Lịch công tác tháng 4 năm 2015

Thứ năm - 04/02/2016 21:26

 

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU- VĨNH- BẮC SƠN

Số:        /KH- LVBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Thạch Vĩnh, ngày 31  tháng 03 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Công tác chuyên môn tháng 4 năm 2015

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm  ngày giải phóng Miền Nam (30/4/1975- 30/4/2015)) và ngày Quốc tế lao động (1/5).

Trong tâm: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng các ngày lễ 30/4, 01/5. Ổn định nền nếp chuyên môn, thực hiện đúng tiến độ chương trình theo phân phối của Bộ. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt là đối tượng học sinh yếu; quan tâm đúng mức đến việc bồi dưỡng học sinh giỏi; thực hiện tốt việc phân luồng đối với học sinh lớp 9 để tổ chức ôn tập và nâng cao chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10.

 

            1.  Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác truyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng về ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5; thực hiện tốt kỹ cương nề nếp; giữ vững và phát triển khối đoàn kết, xây dựng ý thức xây dựng tập thể; Truyên truyền động viên cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính.

2.Tiếp tục duy trì nghiêm túc nề nếp dạy và học.  Dạy bù chương trình những môn còn chậm. Tổ chức thi thử cho HS lớp 9 (môn văn và toán).Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý  trong việc ôn tập tuyển sinh. Cụ thể như sau:

        * Bám sát tài liệu ôn tập,  rèn kỹ năng làm bài cho học sinh. Sắp xếp thời gian, thời khoá biểu hợp lý cho việc ôn tập.

          * Xây dựng chương trình đợt cuối, dành thời gian cho việc rèn kỹ năng làm bài, có kế hoạch kiểm tra, chấm chữa bài chu đáo cho học sinh( mỗi môn khoảng 15 buổi).

* Kiểm tra, tư vấn cho giáo viên trong việc soạn giáo án dạy ôn.

* Động viên học sinh tham gia học tập đầy đủ. Kiểm tra chất lượng dạy học từng lớp, có hồ sơ theo dõi sự tiến bộ của học sinh, nhất là đối tượng yếu kém.

 3. Tiếp tục duy trì tốt  bồi dưỡng HSG, dạy phụ đạo học sinh các  khối  theo kế hoạch đã đề ra,  nhất là Ôlympic lớp 8 (dự kiến thi vào 9/4/2014) và Tin học trẻ . Ôn tập tốt để chuẩn bị cho thi kiểm tra chất lượng HK2. Kiểm tra đối tượng khá giỏi khối 6,7

4. Tiếp tục sử dụng phần mềm quản lí trường SMAS; triển khai chương trình "Trường học kết nối";  triển khai dạy học theo chủ đề và soạn giáo án tích hợp liên môn và dạy thể nghiệm các chuyên đề đã đăng ký(mỗi tổ ít nhất 1 tiết)

5. Tăng cường công tác sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn và nâng cao chất lượng tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên. Hoàn thành công  tác hướng dẫn TTSP.

6. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục: Tiếp tục khắc phục những hạn chế theo thông báo của Phòng, triển khai hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ.

7. Công tác phổ cập: Thực hiện công văn số 02 ngày 08 tháng 01 năm 2015 về xây dựng hồ sơ phổ cập, đảm bảo hồ sơ lưu trữ khoa học, tiện dụng, phục vụ tốt cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới ở các địa phương.

            8. Công tác thanh thiếu niên, Chữ thập đỏ trường học, GDTC:

- Duy trì nề nếp sinh hoạt. Tăng cường vai trò của các tổ chức nhằm giáo dục và nâng cao nhận thức, giáo dục giới tính, kỹ năng sống cho học sinh để phòng tránh các tai nạn thương tích. Tổ chức các hoạt động bổ ích tạo sân chơi cho các em tham gia có hiệu quả.

- Tập trung bồi dưỡng, động viên để 2 học sinh tham gia Đại hội điền kinh cấp  tỉnh.

- Lập và triển khai  các công việc  để tham gia diễn đàn trẻ em năm 2015 theo kế hoạch của UBND huyện Thạch Hà

10. Công tác khác:

- Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, hoàn thiện hồ sơ PBGDPL theo hướng dẫn của Hội đồng PBGDPL tỉnh và công văn của ngành, chuẩn bị đoàn đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện. Tiếp tục triển khai các hoạt động của “Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ” theo hướng dẫn của  cấp trên.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện đánh giá Hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn.

- Hoàn thành bài thi tìm hiểu “Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

- Thực hiện kế hoạch kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào dân tộc Nguyễn Du theo công văn của huyện và của Sở GD.

- Tham gia Đại hội thi đua yêu nước do ngành tổ chức

         - Hoàn thành nhà tập thể dục

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ

                             

Tuần

Nội dung công việc

Phân công , thực hiện

 

Tuần 1

 

(Từ ngày 30/3 đến 04/4/2015 )

 

 

Dạy học: Chương trình  tuần 29

CBGVNVHS  toàn trường

Đại hội “ Cháu ngoan Bác Hồ” ( 31/3/2015)

CBGVNV HS  toàn trường

Kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch.

Ban kiểm tra

Bồi dưỡng học sinh giỏi K6-K8 , phụ đạo HS yếu kém khối 6, 7,8, 9, bồi dưỡng Tin học trẻ

BGH, TTCM,GV được phân công

Họp HT, PHT tại phòng GD

Nạp bài thi Tìm hiểu Hiến pháp

HT, PHT

Chuyên đề ôn tập thi tuyển sinh Toán , văn, Anh

PHT, TTCM, GV dạy K9 các môn Toán, Văn Anh

Chuyên đề đổi mới PPDH, giáo dục kỹ năng mềm

CBGV toàn trường, Giảng viên: cô Giang trường đại học Hà Tĩnh

Đánh giá giờ dạy của SVTT

BCĐ, GVHD

Triển khai kế hoạch diễn đàn trẻ em năm 2015

BGH, TPT và các GV được phân công

Sinh hoạt Tổ chuyên môn, HC 

Cán bộ , giáo viên, nhân viên

Lao động theo kế hoạch

Ban lao động, GVCN, Bảo vệ

Tuần 2

( Từ ngày 6 đến 11/4/2015)

Thực hiện chương trình: Tuàn  30

CB, GV toàn trường

Chào cờ : Giới thiệu sách chủ đề về Ngày chiến giải phóng miền nam 30-4

 Cô Hiền

Họp hội đồng

Toàn thể CBGVNV

Chuyên đề đổi mới PPDH, giáo dục kỹ năng mềm (buổi 2)

CBGV toàn trường, Giảng viên: cô Giang trường đại học Hà Tĩnh

Thi Olympic lớp 8 (9/4/015)

HSĐT và GV đưa HS đi

HĐNGLL: Chủ điểm tháng 04

GVCN

Sinh hoạt nhóm chuyên môn

TTCM, GV

Hội khoẻ Phù đổng cấp tỉnh

Em Việt, em Khánh (9C) và thầy Huy

 Thao giảng, kiểm tra CM theo kế hoạch.

PHT- TTCM

Đánh giá giờ dạy của SVTT

GVHD

Lao động theo kế hoạch

Ban lao động, GVCN, Bảo vệ

Bồi dưỡng học sinh giỏi K6-K8 , phụ đạo HS yếu kém khối 6, 7,8, 9. bồi dưỡng Tin học trẻ

BGH,  TTCM,GV được phân công

  

Tuần 3

 

( Từ ngày 13 đến 18/4/2015)

Thực hiện chương trình: Tuần  31

GV toàn trường

Đánh giá giờ dạy của SVTT

GVHD

Làm hồ sơ lớp 9

GVCN lớp 9

Bồi dưỡng học sinh giỏi K6, K7;  phụ đạo HS yếu kém khối 6, 7,8, 9; BD Tin học trẻ

BGH,  TTCM,GV được phân công

Thao giảng, kiểm tra chuyên môn

BGH, Tổ CM 

Thi thử cho HS lớp 9

BGH, HC, TTCM

 Sinh hoạt tổ chuyên môn: Báo cáo chuyên đề

TTCM

Lao động theo kế hoạch

Ban lao động, GVCN, Bảo vệ

Kiểm tra hồ sơ BDTX

BGH, TTCM

 

Tuần 4

( Từ ngày 20 đến 25/4/2015)

 Thực hiện chương trình : tuần 32

GV toàn trường

Kiểm tra CM theo kế hoạch.

BGH- TTCM

Kiểm tra đối tượng khá giỏi  K6, K7 (21/4/2015)

BGH- TTCM

Pphụ đạo HS khối 6, 7,8, 9; BD Tin học trẻ

BGH,  TTCM,GV được phân công

Chào cờ: GD kỹ năng sống cho HS: Phòng chống đuối nước

Cô Lê

Hoàn thành kế hoạch thao giảng, kế hoạch kiểm tra CM giáo viên

TTCM

Hoàn Thành hồ sơ KĐCLGD nạp về Sở GD- ĐT Hà Tĩnh

BGH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 

BGH, Đoàn đội, CBGV, HS

Các bộ phận nạp số liệu báo cáo tháng

TTCM, TPT, Y tế , TBTV, TTCM

Báo cáo chuyên môn về phòng GD

PHT

Đánh giá các tiêu chí “ Trường học thân thiện…”

BCĐ

Lao động theo kế hoạch

Ban lao động, GVCN, Bảo vệ

Tổng kết công tác TTSP

BCĐ TTSP

Tuần 5

( Từ ngày 26/4 đến 30//2015

 Thực hiện chương trình : tuần 32

GV toàn trường

Đại hội “ Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện”

TPT, Đại biểu HS được chọn

Nghỉ lễ: Giỗ tổ Hùng Vương

CBGVNVHS  toàn trường

Nghỉ lễ 30/4

CBGVNVHS  toàn trường

 

Hàng  tuần,  tuỳ theo tình hình thực tế kế hoạch có thể điều chỉnh cho phù hợp. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo kịp thời về BGH để giải quyết

 

 

Nơi nhận:

-Phòng GD-ĐT (BC);

-Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

-Tổ trưởng chuyên môn, VP;

-Lưu: VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

              Lê Thị Hồng Phong


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 4
 
  •   Hôm nay 4,996
  •   Tháng hiện tại 45,512
  •   Tổng lượt truy cập 11,221,481
Thời gian chờ đợi là thời gian khốn khổ nhất.S. Doudney