV đang ở trọ, nhân viên hành chính có mức thu nhập thấp, nhà ở chưa ổn định, ốm đau, rủi ro hoạn nạn; có đồng chí nhà xa cả đi lẫn về gần 70 km;

- Một bộ phận GV có năng lực chưa đồng đều; có một số đồng chí chưa nhiệt tình, trách nhiệm chưa cao trong công việc nhật là các hoạt động phong trao; Một số đoàn viên có sứ khỏe yếu.

 

II . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015-2016

 

1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ich hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - CBCCVCLĐ trong nhà trường; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn đinh

1.1 Chăm lo đời sống, cán bộ nhà giáo và lao động

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CBNGLĐ luôn được CĐ nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, được các tổ công đoàn triển khai nhiều giải pháp đạt kết quả tốt, đời sống vật chất và văn hoá tinh thần của

đội ngũ CBNGLĐ được nâng lên khá rõ;

BCH Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tiếp tục đôn đốc tiển khai thực

hiện tốt các chính sách chế độ: tiền lương, BHXH, BHYT, phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ. Nhiều chương trình vận động chăm lo ổn định đời sống tiếp tục phát huy hiệu quả như chương trình Quỹ MÂCĐ; quỹ Tình Thương; quỹ Khuyến học; quỹ Trương trợ công đoàn; quyên góp giúp đỡ HS, GV có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo điều kiện ATVSLĐ, ATVSTP, tham mưu chăm lo vật chất, văn hóa, văn nghệ, nhân mỗi dịp lễ tết; tổ chức tham quan du lịch học hỏi kinh nghiện tại các địa chỉ đỏ trong tỉnh, hướng về cội nguồn nhân các ngày lễ lớn như Tham quan Khu Lưu niệm Ngã Ba Đồng Lộc, Khu lưu niệm anh Lý Tự Trọng, các tỉnh phía nam ; khen thưởng động viên giáo viên và con cán bộ giáo viên đạt thành tích cao trong học tập và lao động đã tạo không khí vui tươi phấn khới lành mạnh trong  nhà trường; Cụ thể:  

- Đã vận động 100% đoàn viên lao động tham gia các loại quỹ do cấp trên phát động; đặc biệt trong  năm qua công đoàn nhà trường đã thành lập quỹ trương trợ công đoàn, cho vay không lấy lãi 11 trường hợp với số tiền lên tới 88.000.000đ ;

- Đã trợ cấp thăm hỏi hơn 59 lượt GV có hoàn cảnh ốm đau, hiểu hỉ với tổng số tiền  12.810.000 đ; đề nghị Quỹ MÂCĐ, quỹ Tình Thương trao 10 suất trợ cấp với tổng số tiền 1.000.000đ, đề nghị quỹ Khuyến học tặng thưởng 34 suất quà cho con cán bộ giáo viên có thành tích cao trong học tập với tổng số tiền 4.230.000đ; tổ chức thăm hỏi, chúc thọ các bậc cao tuổi là cha mẹ các đoàn viên lao động (29 suất với tổng số tiền 2.500.000đ ); tổ chức ngày lễ lớn 20/10; 20/11; 22/12; noel; Tết Nguyên đán; 8/3; Trung thu; Quốc tết thiếu nhi với tổng số tiền 59.004.000đ. Bên cạnh đó được sự cho phép của BCH hội cha mẹ học sinh, BGH nhà trường quản lý thu, chi và tu bổ nhà xe với tổng số tiền thu là 5.540.000đ; trong đó trả cho bảo về 4.000.000đ, số tiền còn lại chi cho khấu hao, tu bổ và các ngày lễ lớn.

1.2. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cán bộ nhà giáo và lao động

-BCH công đoàn thường xuyên đôn đốc việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn sửa đổi 2012, Luật BHXH, Luật Công chức, Luật viên chức và các nghị định hướng dẫn của Chính phủ, nhằm đảm bảo các quyền lợi chính đáng của đoàn viên và người lao động, góp phần tăng nhận thức hiểu biết và trách nhiệm thực thi pháp luật, đưa văn bản pháp luật vào cuộc sống. Giám sát thực hiện các chế độ chính sách tại đơn vị như tiền lương, tiền thưởng, chế độ thai sản, BHXH,BHYT, HĐLĐ, công tác quản lý tài chính, tài sản, chế độ nghỉ hưu,vv. Nhìn chung việc giải quyết các quyền lợi về chế độ chính sách, vật chất, tinh thần của nhà giáo và lao động đều được đảm bảo công bằng, khách quan, công khai, dân chủ, tạo được mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định trong đơn vị;

- Công đoàn cùng với chuyên môn tham mưu tích cực địa phương xây dựng, cũng cố

CSVC: Phòng học, bàn ghế, sân chơi, bãi tập, máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học được bổ

sung sắm mới đủ điều kiện thưc thi nhiệm vụ dạy học.

1.3 Tham gia quản lý chuyên môn,  xây dựng  quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ

Công  đoàn  đã phối hợp với chuyên môn chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở: Tổ chức Hội nghị CBCCVC đầu năm học nghiêm túc, đúng quy trình quy định theo Nghị định 71/NĐCP của Chính phủ và thông tư 09/1998 của Bộ Nội vụ và Tổng LĐLĐVN,  xây dựng định mức lao động, vị trí việc làm hợp lý; ký giao ước thi đua, bổ sung hoàn thiện nội quy cơ quan đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, thực hiên nghiêm túc “3 công khai”, 4 kiểm tra  theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT; Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thường xuyên nắm bắt tình hình nhà giáo lao động, đối thoại cởi mở, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị.

       

2 Công tác Tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo, người lao động về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác Công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý Giáo dục, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

2.1. Công tác tuyên truyền Giáo dục, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ năm học của ngành

- Đã có 100% cán bộ, đoàn viên, lao động quán triệt học tập Nghị quyết số 29.NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo....”, Nghị quyết của Huyện uỷ và đề án đổi mới GD-ĐT; quán triệt Nghị quyết số 33NQ/TW hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng (Khoa XI) về "Xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; 100% CBĐV đã được học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết  xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và thực hiện đăng ký nội dung làm theo Bác trong đầu năm học;

- BCH Công đoàn phối hợp với chuyên môn quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học của nhà trường, của Phòng GD-ĐT Thạch Hà; tích cực tham gia các chuyên đề bồi dưỡng kỷ năng nghiệp vụ tay nghề sư phạm, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực của học sinh; tìm hiểu, năm vững 19 tiêu chi về xây dựng nông thôn mới, 100%  đoàn viên đăng ký làm mô hình kinh tế, hàng tuần tham gia lao động với UBND xã Thạch Vĩnh, vệ sinh môi trường, trồng cây trên tuyến đường tự quản tử tỉnh lộ 3 đến cầu Song Hoành, quyên góp và ủng hộ xây dựng nông thôn mới 258 cuốn sách; Truyên truyền các hoạt động về luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trong ngày bầu cử có 100%

CB,CC,VC đi bỏ phiếu, không có trường hợp nào bỏ thay, bỏ hộ;

Tổ chức tham gia các cuộc thi: 100% đoàn viên tham gia viết bài cuộc thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du (cô Nguyễn Tiến Vinh đạt giải nhì cấp huyện).

2.2 Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý Giáo dục góp phần thực hiện đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục - Đào tạo

- BCH Công đoàn đã tổ chức tốt các đợt tuyên truyền kỷ niệm: 85 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/2), kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam (30/4), kỷ niệm 61 năm Chiến tháng Điện Biên Phủ; 100%  đoàn viên tham gia đầy đủ;

- 100% đoàn viên lao động đã tìm hiểu rõ 19 tiêu chi về xây dưng Nông thôn mới, các chương trình dự án phát triển kinh tế- xã hội trọng điểm ở xã, huyện, tỉnh; tổ chức cho đoàn viên đăng ký làm mô hình kinh tế, chỉnh trang vườn hộ, nhà ở;  đăng ký giúp đỡ thôn xóm trên địa bàn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng các thiết chế văn hóa ở khu dân cư.

3. Phối hợp với Chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, thực hiện sâu rộng các cuộc vận động, các chương trình hành động thiết thực đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục học sinh

            3.1 Tổ chức thực hiện và triển khai phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo","Dạy tốt học tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

- BCH Công đoàn phối hợp với BGH nhà trường phát động phong trào thi đua năm học 2015-2016, 100% CB,CC,VC ký giao ước thi đua và xây dựng chương trình hành động cụ thể cho từng người;

- 100% tổ công đoàn phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp liên môn, dạy học theo chủ đề ”; tích cực cập nhật bồi dưỡng kiến thức bộ môn; tổ chức được 38 chuyên đề về phương pháp tự học tốt bộ môn và chuẩn kiến thức kỹ năng, 27 tiết dạy theo chủ đề, có trên 80 tiết thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn như 20/10; 20/11; 22/12; 8/3;..., trong đó có nhiều tiết dạy đạt hiệu quả cao. Nhiều đoàn viên không ngừng rèn luyện nghiệp vụ tay nghề, đúc rút SKKN(100% có SKKN dự thi cấp trường, 8 SKKN đạt cấp huyện, 01 SKKN đạt cấp tỉnh), nâng cao chất lượng giảng dạy, số giờ dạy tốt ngày càng được nâng lên, số giờ dạy chưa đạt được góp ý rút kinh nghiệm chu đáo, cẩn thận. Thực hiện CVĐ "Dân chủ, kỷ cương, tình thươmg, trách nhiệm" hoạt động kèm cặp, giúp đỡ học sinh yếu được nhà trường phát động và đoàn viên giáo viên nhiệt tình hưởng ứng; Chất lượng cuối năm đạt được:

Về Học sinh: Giỏi tỉnh: 05 em; giỏi huyện: 66 em; giỏi trường và HSTT: 379 em( chiếm 62,34%, vượt chỉ tiêu so với năm ngoái là 6,34%);

Về ĐVCĐ: ĐVXS: 28; ĐV Tốt: 19; ĐV khá: 01(trong đó có 01 đoàn viên được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, 02 đoàn viên được LĐLĐ huyện tặng giấy khen);

Tập thể: CĐCS VM xuất sắc được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.

3.2 Tiếp tục thực hiện triển khai sâu rộng các cuộc vận động và các phong trào thi đua khác

- Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện các nội dung CVĐ “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận đông "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", gắn với cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, đã cụ thể hóa vào chương trình hành động hàng tuần, hàng tháng của đơn vị và cá nhân nhà giáo; luôn thực hiện sơ kết từng tuần, từng tháng để nêu gương học tập thiết thực;

 - Công đoàn đã triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào "Ba không" (Không tai nạn giao thông, không ma túy, không cờ bạc) và thực hiện nghiêm túc không uống rượu, bia trong giờ làm việc và kể cả buổi trưa do UBND tỉnh phát động và kế hoạch thực hiện của Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện; 100% đoàn viên có bản cam kểt, môi trường giáo dục ở đơn vị đều đảm bảo an toàn, lành mạnh;

- Tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM: Công đoàn đã phối hợp Chuyên môn tham mưu, phấn đấu để đạt các tiêu chí số 5 và số 14 tại  địa phương;

- Công đoàn nhà trường đã tiếp tục thực hiện tốt vận động quyên góp giúp đỡ học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Bộ GD-ĐT và CĐGD Việt Nam, đảm bảo "ba đủ" cho học sinh duy trì học tập, thực hiện tốt các tiêu chí phổ cập Giáo dục, quyện góp ủng hộ con  GV mồ côi toàn huyện: 3.000.000đ, học sinh ngheo trong trường nhân dịp Tết nguyên đán Bính thân 2016 : 3.200.000đ;

- Tiếp tục hưởng ứng đẩy mạnh phong trào trồng cây, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; góp phần xây dựng trường học thân thiện, trường đạt chuẩn quốc gia, nhiều đoàn viên là GV chủ nhiệm đã hăng say nhiệt huyết trong mọi hoạt động, xây dựng được các bồn hoa đẹp do lớp mình phụ trách, trồng được 85 cây thân gỗ trong khu vực trường.

4. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

- Trong năm học 100% các tổ CĐ đã xây dựng tốt kế hoạch hoạt động, bổ sung các quy chế hoạt động BCH, Quy chế phối hợp của BCH công đoàn với thủ trưởng đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ; cập nhật hồ sơ BCH Công đoàn, UBKT, tổ Công đoàn, Ban thanh tra

nhân dân;

- 100% CĐCS đã triển khai, quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo…” . Chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh, Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyêt 06. BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn đến năm 2020 và những năm tiếp theo đến với mọi cán bộ đoàn viên lao động trong đơn vị;

- Ban chấp hành Công đoàn đã quán triệt quyết định số 217 - QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW  ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội;

- Trong năm BCH công đoàn đã giới thiệu lên cấp ủy Đảng 02 đoàn viên công đoàn đi học lớp cảm tình Đảng, 02 ĐV công đoàn được chuyển Đảng chính thức.

5. Hoạt động Nữ công

Ban nữ công đã phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, thực hiện tiểu đế án 2, nêu cao vai trò của Phụ nữ trong gia đình, trong nhà trường ,  xã hội;  phát động thực hiện tác phong nữ nhà giáo duyên dáng, mẫu mực, mô phạm trong ứng xử, giao tiếp, nói lời hay, làm việc tốt, được phụ huynh, nhân dân tin yêu; gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tổ chức có hiệu quả đợt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) , ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 có ý nghĩa thiết thực. Nhiều nữ nhà giáo được phụ huynh, nhân dân tin yêu, nể trọng; nhiều nữ nhà giáo đã khắc phục khó khăn vươn lên học tập nâng cao trình độ.

6. Công tác Tài chính và hoạt động của UBKT

- BCH Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn trích nộp KPCĐ kịp thời đầy

đủ; thu đoàn phí tại CĐ nghiêm túc đúng quy định Điều lệ; CĐ ngành điều tiết kinh phí về CĐCS đầy đủ, đúng quy định; quyết toán 2015 và dự toán 2016 đúng theo quy định.

- UBKT công đoàn làm việc nghiêm túc, đúng theo điều lệ, đã xây dựng chương trình hoạt động, tổ chưc giúp BCH thực hiện các quy định về công tác kiểm tra và thực hiện đầy đủ, kịp thời báo cáo UBKT với cấp trên.

- Tình hình đơn thư khiếu trong năm không có.

         8. Công tác xã hội, nhân đạo

- CĐ đã tích cực vận động CBGVLĐ trong nhà trường tham gia tích cực các cuộc vận động thực hiên an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện, như:

- Quỹ “Mái ấm Công đoàn”: 6.081.000đ

- Quỹ “Tình Thương”: 2.300.000đ

-Quỹ “Khuyến học “ :  6.398.000đ

- Quỹ "Thắm tình đồng nghiệp": 940.000đ

- Vận động đoàn viên quyên góp giúp đỡ các cháu mồ côi con ĐVCĐ toàn

huyện Thạch Hà: 3.000.000đ; các em học sinh nghèo vượt khó trong trường nhân dịp tết Nguyên đán 2016: 3.200.000đ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  • Kết quả nổi bật

Năm học 2015-2016 Công đoàn trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn đã phối hợp chặt chẽ với Chuyên môn trong việc chỉ đạo công tác quản lý, giảng dạy và học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nhà giáo, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo và lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; cán bộ đoàn viên, lao động tham gia tốt các chương trình an sinh xã hội, phát huy hiệu quả thiết thực trợ giúp khó khăn và ổn định đời sống, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt", "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", tích cực rèn luyện kỷ năng nghiệp vụ tay nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý Giáo dục, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục Đào tạo; giữ vững truyền thống chất lượng mũi nhọn và chất lượng dạy học đại trà.

2. Kết quả xếp loại công đoàn cuối năm

Công đoàn đạt CĐCS Vững mạnh xuất sắc được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; 01 Đv được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen (đ/c Lê Thị Hồng Phong); 02 Đv được LĐLĐ huyện tặng Giấy khen (đ/c Trần Huy Sâm, Dương Đình Hòa); ĐVXS: 28;

ĐV Tốt: 19; ĐV khá: 01.

3. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những thuận lợi, thành công thì  hoạt động công đoàn  nhà trường vẫn còn có một số khó khăn hạn chế nhất định, đó là:

- Công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên lao động nhiều lúc chưa kịp thời; BCH CĐ là kiêm nhiệm, công việc hành chính chuyên môn nhiều, thời gian dành cho triển khai hoạt động công đoàn còn ít;

- Đời sống một bộ phận nhân viên hành chính mức lương thấp, một số đoàn viên chưa có chổ ở  hiện đang ở nhờ, ở tạm, thuê phòng trọ..., giá cả tiêu dùng tăng đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt GV và công tác tổ chức dạy học;

- Chất lượng dạy học chưa đồng đều ở các khối lớp và giáo viên đứng lớp, một số giáo viên còn lúng túng trong việc dạy sát đối tượng, đặc biệt là đối tượng học sinh yếu, chưa có biện pháp tốt để động viên học sinh trong học tập; một số sức khỏe yếu phải nghỉ dạy dạy lâu dài.

4. Nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm

- Đội ngủ BCHCĐ, UBKT, BNC năng động, nhiệt tình, linh hoạt đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Ngành, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn các cấp đã triển khai phát động;

            - Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Công đoàn ngành, cấp uỷ Đảng; sự phối hợp nhiệt tình của BGH nhà trường, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường;

            - BCH Công đoàn đã từng bước xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn và Thủ trưởng Chuyên môn nên tạo được sự thống nhất cao trong điều hành, chỉ đạo tổ chức hoạt động ;

- Các tổ công đoàn hoạt động đều tay, nắm bắt kịp thời mọi tâm tư nguyện vong của đoàn viên, phản ánh kịp thời lên BCHCĐ, thực hiện tốt việc thăm hỏi hiếu hỉ và tổ chức có hiệu quả các ngày lễ lớn trong năm.

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YÊU NĂM HỌC 2016-2017

 

I.PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Năm học 2016-2017, Công đoàn trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn tập trung thực hiện tốt việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Kết luận  05/KL -TU của Tỉnh ủy; nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Chỉ thị 05-TC/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

II. MỤC TIÊU CHUNG

1. Danh hiệu thi đua

-Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu VMXS được Công đoàn GD Việt Nam tặng Bằng khen;

- Tổ CĐ Vững mạnh: 02 tổ;  VMXS: 03 tổ;

- Đoàn viên xuất sắc: 40 (86,9%);  Tốt: 6 (10,4%);

- Đoàn viên đạt LĐTT: 40; đạt CSTĐ các cấp: 07;

-Bằng khen của Công đoàn GD Việt Nam: 01; Bằng khen của LĐLĐ tỉnh: 01; giấy khen của LĐLĐ huyện: 03.

- 100% Đoàn viên thực hiện tốt các cuộc vận động;

- 100%  Nữ nhà giáo đạt "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

            2. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, tham gia góp ý xây dựng, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đơn vị, gắn với triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.2. Tích cực chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ NGNLĐ. Trong đó quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách, những chế độ ưu tiên, ưu đãi đặc thù ngành nghề; tiếp tục phối hợp chuyên môn và các ngành chức năng, nghiên cứu, đề xuất về chế độ chính sách đối với NGNLĐ. Có giải pháp hợp lý, hợp pháp để nâng cao dần phúc lợi cho nhà giáo lao động; Tiếp tục rà soát, giám sát các hợp đồng lao động, các chế độ chính sách đối với NGNLĐ, quy chế chi tiêu nội bộ, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời đề xuất  với chuyên môn và cấp có thẩm quyền giải quyết.

2.3. Chủ động tham gia quản lý, phối hợp với chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường; xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt chức năng giám sát phản biện xã hội của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ĐVCĐ; tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để ĐV trong trường không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học, đúc rút SKKN,thi giáo viên dạy giỏi các cấp, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỷ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đối mới.

2.4. Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, mục tiêu KT-XH của địa phương và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Dân chủ- Kỷ cương - Tình thương- Trách nhiệm” phù hợp với tình hình mới, động viên ĐVCĐ trong nhà trường năng động, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương, nề nếp. Phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đánh giá các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xét chọn, đề nghị chính xác, trung thực, khách quan các tập thể, cá nhân thi đua tiên tiến có sức tuyết phục; xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho ĐVCĐ; tham gia tích cực chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới tại các địa phương.

2.5. Triển khai hiệu quả công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; phối hợp với Ban VSTBPN ngành triển khai kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phối hợp với chuyên môn giới thiệu, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, công đoàn; chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ, chăm lo, bảo vệ phụ nữ và vận động thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh hoạt động các mô hình câu lạc bộ nữ CNVCLĐ đã hành lập.

2.6. Tiếp tục đổi mới hoạt động Công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỷ năng tổ chức hoạt động, từng bước thực hiện mục tiêu mỗi cán bộ công đoàn là một chuyên gia giỏi để hỗ trợ ĐVCĐ trong đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT CĐ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công đoàn; công khai, minh bạch, tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm. Phối hợp Chuyên môn đôn đốc các đơn vị trích nộp kính phí công đoàn, thu đoàn phí kịp thời.

2.7. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Tích cực đổi mới hình thức tổ chức dạy học theo tinh thần Nghị quyết số 29 của TW Đảng, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, trường học, công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp, thân thiện”. Phối hợp vận động đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, công tác Khuyến học, khuyến tài.

2.8. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên khích lệ phong trào chung. Đẩy mạnh hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho ĐVCĐ, tham gia tổ chức tốt cuộc thi “Nữ giáo viên tài năng duyên dáng” ngành giáo dục năm 2017;  Động viên ĐVCĐ tham gia thi GV dạy giỏi cấp huyện, tỉnh .

2.9.Tăng cường công tác kiểm tra: UBKT công đoàn tham mưu giúp BCHCĐ , tăng kiểm tra toàn diện, kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công đoàn; các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng, của Công đoàn các cấp; các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính công đoàn;

            2.10. Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên; sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn đồng cấp, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và phụ huynh học sinh để tạo được sự đồng thuận cao, nâng vị thế của tổ chức Công đoàn.

 

Nơi nhận:

-  CĐGD huyện, Cấp ủy chi bộ (Báo cáo);

- BGH nhà trường; Đoàn TN; Chữ thập đỏ (Phối hợp);

- Các tổ công đoàn; BNC; BCHCĐ; UBKT (Thực hiện) ;

- Các đoàn viên công đoàn (Thực hiện) ;

- Các đại biểu dự Hội nghi;

- Lưu: VT CĐCS .

TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

CHỦ TỊCH

                  

 

 

    

                       Dương Đình Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 9
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 8
 
  •   Hôm nay 1,048
  •   Tháng hiện tại 56,846
  •   Tổng lượt truy cập 11,232,815
Ta sẽ đọc sâu sắc hơn, ta sẽ nhớ chính xác hơn, ta thưởng thức các sự việc với niềm thích thú lớn hơn nếu ta có một người bạn để cùng chia sẻ với ta.Pam Brown